Projektide arhiiv

GreenAgri
1.09.2015 – 31.08.2019
Eesmärgiks oli Eestis ja Lätis toitainete leostumise vähendamine põllumajandusest pinnavette ning sealt edasi Läänemerre, säilitades samas tootjate konkurentsivõime.

BalticBiomass4Value
Bioloogilistel ressurssidel põhinevate väärtusahelate potentsiaali kasutamine.

Liivimaa Maitsed
01.05.2017 – 30.04.2020
Liivimaa toidupärimusel põhineva turismitoote loomine ja turundamine.

Batlic Sea Food
01.10.2017-31.03.2021
10 Läänemereäärse riigi 14 toiduvaldkonna organisatsiooni koostöö toimiva ärimudeli väljatöötamine, mis aitaks piirkondlikel toiduvõrgustikel kohalikke toidutooteid tõhusamalt ja kuluefektiivsemalt turustada.

BreedExpo
01.04.2019 – 30.06.2021
Klastripõhine koostöö tõuloomade eksportimisel uutele turgudele.