Avaleht Metsandus

Metsandus

Uus põllumajandusaasta algas Brüsselis süsiniku aruteluga

Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon hääletas oma 30. augustil jätkunud istungil parlamendiliikme Martin Hlaváčeki (Renew, CZ) ettepanekut eemaldada süsinikku tootmist puudutavad kohustused...

Eesti Jahimeeste Selts astus koja liikmeks

Sellel kevadel liitus Põllumajandus-Kaubanduskojaga Eesti Jahimeeste Selts (EJS), kes  juriidiliste ühenduste kaudu ühendab 11 000 jahimeest. EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul oli kojaga liitumine loogiline samm...

Maa- ja metsaomanikud poliitikutele: järsk maamaksu tõus halvab põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja...

Maamaksu tõusu 10-protsendilise piirangu kaotamine uue koalitsiooni poolt seab löögi alla põllumajandustootjate konkurentsivõime, mõjub negatiivselt metsakasvatusse tehtavatesse investeeringutesse ning soodustab väikemaaomanike ning maaelu hääbumist,...

RMK kavatseb tänavu varuda 100 000 liitrit männikäbisid

RMK plaanib seemnevaru täiendada ligi 650 kilogrammi männiseemnetega. Kuusekäbid jäävad sel aastal aga korjamata, sest kahjurid on neid liialt rikkunud. „Mändidel on rahuldav käbiaasta, seetõttu...

Audit kinnitab – RMK majandab metsi säästlikult

Rahvusvahelise audiitorfirma kinnitusel vastab Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevus säästliku ja kestliku metsamajandamise nõuetele. Septembris analüüsisid metsasertifitseerimisega tegeleva BM Certification Estonia audiitorid järjekordse auditi käigus...

Keskkonnaminister saatis metsanduse arengukava kooskõlastusringile

Metsanduse selle kümnendi arengukava läks teadlaste esitatud ettepanekutega kooskõlastusringile. Lisaks kinnitas keskkonnaminister arengukava keskkonna- ja muude oluliste mõjude strateegiline hindamise aruande. Metsanduse arengukava aastani 2030...

RMK puidumüügi kestvuslepingud muutuvad avalikuks

Alates 1. jaanuarist 2024 on kõik RMK sõlmitavate kestvuslepingute tingimused avalikud. Kohaliku puidu väärindamiseks ja paberipuidu töötlemise arenguks sõlmib RMK edaspidi kestvuslepinguid vaid Eestis...

Süsiniku sidumise ELi raamistik selgust veel ei toonud

Euroopa Komisjon võttis 30. novembril vastu ettepaneku esimese kogu ELi hõlmava vabatahtliku raamistiku kohta, mis võimaldab usaldusväärselt sertifitseerida süsiniku sidumist. Ettepanekuga edendatakse uuenduslikke süsiniku...

Lõplik kokkulepe: Põllumajandust ja metsandust puudutavad kliimaeesmärgid suurenevad

Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon jõudsid sel nädalal kokkuleppele 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamises. Kokkulepped puudutavad näiteks transporti ja põllumajandust, aga ka...

Ministrid: kliimaeesmärkide saavutamiseks on vaja toetavat raamistikku

11. oktoobril saatsid 11 Eesti katusorganisatsiooni valitsusele avaliku pöördumise, kus juhivad tähelepanu, et Eesti on endale Euroopa Liidus võtnud maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse...

UUEMAD LOOD

KASULIK