Astu liikmeks!

Kutsume Sind astuma Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) liikmeks!

„Euroopa majandusmudel on muutumas. Oleme kliimaneutraalsuse ja rohepöörde keerises. Ka Eesti põllu- ja maamajandust ning toidu tootmist ootavad ees suured muutused. Meie sektori inimesed peavad kokku hoidma ning looma enda jaoks jätkusuutliku ning eduka mudeli ka tuleviku jaoks,” ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval.

“EPKK on suurim ja tugevaim põllu- ja maamajandust, metsandust ning toidu tootmist esindav organisatsioon Eestis. Tule ja liitu EPKK-ga ning osale oma eduka tulevikuäri loomisel. Ainult koos oleme tugevad, ainult koos saavutame suured eesmärgid! Võta minuga julgesti ühendust telefonil 51 32892 või e-posti teel sivar@epkk.ee,” teeb Sivar Irval ettevõtetele üleskutse koja liikmeks tulla.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige tasub olla sellepärast, et

 1. Oled hästi informeeritud – jagame infot toimuvatest sündmustest ja valdkonna arengutest, teavet turuolukorrast ja õigusaktidest. Tööpäevadel saad oma postkasti põhjaliku valdkonna meediaülevaate.
 2. Saad avaldada arvamust – võimalus osaleda koja töögruppide töös, kaasa rääkida seadusloomes ja mõjutada Eesti ettevõtluskeskkonda.
 3. Täiendad teadmisi – võimalus osaleda infopäevadel, seminaridel ja konverentsidel
 4. Leiad uusi kliente – saad koos teiste ettevõtetega osaleda toiduvaldkonna messidel, hoiad seejuures tänu turuarendustoetusele kokku kulusid ja naudid liikmesoodustust.
 5. Laiendad võrgustikku ja koostöösuhteid – võimalus osaleda koja sündmustel, liikmena saad vähemalt 30% soodsamalt osaleda Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel.
 6. Saad turundustoe oma kodumaisele toidutootele – liikmena on sul võimalik Eesti tuntuimat toidumärgist – Pääsukesemärki – kasutada oma toodetel 50% soodsamalt.
 7. Kuulud valdkonna juhtivaid ettevõtteid ühendavasse klubisse – koja liikmeskonda kuuluvad tunnustatud biomajanduse valdkonna Eesti ettevõtted.

TÄIDA LIITUMISAVALDUS SIIN >>

Lähemalt koja liikmeks astumise kohta

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on suurim ja mõjusaim põllumajandust, toidutootmist, maamajandust ja metsandust koondav biomajanduse valdkonna organisatsioon Eestis.

EPKK tegevuse eesmärk on:

 1. soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine,
 2. liikmete huvide kaitsmine,
 3. valdkonna maine ja tuntuse parandamine,
 4. liikmesettevõtete koostöö ja ühistegevuse ning
 5. maamajandusvaldkonna hariduse edendamine.

Koja liikmeskonda saavad kuuluda põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja teised maamajandusettevõtjad ning mittetulundusühingud ja tulundusühistud, mille liikmeteks on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad, metsa- ja maamajandusettevõtjad või nende ühingud.

Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab nõukogu taotleja kirjaliku taotluse alusel. Mittetulundusühingute puhul tuleb avaldusele lisada taotleja põhikiri ja liikmete nimekiri. Nõukogu teeb otsuse taotleja liikmeks vastvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme kuu jooksul arvates taotluse ja lisadokumentide kättesaamise päevast.

Astudes EPKK liikmeks tuleb täita liikmeks astumise avaldus, mis on kõigi liikmeskonda kuuluvate ettevõtete registreerimise alus. Palume vastata kõikidele küsimustele nii täpselt kui võimalik, erilist tähelepanu pöörates tegevusvaldkondi ja toodangut puudutavatele punktidele – nende punktide põhjal saame kõige täpsema ülevaate ettevõtte tegevusest ning infovajadusest. Tuginedes saadud informatsioonile loodame olla kasulikud uute kontaktide ning äripartnerite leidmisel, probleemidele lahenduste otsinguil.

Liikmeks astumine on tasuta, kuid liikmeks vastuvõtmise järel on liige kohustatud maksma igal aastal liikmemaksu vastavalt koja üldkoosoleku poolt otsustatud liikmemaksu suurusele. Liikmetele on paljud koja poolt pakutavad teenused tasuta või tunduvalt soodsama hinnaga.

Liikmel on õigus kojast välja astuda igal ajal, kuid ta peab tasuma liikmemaksu ka selle majandusaasta eest, mille kestel tema liikmelisus lõppes. Loetakse, et kojast väljaastumise korral lõpeb liikmelisus päevast, mil koda saab kätte liikme kirjaliku väljaastumistaotluse.

Liikmemaksu kohta vaata lähemalt hinnakirjast >>

Lisainfo

tel 6009349
e-post: info@epkk.ee