EPA Mahekonverents aitab murda vanu mõttemalle

EPA messi esimesel päeval, 11. oktoobril toimub mahekonverents, kus käsitletakse kahte olulist teemat: millised on uued aretustehnikad (UAT) ja mahe koolitoidu olulisus tänases Eestis....

26.09.2023 konverents “Aasta Põllumees 2023 – põllumajandussektor muutuvates tingimustes” 

“Aasta Põllumees 2023 - põllumajandussektor muutuvates tingimustes”  Konverents “Aasta Põllumees 2023" on oodatud sündmus põllumajandusvaldkonna spetsialistide, huviliste ja ekspertide jaoks. Sellel konverentsil tulevad kokku põllumajandussektori...

29.09.23 Infopäev “Euroopa Liidu kvaliteedikavad ja geograafiline tähis”

Infopäev “Euroopa Liidu kvaliteedikavad ja geograafiline tähis”  Infopäeva raames selgitame, mis on Euroopa Liidu geograafiline tähis (GT), kaitstud päritolunimetus (KPN), kaitstud geograafiline tähis (KGT) ja...

02.10.23 Turvasmuldadel majandamine ning maaparandussüsteemid keskkonna- ja kliimaeesmärkide kontekstis

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsuvad infopäevale  “Turvasmuldadel majandamine ning maaparadussüsteemid keskkonna- ja kliimaeesmärkide kontekstis”, mille käigus külastame ka turbaalasid.  Turbaalade põllumajanduslik...

04.10.23 Tööohutust tutvustav koolitus „Kuidas korraldada töötervishoid efektiivsemalt?“

VITS ja EPKK kutsuvad osa saama töötervishoiu ja tööohutuse koolitusest. VITS ehk virtuaalne töökeskkonnaspetsialist. Töötervishoid ja tööohutus on valdkond, mis on igale ettevõttele kohustuslik ning...

11.10.2023 EPKK konverents “Metsandusfoorum 2023”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konverents “Metsandusfoorum 2023” Aeg: 11. oktoober, kell 10:00-15:15 Koht: EPA messi raames Tartus ERM-i teatrisaalis (B-osa), Muuseumi tee 2, 60532 Tartu + veebiülekanne Registreerimine on...

AASTA PÕLLUMEES

VALDKONNAD

Arengukava “Eesti põllumajandus ja toit 2030”

Nelja põllumajandussektori põhivaldkonna arengukava "Eesti põllumajandus ja toit 2030" koostamise algimpulsiks oli Maaeluministeeeriumi eestvedamisel Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 (PõKa) koostamine, mis nägi...

Koja põhiseisukohad 2023. aasta Riigikogu valimiseks

Eesti põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt tähtis meie igapäevase toidujulgeoleku tagajana. Kõik inimesed peavad tervise ja elujõu hoidmiseks sööma ning vajavad seega põllumajandust ja...

Kliimapoliitika

Kui EL-i põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitmed on võrreldes 1990. aastaga vähenenud 20%, siis Eestis on põllumajandussektori kasvuhoonegaaside heitkogused samal perioodil vähenenud 45%. Lisaks on siinse...

Toidujulgeolek

Toidu vajadus maailmas suureneb märkimisväärselt. Kohalik põllumajandus ja toidutootmine on igapäevase toidujulgeoleku kindlustajana Eesti jaoks strateegiliselt tähtis majandusharu. Kuigi põllumajandus- ja toidusektoris on hõivatud...

KASULIK

Miks taotleda Pääsukesemärki?

Kutsume Eesti toidutootjaid taotlema oma toodetele päritolu- ja kvaliteedimärki Tunnustatud Eesti Toit (Pääsukesemärk). Pääsukesemärki kandev toode on hinnatud kvaliteetne kodumaisest põhitoorainest Eestis valmistatud toode. Mida...

10 põhjust, miks olla EPKK liige

Kutsume Sind liituma Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga. Kuuludes koja liikmeskonda, oled Sa osa mõjusaimast maamajandusettevõtjate võrgustikust. Põllumajanduskoda on suurim põllumajandust, toidutootmist, maamajandust ja metsandust koondav biomajanduse...

EPKK aitab messil osaleda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojal on pea kahekümne aasta pikkune kogemus ettevõtete ühisstendide korraldamisel nii rahvusvahelistel kui kodumaistel põllumajandus- ja toidumessidel. Pakume oma liikmetele ja teistele firmadele võimalust...