MES maksab COVID-19 toetuse välja 25. juunil

Alates tänasest on COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale maheteravilja, mahemunakanade, ammlehma ja lihaveisekasvatuse toetuse saajate nimekirjad üleval Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kodulehel. Kõikidele...

Rapsi- ja rüpsi kasvupind oluliselt suurenes

Tänavu kasvatatakse Eestis rapsi- ja rüpsi kokku 80 538 hektaril, selgub PRIA pindalatoetuste taotluste endmetest. Võrreldes möödunud aastaga on rapsi- ja rüpsi kasvupind suurenenud...

MES täidab maamajandussektori arengus väga olulist rolli

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul on Maaelu Edendamise Sihtasutusel (MES) kui põllumajandus- ja maaettevõtluse stabiilsele arengule spetsialiseerunud eraldiseisval asutusel väga oluline roll, et tagada maaettevõtjate ligipääs...

Tootjad saavad taotleda toetust saagi ja loomade kindlustamiseks aastaringselt

Põllumajandustootjad saavad toetust taotleda oma saagi ja loomade kindlustamiseks või kahjustunud toomispotentsiaali taastamiseks aastaringselt. Maaeluminister allkirjastas määruse eelnõu, mille alusel saab “Eesti maaelu arengukava 2014−2020”...

Koja üldkoosolekul vaadati tagasi tegusale 2020. aastale

15. juunil kogunesid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) liikmed Türi Kultuurikeskusesse üldkoosolekut pidama. Ühiselt vaadati üle koja majandustulemused ja kinnitati majandusaasta aruanne, arutleti liikmete ja koja...

Kutsetunnistuse saavad 128 noort põllumajanduse spetsialisti

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas juunis kümme erinevat kutseeksamit loomakasvatuse ja taimekasvatuse valdkonnas. Kutseeksamitel osalesid Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põllumajanduserialade lõpetajad. „Kaasaegse põllu­majanduse ja...

Tasakaalus taimekaitse tagab ohutu toidu meie toidulaual

8. juunil korraldas Põllumajandus ja Toiduamet vestlusringi „Taimekaitse - kas päästja või hävitaja? Kuidas tagada usaldus ja tasakaal?“, kus arutati selle üle, kas hästi...

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu kinnitas COVID-19 erakorralise toetuse ühikumäärad

Põllumajandustootjad said 15.-22. märtsini e-prias taotleda erakorralist toetust, mis leevendab osaliselt COVID-19 pandeemiast tingitud majanduslikku kahju. Sõltuvalt valdkonnast makstakse toetus välja kas Maaelu Edendamise...

Käimas on konkurss Eesti tuntuima toidumärgise taotlemiseks

Pääsukesemärk on jätkuvalt Eesti kõige tuntum toidumärgis, mida teab Konjunktuuriinstituudi uuringu järgi koguni 93% küsitlusele vastanud Eesti inimestest. Eesti toidutootjaid oodatakse 15. juunini hindamisele...

Maainimesed peaministrile: piirangute mõjusid tuleb põhjalikult hinnata

Viie maamajandusega seotud organisatsooni - põllumajanduskoja, taluliidu, erametsaliidu, jahimeeste seltsi ja Liivi lahe kalanduskogu - esindajad kohtusid 8. juunil Stenbocki majas peaminister Kaja Kallasega,...

Teadlased aitavad meie põllumajandust ja toidutootmist edendada

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda teeb tihedat koostööd teadlastega ning asutas teadusnõukoja, mille eesmärgiks on aidata tagada meie põllumajanduse ja toidusektori tipptase. Teadusnõukoja avakoosolekul tõdeti, et roheleppe ja...

Agri Partner OÜ astus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmeks

Põllumajandustehnika müügi ja hooldusega tegelev Agri Partner OÜ on alates 26. maist 2021. a. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige. Agri Partner on kümne tegutsemisaasta jooksul olnud usaldusväärne...

Põllumees ja mesinik, vasta küsitlustele!

