Esindajad nõukogudes ja töögruppides

EPKK esindajad osalevad põllumajandus- ja toidusektori esindajatena mitmete nõukogude ja töörühmade töös.

 

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees

 

Maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees

 

Maaelu arengukava 2021 – 2027 juhtkomisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees

 

Mahemajanduse tervikprogrammi nõukoda
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees

 

Põllumajandusteaduste nõukogu
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees 

 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) komisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees

 

Säästva Arengu Komisjon
Vastutav asutus: Riigikantselei
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees

 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees

 

Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi nõukogu
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees


Taimekaitse nõukogu

Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Olav Kreen, Rabaveere talu, EPKK liige

 

Taimekasvatuse pikaajalise programmi (PIP) nõukogu
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esimees: Vahur Tõnissoo, EPKK juhatuse liige

 

MAK rahastamisvahendi komisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Liige: Vahur Tõnissoo, EPKK juhatuse liige

 

Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees

 

Põllumajandusuuringute Keskuse Maaeluvõrgustiku koostöökogu
Vastutav asutus: Maaeluvõrgustiku koostöö osakond
Liige: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees
Asendusliikmed: Vahur Tõnissoo – EPKK juhatuse liige,
Malle Lind – EPKK avalike suhete juht


Keskkonnaagentuuri kliendinõukoda

Liige: Riina Maruštšak, EPKK keskkonnavaldkonna juht

 

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Vastutav asutus: SA Kutsekoda
Liige: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht
Asendusliige: Malle Lind, EPKK avalike suhete juht

 

Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistuse nõukoda
Vastutav asutus: Maaelu Edendamise Sihtasutus
Liige: Vahur Tõnissoo, EPKK juhatuse liige

 

SA Eesti Piimandusmuuseum
Nõukogu liige: Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige

 

BioCC OÜ
Nõukogu liige: Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige

 

Nordwise Biotech OÜ
Nõukogu liige: Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige

 

Toiduohutuse nõukoda
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Nõukoja liige: Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige

 

Veterinaar- ja Toiduameti Kliendikoda
Nõukoja juhataja: Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige

 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli nõunike kogu
Liikmed:
Olav Kreen, Rabaveere talu, EPKK liige
Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse nõunike kogu
Liige: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht

Konsulentide kutsekomisjon
Liige: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht

Taime- ja loomakasvatuse kutsete kutsekomisjon
Liige: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht

Loomaarsti abilise kutsete kutsekomisjon
Liige: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht

Kalakasvataja kutsete kutsekomisjon
Liige: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht

Hobuhooldaja kutsete kutsekomisjon
Liige: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht


Parima maamajandusõpilase ja -õpetaja valimise komisjon

Vastutav asutus: Maaelu Edendamise Sihtasutus
Liige: Malle Lind; EPKK avalike suhete juht

 

Eesti põllumajandustootjate ja ühistute esindamine Põllumajandusorganisatsioonide Komitees (COPA) ja
Põllumajandusühistute Konföderatsioonis (COGECA)

Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees 
Ene Kärner, Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis

 

Euroopa Piimatööstuste Assotsiatsiooni (EDA) juures Eesti piimatööstuste esindamine
Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige
Ene Kärner, Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis

 

Euroopa piimandusorganisatsioon EUCOLAIT’ juures Eesti piimatööstuste esindamine
Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige
Ene Kärner, Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis