KUTSE ANDMINE

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kuulutati vastavalt Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13. novembri 2017 koosoleku otsusele looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks. Põllumajanduskoda annab välja põllumajandustootja 5. taseme,  põllumajandustöötaja 3. ja  4. taseme ning loomaarsti abilise, hobuhooldaja ja kalakasvataja 4. taseme kutsetunnistusi.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab kutseandmist järgmiste kutsete ja osakutsete osas:

 

Mis kasu on kutsetunnistusest?

Töövõtja seisukohalt annab kutsekvalifikatsiooni tõendamisel saadud kutsetunnistus võimaluse eristada ennast tööturul nn libaspetsialistidest ning loob kutseala sees võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri, lisaks annab aluse elukestvale õppimisele. Lihtsam on töö leidmine ka Euroopa riikides, kus kutsetunnistus on väga oluline dokument. Seoses Eesti EL liitumisega hakatakse üha rohkem riiklike toetuste saamist siduma vastava hariduse ja kutsekvalifikatsiooni omamise nõudega.

Tööandja jaoks annab kutsekvalifikatsioonisüsteem võimaluse kujundada ja planeerida ettevõttes sihikindlamalt personalipoliitikat, töötajate koolitust ja võimaldab organisatsioonil inimressurssi paremini juhtida. Kutsetunnistuste olemasolul ei pea tööandja tegelema töötaja tausta uurimisega, seega lihtsustab tunduvalt suures ettevõttes töötajate värbamist.

Koolitaja seisukohast on kutseomistamine abiks koolituse vajaduse ja sisu väljaselgitamisel.

Riigi jaoks on kutsekvalifikatsioonisüsteem protsesside suunajaks tööjõuturul, mis annab võimaluse inimressurssi hinnata ja planeerida riiklikul tasandil, luues eeldused majanduse konkurentsivõime kasvuks.

Loe täpsemalt: http://eptk.ee/kutse-andmine/