Mesilaste ja mesilaste tervisega seotud Horizon 2020 projekti „PoshBee“ soovib nii mesinike kui põllumeeste abi informatsiooni kogumisel. Valminud on kaks küsitlust, millele palume teie sisendit: avalda...

Põllumehed paluvad silotegemise ajal kaasliiklejatelt ettevaatlikkust

Käes on silotegemise hooaeg ja maanteedel liigub seetõttu ka rohkesti suuri põllumajandusmasinaid, nii suurte järelhaagistega traktoreid kui ka silokombaine. Põllumehed paluvad kaasliiklejatelt mõistvat suhtumist...

Toimus antibiootikumide registri-teemaline kohtumine Maaeluministeeriumiga

1. juunil toimus Maaeluministeeriumi ametnikega kohtumine, kus arutati AMR-iga seonduvaid küsimusi ning keskseks teemaks kujunes nö antibiootikumide register. Nimelt pöördus Maaeluministeerium koja poole märtsi...

Tööstussümbioos ja biopõhised ärimudelid

26. mail 2021 korraldasid kaks Interregi Läänemere regiooni projekti „BIS - Baltic Industrial Symbiosis“ ja „BalticBiomass4Value“ koostöös Balti riikide Põhjamaade Ministrite Nõukogu büroodega virtuaalse...

PRIA alustas erakorralise toetuse väljamaksmisega

Aprillis pöördusid mitmed põllumajandustootjad koja poole murega erakorralise toetuste maksmise pika tähtaja pärast. Koda tegeles selle teemaga aktiivselt ja meil on hea meel oma...

Kolm dilemmat ühise põllumajanduspoliitika tulevikuaruteludes

Lähiaja olulisemaid eesmärke on jõuda kokkuleppeni ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi üksikasjades. Suured lootused pandi möödunud nädalal toimunud kolmepoolsetele läbirääkimistele ELi nõukogu, parlamendi ja...

Uued sordiaretustehnikad võivad muuta põllumajanduse jätkusuutlikumaks

Uued aretustehnikad taimekasvatuses, mis võimaldavad kiiremat ja täpsemalt suunitletud sordiaretust, võivad edendada põllumajanduse kestlikkust ja aidata kaasa säästvamale toidusüsteemile, märkis Euroopa Komisjon 29. aprillil...

Jüri Ratas maa- ja rannarahvaga kohtumisel: vajame tasakaalu looduse, inimese ja majanduse vahel

Maa- ja rannarahva esindajate kohtumisel tõdes Riigikogu esimees Jüri Ratas, et tõstatatud mured viitavad meie ühiskonnas teravnevale väärtuskonfliktile, mille keskmes on tasakaal majanduse, looduse...

Taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on oluline kinni pidada kõikidest nõuetest

Taimekasvatuse ja taimekaitsetööde kõrghooaeg on alanud ning Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on äärmiselt oluline pidada kinni kõikidest nõuetest tööde...

Põllumajanduskoda kutsub toidutootjaid Pääsukesemärki taotlema

Taas on toidutootjatel võimalus taotleda on toidutoodetele Eesti kõige tuntumat toidumärgist Pääsukesemärki. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kvaliteedisüsteemis osaleb hetkel 69 Eesti toidutootjat. Pääsukesemärki kannab praegu kokku...

Maksetähtaeg toiduainete tarnimisel ei tohiks ületada 30 päeva

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda rõhutab 21. mail Riigikogu Maaelukomisjonile saadetud kirjas Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) kohta, et koja liikmed...

Koda: meie väärtuslik põllumaa vajab säilitamist, see on piiratud ressurss

Riigikogus on menetlemisel eelnõu maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (309 SE), millega soovitakse kaitsta väärtuslikku põllumajandusmaad...

Maaeluministeeriumis tutvustatakse uue põllumajanduspoliitika eelarveliste vahendite jaotust

Täna toimuval Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava juhtkomisjoni 9. istungil tutvustatakse komisjoni liikmetele esmast ettepanekut ÜPP strateegiakava eelarvejaotuse kohta aastateks 2023-2027. Juhtkomisjonile antakse...

