Lihaveisekasvatajad kogunesid arutlema keskkonnasõbraliku söödatootmise teemadel

Teisipäeval, 26.märtsil Setomaal toimunud lihaveisekasvatajate seminaril jagati väärt silonõuandeid, tutvustati taastava põllumajanduse võtteid lihaveisekasvatuses ning räägiti veeseaduse nõuetest loomade pidamisel välitingimustes. Seminaril osalenud lihaveisekasvatajad ning silohuvilised said kasulikku teavet lihaveisekasvataja Valter Kooseri kogemuste põhjal.

Seminari avas siloekspert Kristiina Märs, kes rääkis silotootmise kogemustest ja õppetundidest Aberdeen Top Genetics ettevõttes. Farm tegeleb puhtatõuliste Aberdeen anguste kasvatamisega ning põhikarjas on 60 amme, silo varutakse kokku ca 400 ha rohumaadelt. Märs jagas nippe silo tootmiseks nii tehnilistest nüanssidest kui ka taimekasvatusest. Siloekspert tõdes, et olulise tähtsusega silo tootmisel on taime õiges kasvufaasis lõikamine. “Kui taim vananeb, muutuvad rakkude seinad paksemaks, mistõttu suureneb ligniini ja kiu sisaldus mis ei ole loomadele seeduv” selgitas Märs.

Lihaveisekasvataja Airi Külvet jagas oma põhjalikke teadmisi taastava põllumajanduse võtetest ning talvisest portsjonkarjatamisest lihaveisekasvatuses. Külvet selgitas, et taastav karjatamine on pidev protsess, mille puhul ei ole võimalik saavutada lõppseisundit. “Talvine portsjonkarjatamine on positiivse mõjuga mulla tervisele, toitained on taimede jaoks heas vormis ning välditud on lämmastiku kadu. Lisaks on sellel positiivne efekt ka veistele – ammed liiguvad rohkem ning see mõjub hästi sõratervisele ja poegimisele” lisas Külvet.

Kliimaminiseeriumi veeosakonna nõunik Ann Riisenberg tutvustas veeseaduse nõudeid loomade välitingimustes pidamisele. Riisenberg juhtis tähelepanu, et alalised söötmis-ja jootmiskohad peavad olema lekkekindlad ning tõi välja peamised ohud veekeskkonnale loomade välipidamisel. Lisaks tutvustas Riisenberg Maa-ameti geoportaali kaardirakendust, milles on leitavad põllumajanduse veekaitsepiirangud koos põhjavee kaitstuse kaardiga.

Seminariosa lõpetas ettekandega PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin, kes tegi ülevaate tegevuskoha andmete registrisse kandmisest seoses loomade karjatamise ja söötmisega. Päeva lõpus külastati lihaveisekasvataja Valter Kooseri farmihooneid, kus jätkus arutelu kuidas jõuda hea kvaliteediga siloni.

Infopäeval kõlanud ettekanded on leitavad EPKK kodulehel.

Infopäev toimus projekti Sustainable Silage/Jätkusuutlik silotootmine raames, mida kaasrahastab INTERREG Kesk-Läänemere programm 2021-2027. 

Foto: EPKK pildipank

Eelmine luguPõllumeeste ja mesinike hea koostöö kannab vilja
Järgmine luguPiimafoorumil arutleti kestliku piimatootmise üle