Teraviljainfo

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostab neli korda aastas teravilja- ja õlikultuuride turu kvartaliväljaanded, milles analüüsitakse teravilja- ja õlikultuuride turu olukorda (hinnad, väliskaubandus, tootmine).

2021

I kvartal I II kvartal I III kvartal

2020
I kvartal I IIkvartal I III kvartal I IV kvartal

2019
I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal

2018
I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal

2017
I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal

2016
I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal

2015
I poolaasta | III kvartal | IV kvartal

2014
I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal