Esindajad nõukogudes ja töögruppides

EPKK esindajad osalevad põllumajandus- ja toidusektori esindajatena mitmete nõukogude ja töörühmade töös.

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: EPKK juhatuse esimees

Maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: EPKK juhatuse esimees

Maaelu arengukava 2021-2027 juhtkomisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: EPKK juhatuse esimees

Maaelu Edendamise Sihtasutus
Nõukogu liige: EPKK juhatuse esimees

Mahemajanduse tervikprogrammi nõukoda
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: EPKK juhatuse esimees

Põllumajandusteaduste nõukogu
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: EPKK juhatuse esimees 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) komisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: EPKK juhatuse esimees
Asendusliige: EPKK põllumajanduse valdkonna juht

Säästva Arengu Komisjon
Vastutav asutus: Riigikantselei
Liige: EPKK juhatuse esimees

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: EPKK juhatuse esimees

Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi nõukogu
Liige: EPKK juhatuse esimees

Taimekaitse nõukogu
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Olav Kreen, Rabaveere talu FIE, EPKK nõukogu liige

Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu
Liige: EPKK juhatuse esimees

Põllumajandusuuringute Keskuse Maaeluvõrgustiku koostöökogu
Vastutav asutus: Maaeluvõrgustiku koostöö osakond
Liige: EPKK juhatuse esimees
Asendusliige: EPKK põllumajanduse valdkonna juht

Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 juhtkomisjon
Liige: 

Keskkonnaameti eluslooduse valdkonna kliendinõukoda
Liige: 

Keskkonnaameti keskkonnakasutuse valdkonna kliendinõukoda
Liige: 

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Vastutav asutus: SA Kutsekoda
Liige: Kaisa Vahtmäe, EPKK põllumajanduse valdkonna nõunik
Asendusliige: 

Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistuse nõukoda
Vastutav asutus: Maaelu Edendamise Sihtasutus
Liige: EPKK põllumajanduse valdkonna juht
Asendusliige: EPKK juhatuse esimees

SA Eesti Piimandusmuuseum
Nõukogu liige: Meeli Lindsaar, EPKK toiduvaldkonna juht

BioCC OÜ
Nõukogu liige: Meeli Lindsaar, EPKK toiduvaldkonna juht

Nordwise Biotech OÜ
Nõukogu liige: Meeli Lindsaar, EPKK toiduvaldkonna juht

Toiduohutuse nõukoda
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Nõukoja liige: Meeli Lindsaar, EPKK toiduvaldkonna juht

Põllumajandus- ja Toiduameti Kliendikoda
Nõukoja juhataja: Meeli Lindsaar, EPKK toiduvaldkonna juht
Asendusliige: EPKK põllumajanduse valdkonna juht

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli nõunike kogu
Liige: Olav Kreen, Rabaveere talu FIE, EPKK nõukogu liige

Järvamaa Kutsehariduskeskuse nõunike kogu
Liige: Kaisa Vahtmäe, EPKK põllumajanduse valdkonna nõunik

Konsulentide kutsekomisjon
Liige: Kaisa Vahtmäe, EPKK põllumajanduse valdkonna nõunik

Taime- ja loomakasvatuse kutsete kutsekomisjon
Liige: Kaisa Vahtmäe, EPKK põllumajanduse valdkonna nõunik

Loomaarsti abilise kutsete kutsekomisjon
Liige: Kaisa Vahtmäe, EPKK põllumajanduse valdkonna nõunik

Kalakasvataja kutsete kutsekomisjon
Liige: Kaisa Vahtmäe, EPKK põllumajanduse valdkonna nõunik

Hobuhooldaja kutsete kutsekomisjon
Liige: Kaisa Vahtmäe, EPKK põllumajanduse valdkonna nõunik

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutseõppeasutuste rahastamismudeli uuendamise ettepanekute väljatöötamise töörühm
Liige: EPKK juhatuse esimees

Parima maamajandusõpilase ja -õpetaja valimise komisjon
Vastutav asutus: Maaelu Edendamise Sihtasutus
Liige: 

Eesti põllumajandustootjate ja ühistute esindamine Põllumajandusorganisatsioonide Komitees (COPA) ja Põllumajandusühistute Konföderatsioonis (COGECA)
EPKK juhatuse esimees 
Ene Kärner, Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis

Euroopa Piimatööstuste Assotsiatsiooni (EDA) juures Eesti piimatööstuste esindamine
Meeli Lindsaar, EPKK toiduvaldkonna juht
Ene Kärner, Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis

Euroopa piimandusorganisatsioon EUCOLAIT’ juures Eesti piimatööstuste esindamine
Meeli Lindsaar, EPKK toiduvaldkonna juht
Ene Kärner, Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis