Avaleht Keskkond

Keskkond

Uus kliimaeesmärk sunniks toidutootmist vähendama

Kasvuhoonegaaside heitme vähendamise aluseks olev 2005. aasta on meie põllumajandusele äärmiselt ebakohane võrdlusaasta, sest olime siis oma põllumajandustootmisega madalpunktis. Seega pole põllumajanduses kavandatud kliimaeesmärgi...

Murekohad seoses energiamaksustamise direktiivi muudatusettepanekutega

Euroopa Komisjoni kliimapaketi „Eesmärk 55“ seadusandlike muudatusettepanekute seas on plaanis ajakohastada ka energiamaksustamise direktiivi. Peamine eesmärk on viia energiatoodete ja elektrienergia maksustamine kooskõlla ELi...

Süsiniku piirimeede seab ohtu Eesti toidutootmissektori konkurentsivõime

Euroopa Komisjon tuli kliimapaketi „Eesmärk 55“ raames välja süsiniku piirimeetme algatusega. Tegemist on impordimeetmega, mida rakendatakse toodetele, mille tootmisega kaasneb kõrge süsiniku emissioon. Meetme...

Koda korraldas ÜPP teemalise arutelu

Koda korraldas 21. septembril ümarlaua, millel käsitleti ÜPP strateegiakava 2023-2027 hetkeseisu ja murekohti. Sisukal arutelul osalesid Riigikogu Maaelukomisjoni, Maaeluministeeriumi ja Maaülikooli esindajad, samuti piirkondlike...

Koja liige Estonia OÜ investeeris rohegaasijaama

OÜ Estonia, Alexela AS ja Infortari AS koostöös küpseb sõnnikust ja muust heast paremast biometaan - mootorikütus CNG. Oisus toodetud kütusega sõidab Tartu ühistransport. 14....

Kliimaneutraalsuse nimel peavad pingutama nii ettevõtjad, tarbijad kui ka riik

Rohepöördega kaasnevad muudatused peavad olema ettevõtete jaoks ka majanduslikult teostatavad, mille nimel tuleb pingutada nii ettevõtjatel, tarbijatel kui ka riigil üheskoos, ütleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Põllumajanduskoda...

Teadusnõukoda arutas, kuidas Eesti põllumehed saavad täita EL kliima- ja energiapaketi...

Tänavu juunis loodud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Teadusnõukoda arutas eelmisel nädalal toimunud kohtumisel, milline on Euroopa Liidu kliima ja energiapaketi „Eesmärk 55“ (ehk „Fit For 55“) võimalik...

Margus Muld: Rohepööre on ettevõtjale kulu, see tuleb turult tagasi saada

Rohepöördest me taganeda ei saa, see tuleb ja see on paratamatus, sellel on nii häid kui ka halbu külgi. Selge on see, et põllumees...

Koda: Kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel on põllumajandussektorile suured ootused

31. augustil toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, millel anti ülevaade Euroopa Liidu kliimat ja energiat käsitlevate õigusaktide paketi „Eesmärk 55“...

ELi eesmärgid tähendavad kohaliku põllumajandustootmise vähenemist

ELi Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) 29. juulil avaldatud aruandes hinnatakse ÜPP reformi ning „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegia nelja arvulise eesmärgi rakendamise mõju Euroopa Liidu...

UUEMAD LOOD

KASULIK