Avaleht Metsandus

Metsandus

Kojaga liitus Eesti Erametsaliit

Eesti Erametsaliit astus eelmise aasta lõpus koja liikmeks ning koostöö kojaga on juba täna aktiivselt käima läinud. Erametsaliit on erametsaomanike huvisid kaitsev organisatsioon, mis...

Brüsseli metsaseire määrus tasalülitab meie iseolemise õiguse

Euroopa Liidus on liikmesriikide metsapoliitika nende endi kujundada, sest aluslepingutes metsandust eraldi välja toodud ei ole. See tähendab, et Euroopa Komisjon ei saa selles...

Saavutus: 8 aastaga 20 miljonit kodumaist metsataime

„Metsa uuendamise aluseks ja eelduseks on kvaliteetne taimede tootmine ja usaldusliku suhted kogu ahelas. Ühise taimede hankimisega on antud oma positiivne tõuge ka kodumaisele...

Uus põllumajandusaasta algas Brüsselis süsiniku aruteluga

Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon hääletas oma 30. augustil jätkunud istungil parlamendiliikme Martin Hlaváčeki (Renew, CZ) ettepanekut eemaldada süsinikku tootmist puudutavad kohustused...

Eesti Jahimeeste Selts astus koja liikmeks

Sellel kevadel liitus Põllumajandus-Kaubanduskojaga Eesti Jahimeeste Selts (EJS), kes  juriidiliste ühenduste kaudu ühendab 11 000 jahimeest. EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul oli kojaga liitumine loogiline samm...

Maa- ja metsaomanikud poliitikutele: järsk maamaksu tõus halvab põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja...

Maamaksu tõusu 10-protsendilise piirangu kaotamine uue koalitsiooni poolt seab löögi alla põllumajandustootjate konkurentsivõime, mõjub negatiivselt metsakasvatusse tehtavatesse investeeringutesse ning soodustab väikemaaomanike ning maaelu hääbumist,...

RMK kavatseb tänavu varuda 100 000 liitrit männikäbisid

RMK plaanib seemnevaru täiendada ligi 650 kilogrammi männiseemnetega. Kuusekäbid jäävad sel aastal aga korjamata, sest kahjurid on neid liialt rikkunud. „Mändidel on rahuldav käbiaasta, seetõttu...

Audit kinnitab – RMK majandab metsi säästlikult

Rahvusvahelise audiitorfirma kinnitusel vastab Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevus säästliku ja kestliku metsamajandamise nõuetele. Septembris analüüsisid metsasertifitseerimisega tegeleva BM Certification Estonia audiitorid järjekordse auditi käigus...

Keskkonnaminister saatis metsanduse arengukava kooskõlastusringile

Metsanduse selle kümnendi arengukava läks teadlaste esitatud ettepanekutega kooskõlastusringile. Lisaks kinnitas keskkonnaminister arengukava keskkonna- ja muude oluliste mõjude strateegiline hindamise aruande. Metsanduse arengukava aastani 2030...

RMK puidumüügi kestvuslepingud muutuvad avalikuks

Alates 1. jaanuarist 2024 on kõik RMK sõlmitavate kestvuslepingute tingimused avalikud. Kohaliku puidu väärindamiseks ja paberipuidu töötlemise arenguks sõlmib RMK edaspidi kestvuslepinguid vaid Eestis...

UUEMAD LOOD

KASULIK