Oodatakse osalejaid Avatud Toidutööstuste Nädalale 2021

Näitame koos, kuidas valmib Eesti toit! Tänavune, arvult viies Avatud Toidutööstuste Nädal (ATN) toimub novembri esimesel nädalal, 1.-7. novembril 2021. a. Arvestades eelmise aasta sügise...

Põllumajanduskoda kutsub põllumajandusspetsialiste kutsetunnistust taotlema

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab taaskord kutseeksamid, mille käigus saavad lisaks koolilõpetajatele kutsetunnistust taotleda ka põllumajandussektori spetsialistid. Koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga korraldatakse...

Vallo Seera: iga kasvataja ülesanne on tegeleda aretustööga

13. mail toimunud Aretuskonverents oli suunatud uutele aretustunnustele ja trendidele, mida lisaks põllumajandusloomade produktiivsusnäitajatele silmas pidada ning millega on võimalik toetada meie karjakasvatajate aretusvalikuid....

Maaelu tutvustav elamussündmus saab laiapõhjalise koostöökokkuleppe

Kolmapäeval, 19. mail kell 12 toimub maaeluministeeriumi suures saalis Maal elamise päeva korraldamise koostöökokkuleppe allkirjastamine kolme ministri ja mõjukamate maaeluedendajate vahel. Koostöökokkulepet toetab ka...

Maa- ja rannarahvas: Peaministri ettepanek alustada koostööd maainimeste murede lahendamiseks süstis lootust

Eelmisel neljapäeval, 13. mail andsid Eesti maa- ja rannarahva esindusorganisatsioonid peaministrile edasi ühispöördumise, milles palusid võtta senisest suurema tähelepanu alla Eesti maa- ja rannapiirkondade...

Põllumajandus- ja Toiduamet: Eesti linnupidajad teavad, kuidas taudi eemal hoida

Amet kontrollis suuremate linnupidamiskohtade lähiümbrust, vähendamaks nende piirangute alla sattumise riski, kui taud peaks tabama naabruses olevate hobilinnupidajate hoolealuseid. Kontrollide põhifookus oli väljaspidamise keelu...

Tänavusel Piimafoorumil mindi tagasi piimatootmise juurte juurde

Tänavusel Piimafoorumil mindi tagasi piimatootmise juurte juurde – räägiti maa, taime ja looma sümbioosist. See on ju igipõline kooslus, üks ei saa teiseta. Maal...

Valminud on õppevideo kütitud põdra esmakäitlemisest metsas

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Jahimeeste Seltsi ning Põllumajandus- ja Toiduameti koostöös valminud õppevideos selgitatakse, kuidas käidelda kütitud ulukit metsas ning millised tegevused tuleb teha, et...

Avatud talude päeval osaleb tänavu ligi 280 talu

Seitsmes üle-eestiline avatud talude päev toimub tänavu 25. juulil ning registreerimise lõppedes oli oma osalemisest teada andnud 277 talu. Eelmisel aastal osales avatud talude...

Eesti maarahva pöördumine: maaelu lämmatatakse liigsete piirangutega

Eesti maa- ja rannarahvas pöördub Vabariigi Presidendi, Riigikogu fraktsioonide ja Vabariigi Valitsuse poole võtta senisest suurema tähelepanu alla Eesti maa- ja rannapiirkondade elu toimimine...

Tõuaretuse konverentsil tutvustatakse aretuse suundumusi maailmas ja Eestis

Põllumajandusloomade aretus aitab tõsta Eesti loomakasvatuse konkurentsivõimet ja kindlustada ettevõtete majanduslikku tasuvust. 13. mail toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aretuskonverentsil tutvustatakse uusi aretustunnuseid ja trende, mida...

Piimafoorumi fookuses on keskkonna- ja kliimasõbralik tootmine

Tänasel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) Piimafoorumil räägivad nii Eesti kui rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid piimatootmise trendidest ning ressursse säästvast tootmisest. Piimafoorum jaguneb kaheks teemaplokiks – esimene...

