Kutse andmine

[subtitle3]Sissejuhatus[/subtitle3]

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab kutseandmist järgmiste kutsete ja osakutsete osas:

Looma- ja taimekasvatuse kutsekvalifikatsioonide ja kutsetunnistuste väljastamise õigus anti EPKK-le Kutsekoja Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu poolt 26.11.2003.a., 28.11.2013.a. ning 13.11.2017

Hobuhooldaja kutsekvalifikatsiooni ja kutsetunnistuste väljastamise õigus anti EPKK-le Kutsekoja Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu poolt 09.04.2014.a.

Loomaarsti abilise kutsekvalifikatsiooni ja kutsetunnistuste väljastamise õigus anti EPKK-le Kutsekoja Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu poolt 28.11.2013.a.

Kalakasvataja kutsekvalifikatsiooni ja kutsetunnistuste väljastamise õigus anti EPKK-le Kutsekoja Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu poolt 28.11.2013.a.

EPKK on moodustanud iga valdkonna kohta kutsekomisjoni, kutseandmisega seonduvate otsuste tegemiseks. Eesmärgiks on, et edaspidi välja antavad kutsetunnistused oleksid usaldusväärsed ja tunnustatud esmajärjekorras valitud tegevusalal. Oluline on, et kaasatud saaksid kõik huvitatud asjaomased osapooled

[subtitle3]Mis kasu on kutsetunnistusest ?[/subtitle3]

Töövõtja seisukohalt annab kutsekvalifikatsiooni tõendamisel saadud kutsetunnistus võimaluse eristada ennast tööturul nn libaspetsialistidest ning loob kutseala sees võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning annab aluse elukestvale õppimisele. Lihtsam on töö leidmine Euroopa riikides, kus on kutsetunnistus väga oluline dokument. Seoses Eesti EL liitumisega hakatakse üha rohkem riiklike toetuste saamist siduma vastava hariduse ja kutsekvalifikatsiooni omamise nõudega.

Tööandja jaoks annab kutsekvalifikatsioonisüsteem võimaluse kujundada ja planeerida ettevõttes sihikindlamalt personalipoliitikat, töötajate koolitust ja võimaldab organisatsioonil inimressurssi paremini juhtida. Kutsetunnistuste olemasolul ei pea tööandja tegelema töötaja tausta uurimisega, mis lihtsustab tunduvalt suures ettevõttes töötajate värbamist.

Koolitaja seisukohast on kutseomistamine abiks koolituse vajaduse ja sisu väljaselgitamisel.

Riigi jaoks on kutsekvalifikatsioonisüsteem protsesside suunajaks tööjõuturul, mis annab võimaluse inimressurssi hinnata ja planeerida riiklikul tasandil, luues eeldused majanduse konkurentsivõime kasvuks.