Toimkonnad

Koja liikmete, nõukogu, juhatuse või gruppide algatusel võib teatud majandus- või tegevusvaldkonna edendamiseks moodustada koja toimkondi. Toimkonna liikmeteks võivad olla koja liikmed kas ühest või mitmest koja grupist.

Toimkond valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib toimkonna tööd. Toimkonna esimehe kinnitab ametisse koja nõukogu. Toimkonnal on õigus teha ettepanekuid koja gruppidele, nõukogule ja juhatusele.

Toimkonnad analüüsivad sektori olukorda ja töötavad välja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja seisukohti erinevates küsimustes. Toimkonnad korraldavad vastavalt vajadusele töökoosolekuid, nõupidamisi ning ümarlaudu, millesse kaasatakse valdkonna teadlasi, spetsialiste ja erinevate ametkondade esindajaid.

Toimkondade üheks ülesandeks on ka korraldada avalikke foorumeid ja konverentse, millel arutatakse sektori aktuaalsetel teemadel. Foorumite eesmärk on erinevate osapoolte osavõtul otsida lahendusi tekkinud probleemidele ning informeerida avalikkust vastava tegevusharu olukorrast.

 

EPKK nõukogu algatusel on moodustatud järgmised toimkonnad:

1. Teraviljatoimkond
Esimees: Jaak Läänemets (Põllumeeste Ühistu Kevili)
Liikmed: Ain Aasa (Estonia OÜ), Ants Puusta (Baltic Agro AS), Erik Paalman (Põlvamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Hardo Vahemäe (Wiru Vili TÜ), Jaak Soosaar (Growing Crops OÜ), Lauri Politanov (Balti Veski AS), Lembit Paal (Jõgevamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Rauno Viljas (Tartu Mill AS), Uno Kaldmäe (Lõuna Pagarid AS), Veikko Vahar (Oilseeds Trade OÜ)
Asendusliikmed: Diana Salf (Põlvamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Kaido Kirst (Saaremaa Põllumeeste Liit MTÜ), Olav Kreen (Rabaveere Talu FIE)
Kaasatud toimkonna töösse: Evelin Loit (Maaülikool)
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel 600 9349, meeli.lindsaar@epkk.ee 

2. Piimatoimkond
Esinaine: Pilleriin Puskar (Alltech Eesti OÜ)
Liikmed: Ago Teder (Estover Piimatööstus OÜ), Jaanus Murakas (E-Piim Tootmine AS), Maido Solovjov (Valio Eesti AS), Margus Muld (Agrone OÜ), Ole Musting (Külmsoo OÜ), Tanel-Taavi Bulitko (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu), Tõnu Post (Saaremaa Põllumeeste Liit MTÜ), Valdis Noppel (Saaremaa Piimatööstus AS), Ülo Kivine (Nordic Milk OÜ)
Asendusliikmed: Aivar Häelm (Põllumajandusühistu Muhepiim), Arnold Kannike (ELPA ie OÜ), Ene Tammsaar (BioCC OÜ), Raul Soodla (Jõgevamaa Põllumeeste Liit MTÜ)
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel: 600 9349, meeli.lindsaar@epkk.ee 

3. Lihatoimkond
Esinaine:
 Anu Hellenurme (Anu Ait OÜ)
Liikmed: Aldo Vaan (Eesti Lihaveisekasvatajate Selts MTÜ), Einar Jakobi (Viru Lihaühistu), Jane Mättik (Eesti Lihaveisekasvatajate Selts MTÜ), Kaupo Kutsar (Eestimaa Lihaveis OÜ), Merike Heinpalu (Eesti Väiketapamajade Liit MTÜ), Ragnar Loova (Nõo Lihatööstus OÜ), Ulve Märtson (Hinnu Seafarm OÜ), Vallo Seera (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit MTÜ)
Kaasatud toimkonna töösse: Alo Tänavots (Maaülikool), Marko Kass (Maaülikool)
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel: 600 9349, meeli.lindsaar@epkk.ee

4. Keskkonnatoimkond
Esinaine:
Mae Alviste (Järvamaa Põllumeeste Liit MTÜ)
Liikmed: Aleksander Kilk (Eesti Mesinike Liit MTÜ), Lehar Lindre (Maaportaal OÜ), Margus Lepp (Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ), Margus Muld (Agrone OÜ), Mart Kullamaa (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ), Rihard Rohtla (Valio Eesti AS), Siret Sõmer (Eesti Linnukasvatajate Selts MTÜ), Taavi Tobreluts (Põlvamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Tenno Laanemets (Eesti Lihaveisekasvatajate Selts MTÜ) 
Asendusliikmed: Jaanus Marrandi (Estonia OÜ), Vallo Seera (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit MTÜ)
Koordinaator: Riina Maruštšak, tel: 600 9349, riina@epkk.ee

5. Mahetoimkond
Esimees: Hardo Vahemäe (Wiru Vili TÜ)
Liikmed: Airi Külvet (Eesti Lihaveisekasvatajate Selts MTÜ), Ell Selis (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit MTÜ), Harro Rannamets (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ), Juhan Särgava (Saidafarm OÜ), Margus Timmo (Põlvamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Rea Raus (Eesti Mesinike Liit MTÜ), Valdis Noppel (Saaremaa Piimatööstus AS)
Asendusliikmed: Einar Jakobi (Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ), Kaupo Kutsar (Valgamaa Põllumeeste Liit MTÜ)
Kaasatud toimkonna töösse: Ragnar Leming (Maaülikool)
Koordinaator: Meeli Lindsaar, tel: 600 9349, meeli.lindsaar@epkk.ee 

6. Maakonnaorganisatsioonide toimkond
Toimkonna esimees:
Raul Soodla (Jõgevamaa Põllumeeste Liit MTÜ)
Aseesinaine:
Mae Alviste (Järvamaa Põllumeeste Liit MTÜ)
Liikmed: Agu Kötsi (Harju Taluliit MTÜ), Diana Salf (Põlvamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Einar Jakobi (Virumaa Põllumeeste Liit MTÜ), Erki Uustalu (Rapla Põllumeeste Liit MTÜ), Heiki Unt (Ida-Virumaa Talupidajate Liit MTÜ), Jaak Soosaar (Growing Crops OÜ), Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste Liit MTÜ), Kalmer Kongo (Võrumaa Tootjate Liit TÜ), Kaupo Kutsar (Valgamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Mae Alviste (Järvamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Raul Soodla (Jõgevamaa Põllumeeste Liit MTÜ), Tõnu Post (Saaremaa Põllumeeste Liit MTÜ), Tõnu Vreimann (Viljandimaa Põllumajandustootjate Liit MTÜ)
Koordinaator: Meelika Sander-Sõrmus, mob: 555 33 789, meelika@epkk.ee