Hinnakiri

Teenus Hind EPKK liikmele Hind mitteliikmele
Pääsukesemärgi ühe toote hindamise tasu 15 € 15 €
Pääsukese- ja ristikumärgi aastane litsentsitasu ühe toote kohta 100 € 200 €
Pääsukese- ja ristikumärgi litsentsitasud ettevõttele müügikäibega kuni 200 000 € 50 € 100 €
Välismessidel osalemine (turuarendustoetusega) omaosalus 25% omaosalus 35%
Infootsing 2h tasuta 15 €/h

Hindadele lisandub käibemaks 20%.
Soodustused ei laiene EPKK võlglastele!

 

EPKK liikmemaks alates 2021. aastast

  • Äriühingutele (OÜ, AS, TÜ) on EPKK liikmemaksu määraks 0,011% ettevõtte müügitulust; EPKK liikmeks olevatele piimatööstustele kohaldatakse täiendavat liikmemaksu 0,005% ettevõtte müügitulust.
  • Liikmemaks EPKK liikmeks olevale mittetulundusühingule arvutatakse mittetulundusühingu liikmeks olevate äriühingute müügitulu järgi – liikmemaksu määraks on 0,008% mittetulundusühingu liikmeks olevate ettevõtete müügitulust, füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele kohaldatakse kindlasummalist liikmemaksu määra 7 eurot iga FIE kohta. EPKK liikmemaksu arvestamisel ei arvestata mittetulundusühingu liikmeid, kes on eraisikud, riigiasutused, sihtasutused, pole otseselt seotud EPKK tegevusvaldkonnaga või kui liikme tegevus eristub selgelt ühingu teiste liikmete tavapärasest tegevusest.
  • Kõikidele EPKK liikmetele kehtib minimaalne liikmemaksu määr 600 eurot; maksimaalne põhiliikmemaksu summa on 10 000 eurot. EPKK minimaalset liikmemaksu määra kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele.
  • Kui EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse kuulub äriühing, kes kuulub ka otse EPKK liikmeskonda, siis selle ettevõtte müügitulu jäetakse mittetulundusühingu liikmemaksu määramisel arvestusest välja; kui äriühing kuulub mitmesse EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse, siis selle ettevõtte pealt arvestatud liikmemaks jaguneb solidaarselt mittetulundusühingute vahel, kuhu antud äriühing kuulub;

Liikmemaksu suuruse kehtestas EPKK üldkoosolek 16. juunil 2020