Hankekord

MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda hankekord reguleerib hankelepingu sõlmimiseks korraldatavate asjade ostmise, teenuste tellimise ja ehitustööde tegemisega (edaspidi hanked) seotud toimingute tegemist. Hangete korraldamisel, sõltumata hankelepingu maksumusest, järgib koda riigihangete seaduses sätestatud üldpõhimõtteid.

Tutvu EPKK hankekorraga SIIN >>