Maaelukomisjon arutas põllumeeste kaitseväekohustusega seotud küsimusi

Riigikogu Maaelukomisjonis arutati 11. mail põllumeeste kaitseväekohustusega seotud küsimusi. Täpsemalt seda, millistel tingimustel on põllumeeste võimalik vajalike põllutööde ajaks kaitseväest puhkust saada. Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna...

Riigikogu Maaelukomisjoni istungil arutati lihasektori olukorda

Teisipäeval, 4. mail toimus Riigikogu Maaelukomisjoni istung, kus arutati lihasektori olukorda. Osalema olid kutsutud kõik lihasektori esindajad. Lisaks koja esindajatele osalesid kohtumisel ka Maaeluministeerium...

Kutseeksamid juunis 2021

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad juunis 2021 alljärgnevalt: Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 Järvamaa KHK Särevere õppekoht Erialaeksam: 03.06 Särevere õppefarmi õppeklassis algus 9.00 Hindamiskomisjon:...

2. mail algas e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

2. mail alustas PRIA pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste vastuvõttu, mis toimub ainult elektrooniliselt e-PRIA vahendusel. Pindala- ning loomapõhiste toetuste maksmiseks on 2021....

Mida peaks teadma põllul tehtavatest taimekaitsetöödest?

Põllumajanduses kasutatakse haritaval maal rohkemal või vähemal määral ka keemilisi taimekaitsevahendeid. Nähes põllul pritsi, tekib arusaadavalt inimestel küsimus enda turvalisusest - seda nii põldude...

EFSA avaldas teadusarvamuse “Juhised kuupäeva märkimiseks ja sellega seotud toidualase teabe juhend: 2. osa...

EFSA avaldas teadusarvamuse "Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)“ (“Juhised kuupäeva märkimiseks ja sellega seotud toidualase teabe juhend:...

Toidu tootmine ja toiduohutuse tagamine on elutähtis teenus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda leiab Riigikogu põhiseaduskomisjonile saadetud arvamuses, et hädaolukorra seaduses tuleks elutähtsa teenusena sätestada ka toidu tootmine ja toiduohutuse tagamine. Toidutootmisel ülekaalukas mõju ühiskonna...

Meeli Lindsaar valiti Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukoja juhiks

Täna, 28. aprillil valiti EPKK juhatuse liige Meeli Lindsaar Põllumajanduse- ja Toiduameti kliendinõukoja esimeheks. „Püüan seista hea selle eest, et kõik küsimused, mis kliendinõukojas esitatakse...

LEADER-lähenemist hakatakse kasutama ka teistes fondides

Valitsuskabineti teisipäeval tehtud otsusega laieneb kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) lähenemine lisaks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile (EAFRD) ka Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) ja võimalusel Euroopa...

Avatud talude registreerumine pikeneb 10. maini

Maaeluministeerium pikendab seitsmendale üle-eestilisele avatud talude päevale talude registreerimist 10. maini, et kõik soovijad end kirja jõuaksid panna. Avatud talude päev toimub tänavu 25....

Põllumajanduskoda tunnustab valitsuse otsust hakata hindama poliitikakujundamise mõju maapiirkondade arengule

Maaeluministeerium esitas Vabariigi Valitsusele otsustamiseks ettepanekud maaeluga arvestamise metoodika väljatöötamiseks ja rakendamiseks, mis 27. aprilli kabinetiistungil ka heaks kiideti. “Arvestades, et maapiirkond on koduks kolmandikule...

Valmis sektoritevahelise mobiilsuse toetust tutvustav video

Valminud on Eesti Teadusagentuuri SekMo meedet ehk sektoritevahelise mobiilsuse toetust tutvustav video. Taotleda või huvi üles näidata võivad nii ettevõtted kui ka teadlased, kes on...

Põllumajanduskütuse aktsiisisoodustusega tuleb kindlasti jätkata

Põllumajanduses kasutatava diiselkütuse ja teiste energiakandjate aktsiisisoodustused tuleb säilitada vähemalt praegusel tasemel, märgivad Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele ja valitsusele...

UUEMAD LOOD

KASULIK