Toimkonnad

Koja liikmete, nõukogu, juhatuse või gruppide algatusel võib teatud majandus- või tegevusvaldkonna edendamiseks moodustada koja toimkondi. Toimkonna liikmeteks võivad olla koja liikmed kas ühest või mitmest koja grupist.

Toimkond valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib toimkonna tööd. Toimkonna esimehe kinnitab ametisse koja nõukogu. Toimkonnal on õigus teha ettepanekuid koja gruppidele, nõukogule ja juhatusele.

Toimkonnad analüüsivad sektori olukorda ja töötavad välja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja seisukohti erinevates küsimustes. Toimkonnad korraldavad vastavalt vajadusele töökoosolekuid, nõupidamisi ning ümarlaudu, millesse kaasatakse valdkonna teadlasi, spetsialiste ja erinevate ametkondade esindajaid.

Toimkondade üheks ülesandeks on ka korraldada avalikke foorumeid ja konverentse, millel arutatakse sektori aktuaalsetel teemadel. Foorumite eesmärk on erinevate osapoolte osavõtul otsida lahendusi tekkinud probleemidele ning informeerida avalikkust vastava tegevusharu olukorrast.

 

EPKK nõukogu algatusel on moodustatud järgmised toimkonnad:

1. Teraviljatoimkond

Esimees: 
Liikmed: Ain Aasa (Estonia OÜ), Hardo Vahemäe (Wiru Vili TÜ), Jaak Läänemets (Põllumeeste ühistu Kevili, Virumaa Põllumeeste Liit), Jaanus Põldmaa (Esthler OÜ), Kaido Kirst (Saaremaa Põllumeeste Liit MTÜ), Leila Kroonberg (Valgamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Margus Ameerikas (Baltic Agro AS), Ragnar Kõiv (AS Eesti Pagar), Rauno Viljas (Tartu Mill AS), Olav Kreen (Rabaveere Talu FIE, Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ)
Asendusliikmed:
Kaasatud toimkonna töösse: Evelin Loit (Maaülikool)
Koordinaator: Ragnar Viikoja, tel: 600 9349, ragnar@epkk.ee

2. Piimatoimkond


Toimkonna esinaine: Pilleriin Puskar (Alltech Eesti OÜ)
Liikmed: Jaanus Marrandi (Estonia OÜ), Jaanus Murakas/Margus Leek (E-Piim Tootmine AS), Margo Klaasmägi (Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ), Margus Muld (Agrone OÜ), Mirjam Pikkmets (Talumeiereide Liit), Siim Older (DairyTec OÜ), Tanel-Taavi Bulitko (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu), Tõnu Post (Saaremaa Põllumeeste Liit MTÜ), Urmas Põlluaas (Kuivajõe Farmer OÜ), Ülo Kivine (AS Farmi Piimatööstus), Maido Solovjov (Valio Eesti AS) 
Asendusliikmed: Arnold Kannike (ELPA ie OÜ), Jaak Läänemets (Põllumeeste ühistu Kevili), Ene Tammsaar (BioCC OÜ)
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel: 600 9374, meeli@epkk.ee 

3. Lihatoimkond


Toimkonna esimees:
Vallo Seera (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit MTÜ)
Liikmed: Anu Hellenurme (Anu Ait OÜ), Einar Jakobi (Viru Lihaühistu, Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ), Priit Dreimann (HKScan Estonia AS), Marko Hiiemäe (Linnamäe Lihatööstus AS), Pille Hammerbeck (Eesti Väiketapamajade Liit MTÜ), Mirjam Pikkmets (Talumeiereide Liit MTÜ), Pillerin Puskar (Alltech Eesti OÜ), Tanel-Taavi Bulitko (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu), Ulve Märtson (Hinnu Seafarm OÜ), Kaupo Kutsar (Valgamaa Põllumeste Liit MTÜ)
Asendusliikmed: –
Kaasatud toimkonna töösse: Alo Tänavots (Maaülikool), Marko Kass (Maaülikool)
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel: 600 9374, meeli@epkk.ee

 

4. Keskkonnatoimkond

Toimkonna esimees: Margus Lepp (Vändra AS),
Liikmed: Helen Kaskema (Kindel Käsi OÜ, Aiandusliit), Lehar Lindre (Maaportaal OÜ),  Margus Leek (AS E-Piim Tootmine), Meelis Värnik (Põllumeeste ühistu Kevili), Mirjam Pikkmets (Talumeiereide Liit MTÜ), Pille-Riin Raudsepp (Balmax OÜ), Piret Peeterson (Keskühistu Eramets TÜ), Siret Sõmer (Dava Foods AS), Ülo Kivine (AS Farmi Piimatööstus); Indrek Klammer (Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ), Vallo Seera (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit MTÜ), Margus Muld (Agrone OÜ).
Asendusliikmed:  Mario Kalvet (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ)
Koordinaator: Elena Sapp tel: +372 509 3811, elena.sapp@epkk.ee

5. Mahetoimkond


Toimkonna esinaine: Mirjam Pikkmets (Talumeiereide Liit MTÜ)
Liikmed: Aado Oherd (Eesti Mesinike Liit MTÜ), Ell Sellis (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit MTÜ), Hardo Vahemäe (WIRU Vili TÜ), Juhan Särgava (Saidafarm OÜ), Kalmer Visnapuu (Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ), Margus Timmo (Põlvamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Riin Liht (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ), Margus Puust (Saaremaa Delifood OÜ)
Asendusliikmed: Aivar Raudmets (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ), 
Kaasatud toimkonna töösse: Ragnar Leming (Maaülikool)
Koordinaator: Kaisa Vahtmäe, tel: +372 5196 4675, kaisa@epkk.ee

6. Maakonnaorganisatsioonide toimkond


Toimkonna esimees:
Raul Soodla (Jõgevamaa Põllumeeste Liit MTÜ)
Liikmed: Agu Kötsi (Harju Taluliit MTÜ), Erki Uustalu (Rapla Põllumeeste Liit MTÜ), Heiki Unt (Ida-Virumaa Talupidajate Liit MTÜ), Jaak Soosaar (Growing Crops OÜ), Kalmer Kongo (Võrumaa Tootjate Liit TÜ), Kaupo Kutsar (Valgamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Mae Alviste (Järvamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Raul Soodla (Jõgevamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Tõnu Post (Saaremaa Põllumeeste Liit MTÜ), Tõnu Vreimann (Viljandimaa Põllumajandustootjate Liit MTÜ), Indrek Klammer (Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ).
Koordinaator: Ragnar Viikoja, tel: +372 5384 4705, ragnar@epkk.ee

7. Ühistegevuse toimkond

Toimkonna esimees: Tiiu Nõmmik (Farm IN tulundusühistu)
Liikmed:Toimkonna töös saavad osaleda kõik EPKK liikmeteks olevad põllumajandusühistud ja valdkondlikud liidud.
Koordinaator: Kaie Laaneväli-Vinokurov, tel: +372 5373 0600, kaie@epkk.ee