Avaleht Metsandus Lehekülg 2

Metsandus

Peagi selgub aasta parim metsamajandaja

Üle-eestilist ringsõitu alustas metsamajandajate konkursi hindamiskomisjon, kelle ülesandeks on 12 kandidaadi seast välja selgitada tänavune parim metsamajandaja. Eesti Erametsaliidu ja Erametsakeskuse poolt korraldataval metsamajandajate konkursil...

Lepiti kokku jahipiirkondade kasutusõiguse lepingute pikendamisprotsessi jätkumises

20. juunil toimus Keskkonnaameti eestvõtmisel ümarlaud, kus osapooled saavutasid üksmeele jahipiirkondade kasutusõiguse lepingute pikendamisel. Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul on ta väga rahul, et osapooled...

Põllumajanduskoda valis uue nõukogu

Eile, 2. juunil valis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) uue 12-liikmelise nõukogu, kelle seast lähiajal valitakse uus nõukogu esimees ja kolm aseesimeest. Samuti valiti koja põllumajanduse, maamajanduse,...

Eesti ainuke metsaomanikele suunatud konkurss ootab osalejaid

Juba 29. aastat toimuva metsamajandajate konkursiga soovitakse näidata, kui eriilmelised on meie erametsad ja nende majandajad. Korraldajad Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus ootavad metsaomanikke konkursile...

Valitsusliikmed ei soostu bioressursi kasutamise piiranguid leevendama

14. märtsil pöördusid Eesti suuremad ettevõtjate ja töövõtjate organisatsioonid valitsuse poole ettepanekutega, mis aitaksid puhkenud sõja ja kehtestatud sanktsioonide leevendada tootmiseks vajaliku toormaterjali kättesaadavuse...

Liitude ühispöördumine: Kodumaise ressurssi kasutamise piiranguid tuleb leevendada

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, Ametiühingute Keskliit, Põllumajandus-Kaubanduskoda, Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Ehitusettevõtjate Liit, Puitmajaliit, Mööblitootjate Liit, Erametsaliit, Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Taastuvenergia Koda ja...

Sõjategevus toob esile vajaduse välissõltuvuse vähendamiseks investeerida kohalikku põllu- ja ringmajandusse

Põllumajandussektor pakub võimalust kahandada Eesti sõltuvust Venemaa energiast, toorainest ja väetistest – näiteks biogaasi tootmise laiendamise või loomakasvatuse potentsiaali parema ärakasutamise näol olukorras, kus...

ELi plaan sulgeda turg metsade raadamise kaudu toodetud toodetele tooks kaasa...

Eilsel Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu kohtumisel oli olulise punktina arutelu all määruse eelnõu, mis puudutab metsade raadamise ja degradeerumisega seotud toodete pakkumist...

Teadusuuring: efektiivsed süsiniku sidujad on noored ja keskealised metsad

Ehkki metsa süsinikuvaru on suurim vanemates puistutes, kus see jaguneb mulla ja puude vahel, toimub intensiivne süsiniku sidumine siiski üksnes noortes ja keskealistes metsades,...

Riigilt tulevad uued vastuolulised piirangud Natura aladele

4. veebruaril teatas Keskkonnaamet ühepoolselt, et peatab esialgu kuni 28 kuuks raied Natura 2000 alade metsaelupaigatüüpides. Piiranguvööndisse jääb enam kui 12 000 hektarit elupaigatüüpidele...

UUEMAD LOOD

KASULIK