Hinnakiri

Teenus Hind EPKK liikmele Hind mitteliikmele
Pääsukesemärgi ühe toote hindamise tasu 15 € 15 €
Pääsukese- ja ristikumärgi aastane litsentsitasu ühe toote kohta 100 € 200 €
Pääsukese- ja ristikumärgi litsentsitasud ettevõttele müügikäibega kuni 200 000 € 50 € 100 €
Välismessidel osalemine (turuarendustoetusega) omaosalus 25% omaosalus 35%
Infootsing 2h tasuta 15 €/h

Hindadele lisandub käibemaks 20%.
Soodustused ei laiene EPKK võlglastele!

 

EPKK liikmemaks alates 2023. aastast

Ettevõtted/tulundusühistud (müügitulu)

Liikmemaks al 2023

kuni 250 000 EUR

300 EUR

0,25-1 miljonit EUR

600 EUR

1-2 miljonit EUR

700 EUR

2-3 miljonit EUR

800 EUR

3-6 miljonit EUR

900 EUR

6-9 miljonit EUR

1000 EUR

9-91 miljonit EUR

0,011%

üle 91 miljoni EUR

10 000 EUR

Piimatööstuste lisamaks

0,005%

  • EPKK liikmeks olevatele piimatööstustele kohaldatakse täiendavat liikmemaksu 0,005% ettevõtte müügitulust.
  • Liikmemaks EPKK liikmeks olevale mittetulundusühingule arvutatakse mittetulundusühingu liikmeks olevate äriühingute müügitulu järgi – liikmemaksu määraks on 0,011% mittetulundusühingu liikmeks olevate ettevõtete müügitulust, füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele, sihtasutustele ning riigiasutustele kohaldatakse kindlasummalist liikmemaksu määra 7 eurot iga FIE, SA ja riigiasutuse kohta. EPKK liikmemaksu arvestamisel ei arvestata mittetulundusühingu liikmeid, kes on eraisikud või ei ole otseselt seotud EPKK tegevusvaldkonnaga või kui liikme tegevus eristub selgelt ühingu teiste liikmete tavapärasest tegevusest.

Mittetulundusühingud

Liikmemaks al 2023

Minimaalne põhimaks

600 EUR

Iga liikmesettevõtte müügitulust

0,011%

Liikmeks oleva füüsilisest isikust ettevõtja kohta

7 EUR

Minimaalne maks iga ettevõtte, MTÜ, SA ja riigiasutuse pealt

7 EUR

Põhimakse maksimaalselt

5000 EUR

Ei arvestata eraisikuid ja kes pole otseselt seotud EPKK tegevusvaldkonnaga või kui liikme tegevus eristub selgelt ühingu teiste liikmete tavapärasest tegevusest.

 

  • Kõikidele äriühingutest EPKK liikmetele kehtib minimaalne liikmemaksu määr 300 eurot, MTÜ-dele minimaalne maksumäär 600 eurot; maksimaalne põhiliikmemaksu summa on äriühingutele 10 000 eurot, MTÜ-dele 5000 eurot. EPKK minimaalset liikmemaksu määra kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele.
  • Kui EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse kuulub äriühing, kes kuulub ka otse EPKK liikmeskonda, siis selle ettevõtte müügitulu jäetakse mittetulundusühingu liikmemaksu määramisel arvestusest välja; kui äriühing kuulub mitmesse EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse, siis selle ettevõtte pealt arvestatud liikmemaks jaguneb solidaarselt mittetulundusühingute vahel, kuhu antud äriühing kuulub.

Liikmemaksu suuruse kehtestas EPKK üldkoosolek 2. juunil 2022