Avaleht Piim

Piim

PRIA alustab piima- ja sealihatootjatele mõeldud erakorralise toetuse väljamaksmist

PRIA alustab täna, 24. jaanuaril piima- ja sealihatootjatele mõeldud COVID-19 puhangust tingitud erakorralise toetuse väljamaksetega. Kõik toetused makstakse toetusesaajatele välja käesoleva nädala jooksul. PRIA otsetoetuste...

Loomade transpordi nõuded peavad olema liigispetsiifilised ja põhinema teadusel, mitte emotsioonidel

Euroopa Parlamendis toimus 20. jaanuaril hääletus soovituse üle, millega tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek loomaveoalaste õigusaktide läbivaatamiseks. Euroopa põllumeeste katusorganisatsioon Copa-Cogeca rõhutab oma hinnangus soovituse...

Raskustesse langenud toidutootjad tegid valitsusele energiakriisi leevendamiseks ettepaneku

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tegi valitsusele saadetud pöördumises ettepaneku kehtestada ajutise meetmena elektrile piirhind 80 eurot/MWh ja langetada gaasi aktsiisimäär ELi poolt kehtestatud miinimumini. Koja hinnangul...

Eesti tõuaretajad viisid lehmade piimatoodangu Euroopa Liidu esimeseks

Euroopa Komisjoni statistikast selgub, et 2020. aasta piimatoodangu näitajate põhjal on Eesti  lehmade piimatoodang Euroopa Liidu kõrgeim ulatudes 10 053 kilogrammini lehma kohta. Selle...

Põllumajandussektori 2021. aasta ettevõtjatulu jääb mullusele alla

Esialgse hinnangu järgi kujuneb põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtuseks 2021. aastal 1,073 miljardit eurot ehk 8% enam kui 2020. aastal (995,3 miljonit eurot). Netolisandväärtus väheneb...

Valmis ohutu sööda tootmise hea tava juhend

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eestvedamisel on ilmunud Eesti Maaülikooli teadlaste koostatud hea tava juhend ohutu sööda tootmiseks. Juhendi koostasid Marko Kass, Andres Olt ja Meelis Ots....

Virumaa põllumehed: ÜPP muutmise kava nõrgestab Eesti toidutootmise konkurentsivõimet

Sellel nädalal toimunud Virumaa Põllumeeste Liidu juhatuse nõupidamisel leiti, et Maaeluministeeriumi plaan alates 2023. aastast oluliselt muuta põllumajandustoetuste reeglistikku seab ohtu Eesti põllumeeste võime...

Piima- ja sealihasektor saavad erakorralise toetusena 5,5 miljonit

Maaeluminister tegi valitsuskabinetile ettepaneku eraldada piima- ja sealihasektori tootjatele pandeemiast tulenevate turuarengute ning tootmiseks vajalike sisendite hindade tõusu negatiivsete mõjude leevendamiseks erakorralise toetusena 5,5...

ÜPP strateegiakavas vajavad lahendamist mitmed suured probleemid

27. oktoobril toimus Maaeluministeeriumis ÜPP strateegiakava 2023-2027 juhtkomisjoni istung, millel tutvustati Maaülikooli poolt läbi viidud strateegiakava eelhindamise tulemusi. Hindamise tulemustest koorusid välja mitmed suured...

Eesti tõuloomade aretus on jõudnud Euroopa tippu ja avanud ekspordiks uusi...

13. oktoobril toimus Tartus Eesti Põllumajanduse Aastanäituse raames Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldusel rahvusvaheline konverents “Tõuloomade eksport – võimalused koostööks ja väljakutsed loomakasvatajatele”. Konverentsist võtavad osa...

UUEMAD LOOD

KASULIK