Toimkonnad

Koja liikmete, nõukogu, juhatuse või gruppide algatusel võib teatud majandus- või tegevusvaldkonna edendamiseks moodustada koja toimkondi. Toimkonna liikmeteks võivad olla koja liikmed kas ühest või mitmest koja grupist.

Toimkond valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib toimkonna tööd. Toimkonna esimehe kinnitab ametisse koja nõukogu. Toimkonnal on õigus teha ettepanekuid koja gruppidele, nõukogule ja juhatusele.

Toimkonnad analüüsivad sektori olukorda ja töötavad välja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja seisukohti erinevates küsimustes. Toimkonnad korraldavad vastavalt vajadusele töökoosolekuid, nõupidamisi ning ümarlaudu, millesse kaasatakse valdkonna teadlasi, spetsialiste ja erinevate ametkondade esindajaid.

Toimkondade üheks ülesandeks on ka korraldada avalikke foorumeid ja konverentse, millel arutatakse sektori aktuaalsetel teemadel. Foorumite eesmärk on erinevate osapoolte osavõtul otsida lahendusi tekkinud probleemidele ning informeerida avalikkust vastava tegevusharu olukorrast.

 

EPKK nõukogu algatusel on moodustatud järgmised toimkonnad:

1. Teraviljatoimkond
Esimees: Jaak Läänemets (Kevili)
Liikmed: Ain Aasa (Estonia OÜ), Jaak Soosaar (Pärnumaa PL), Hardo Vahemäe (Wiru Vili), Lembit Paal (Jõgevamaa PL), Erik Paalman (Põlvamaa PL), Ants Puusta (Baltic Agro), Veikko Vahar (Oilseeds Trade), Rauno Viljas (Tartu Mill), Uno Kaldmäe (Lõuna Pagarid), Lauri Politanov (Balti Veski).
Asendusliikmed: Olav Kreen (Rabaveere talu), Diana Salf (Põlvamaa PL), Kaido Kirst (Saaremaa PL)
Kaasatud toimkonna töösse: Evelin Loit (Maaülikool)
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel 6009349, meeli.lindsaar@epkk.ee 

2. Piimatoimkond
Esinaine: Pillerin Puskar (Alltech Eesti)
Liikmed: Valdis Noppel (Saaremaa Piimatööstus), Maido Solovjov (Valio Eesti), Jaanus Murakas (E-Piim Tootmine), Hannes Prits (Kevili), Ülo Kivine (Tere Piimatööstus ja Farmi Piimatööstus), Ole Musting (Külmsoo OÜ), Tanel-Taavi Bulitko (ETKÜ), Tõnu Post (Saaremaa PL), Anu Allas (Aravete Agro), Margus Muld (Agrone OÜ)
Asendusliikmed: Aivar Häelm (PÜ Muhepiim), Arnold Kannike (ELPA), Ene Tammsaar (BioCC), Raul Soodla (Jõgevamaa PL), Eero Timmermann 
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel 6009349, meeli.lindsaar@epkk.ee 

3. Lihatoimkond
Esinaine:
 Anu Hellenurme (Anu Ait OÜ)
Liikmed: Merike Heinpalu (Väiketapamajade Liit), Ragnar Loova (Nõo LT), Kaupo Kutsar (Eestimaa Lihaveis OÜ), Einar Jakobi (Viru Lihaühistu), Jane Mättik (Lihaveisekasvatajate Selts), Ulve Märtson (Hinnu Seafarm), Eero Timmermann, Aldo Vaan (Lihaveisekasvatajate Selts), Vallo Seera (Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit)  
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel 6009349, meeli.lindsaar@epkk.ee

4. Keskkonnatoimkond
Esimees:
Mae Alviste (Järvamaa Põllumeeste Liit)
Liikmed: Margus Muld (Agrone OÜ), Margus Lepp (Virumaa PL), Tenno Laanemets (ELKS), Taavi Tobreluts (Põlvamaa PL), Siret Sõmer (Eesti Linnukasvatajate Selts), Mart Kullamaa (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing), Aleksander Kilk (Mesinike Liit), Lehar Lindre (Maaportaal), Rihard Rohtla (Valio Eesti), Priit Jõeäär (KÜ Eramets)
Asendusliikmed: Jaanus Marrandi (Estonia OÜ), Vallo Seera (ELKS)
Koordinaator: Riina Maruštšak, riina@epkk.ee, tel 5528263

5. Mahetoimkond
Esimees: Hardo Vahemäe (Wiru Vili TÜ)
Liikmed: Ell Selis (Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit), Siim Suitsmart (Lihaveisekasvatajate Selts), Margus Timmo (Põlvamaa PL), Juhan Särgava (Saidafarm), Harro Rannamets (EKMÜ), Rea Raus (Mesinike Liit), Valdis Noppel (Saaremaa Piimatööstus), Ragnar Leming (Maaülikool)
Asendusliikmed: Einar Jakobi (Virumaa PL), Kaupo Kutsar (Valgamaa PL)
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel 6009349, meeli.lindsaar@epkk.ee 

6. Maakonnaorganisatsioonide toimkond
Toimkonna esimees Raul Soodla, aseesimees Mae Alviste
Liikmed: Agu Kötsi (Harju Taluliit); Diana Salf (Põlvamaa Põllumeeste Liit); Einar Jakobi (Virumaa Põllumeeste Liit); Erki Uustalu (Rapla Põllumeeste Liit); Heiki Unt (Ida-Virumaa Talupidajate Liit); Jaak Soosaar (Pärnumaa Põllumajandustootjate Liit); Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste Liit); Kaupo Kutsar (Valgamaa Põllumeeste Liit); Kalmer Kongo (Võrumaa Tootjate Liit); Mae Alviste (Järvamaa Põllumeeste Liit); Raul Soodla (Jõgevamaa Põllumeeste Liit); Tõnu Post (Saaremaa Põllumeeste Liit); Tõnu Vreimann (Viljandimaa Põllumajandustootjate Liit).
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel 6009349, meeli.lindsaar@epkk.ee