Sustainable Silage

Projekt “Sustainable Silage” (Jätkusuutlik silotootmine)

Toitainete lekked farmidest on üheks nende jõudmise põhjuseks pinnaveekogude kaudu Läänemerre. Seoses loomakasvatuse efektiivsemaks muutumisega on intensiivistunud ka silotootmine. Kuna tänapäevaseid silotootmise tehnoloogiaid pole piisavalt uuritud toitainete leostumise seisukohalt, siis on tekkinud vajadus kaardistada ja analüüsida sellega seonduvaid keskkonnariske. Seejuures on vaja käsitleda kogu silotootmise ahelat tervikuna alates silokultuuride kasvatamisest rohumaadel kuni hoiustamiseni ja käitlemiseni silohoidlates ja farmides ning kasutatud silokilede taaskasutamiseni. Põllumehed vajavad rohkem informatsiooni ja professionaalset nõustamist erinevate uuenduslike keskkonnasõbralike lahenduste kohta silotootmises, mis on sobivad Läänemere piirkonnale. Seetõttu on vaja viia läbi piloottegevusi ning silotootmist käsitlevaid koolitustegevusi, mis on suunatud loomakasvatussektorile Eestis, Lätis ja Soomes. Keskkonnariskidega seotud teemasid tuleb käsitleda piiriüleses koostöös, kuna ainult ühe riigi tasemel tehtavad pingutused ei ole piisavad.

Projekt „Sustainable Silage“ keskendub farmidest silomahlade lekete vähendamisele kogu silo tootmisahela vältel. Silotootmist analüüsitakse lähtuvalt keskkonnakaitselistest, majanduslikest ning silo kvaliteediga seotud aspektidest. 20-25 pilootfarmi katsetavad erinevaid silotootmise praktikaid ja lahendusi, sh. hinnatakse ja analüüsitakse võimalikke toitainete lekkeid. Farmerid saavad põhjalikku informatsiooni ning praktilisi juhiseid ja soovitusi erinevat tüüpi tehnoloogiate ja tootmisviiside kohta, millel on positiivne mõju keskkonnale. See on esimene omataoline põllumajandustootjate ning teadusasutuste ühine algatus Kesk-Läänemere piirkonnas, mis keskendub keskkonnasõbralikule silotootmisele.

Projekti kaasrahastab INTERREG Kesk-Läänemere Programm 2021-2027.

Projekti partnerid: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Maaelu Teadmuskeskus, Eesti Maaülikool, Läti Farmerite Parlament, Läti Maaülikool, Lääne-Soome nõuandeteenistus ”ProAgria” ning Soome Loodusressursside Instituut (LUKE).

Projekti periood: 01.01.2023-31.12.2025.

Projekti eelarve: 2 093 939,88 EUR, sh. ERDF kaasrahastus 1 675 151,90 EUR.

Kontakt:

Silja Lehtpuu, projekti koordinaator, silja.lehtpuu@epkk.ee, +372 5157724

Karmen Roost, keskkonnavaldkonna projektijuht, karmen@epkk.ee, +372 5341 4995