Pääsukesemärk

Pääsukesemärk antakse tootele, mille põhitooraine on 100% eestimaise päritoluga ning mis on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse hindamise.

Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes tõendavad dokumentaalselt toote valmistamisel kasutatud põhitooraine kodumaist päritolu.

PÄÄSUKESEMÄRGI TAOTLEMINE >>
PÄÄSUKESEMÄRGI STATUUT >>
PÄÄSUKESEMÄRGIGA TOOTED >>