Kutsed ja kutsestandardid

Looma- ja taimekasvatuse kutsed

LOOMAKASVATUSTOOTJA, tase 5

Kutsestandard

Loomakasvatustootja, tase 5 kutse taotlemise eeltingimusteks on:
1) – tööalane kompetentsus (hinnatakse töömapi alusel) või
    – kooli tõend Loomakasvatustootja, tase 5 õppekava õpiväljundite saavutamise kohta
2) eelnevalt koostatud erialane äriplaan.

Hobusekasvatustootja, tase 5, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Linnukasvatustootja, tase 5, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Veisekasvatustootja, tase 5, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Karusloomakasvatustootja, tase 5, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Küülikukasvatustootja, tase 5, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Seakasvatustootja, tase 5, taotlemisest loe lähemalt SIIT

LOOMAKASVATAJA, tase 4

kutsestandard

Loomakasvataja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimuseks on:
– tööalane kompetentsus (hinnatakse töömapi alusel) või
– kooli tõend Loomakasvataja, tase 4 õppeväljundite saavutamise kohta.

Hobusekasvataja, tase 4, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Lamba- ja kitsekasvataja,tase 4, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Linnukasvataja, tase 4, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Veisekasvataja, tase 4
, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Küüliku- ja karusloomakasvataja, tase 4, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Seakasvataja, tase 4, taotlemisest loe lähemalt SIIT

LOOMAKASVATUSTÖÖTAJA, tase 3

kutsestandard

Loomakasvatustöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimuseks on:
– tööalane kompetentsus (hinnatakse töömapi alusel) või
– kooli tõend Loomakasvatustöötaja, tase 3 õppekava õpiväljundite saavutamise kohta.

Hobusekasvatustöötaja, tase 3, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Veisekasvatustöötaja, tase 3
, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Seakasvatustöötaja, tase 3, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Lamba- ja kitsekasvatustöötaja, tase 3, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Linnukasvatustöötaja, tase 3, taotlemisest loe lähemalt SIIT
Karusloomakasvatustöötaja, tase 3, taotlemisest loe lähemalt SIIT

TAIMEKASVATUSTOOTJA, tase 5

kutsestandard

Taimekasvatustootja, tase 5 kutse taotlemise eeltingimuseks on:
1) – tööalane kompetentsus (hinnatakse töömapi alusel) või
     – kooli tõend Taimekasvatustootja, tase 5 õppekava õpiväljundite saavutamise kohta
2) eelnevalt koostatud erialane äriplaan.

Taimekasvatustootja, tase 5 kutse taotlemisest loe lähemalt SIIT

TAIMEKASVATAJA, tase 4

kutsestandard

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimuseks on:
– tööalane kompetentsus (hinnatakse töömapi alusel) või
– kooli tõend Taimekasvataja, tase 4 õppekava õpiväljundite saavutamise kohta.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemisest loe lähemalt SIIT

Osakutsed

LÜPSJA, tase 4

kutsestandard

Lüpsja, tase 4 kutse taotlemisest loe lähemalt SIIT

LÜPSJA, tase 3

kutsestandard

Lüpsja, tase 3 kutse taotlemisest loe lähemalt SIIT

Kõigi taime- ja loomakasvatuse kutsete kutseandmine käib vastavalt kinnitatud korrale – TAIME- JA LOOMAKASVATUSE KUTSETE KUTSE ANDMISE KORD

Hobuhooldaja kutse

HOBUHOOLDAJA, tase 4

kutsestandard

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimuseks on:
– tööalane kompetentsus (hinnatakse töömapi alusel) või
– kooli tõend Hobuhooldaja, tase 4 õppekava õpiväljundite saavutamise kohta.

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemisest loe lähemalt SIIT

Kutse andmine käib vastavalt kinnitatud korrale –
HOBUHOOLDAJA KUTSE ANDMISE KORD

Loomaarsti abilise kutse

LOOMAARSTI ABILINE, tase 4

kutsestandard

Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotlemise eeltingimuseks on:
– tööalane kompetentsus (hinnatakse töömapi alusel) või
– kooli tõend Loomaarsti abiline, tase 4 õppekava õpiväljundite saavutamise kohta.

Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotlemisest loe lähemalt SIIT

Kutse andmine käib vastavalt kinnitatud korrale –
LOOMAARSTI ABILISE KUTSE ANDMISE KORD

Kalakasvataja kutse

KALAKASVATAJA, tase 4

kutsestandard

Kalakasvataja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimusteks on:
– tööalane kompetentsus (hinnatakse õpimapi alusel) või
– kooli tõend Kalakasvataja, tase 4 õppekava õpiväljundite saavutamise kohta.

Kalakasvataja, tase 4 kutse taotlemisest loe lähemalt SIIT

Kutseandmine käib vastavalt kinnitatud korrale –
KALAKASVATAJA KUTSE ANDMISE KORD

Olulised lingid:

EPKK KUTSE ANDMISE KONKURSID

KUTSEKOJA KODULEHT

KUTSESÜSTEEMI TUTVUSTUS

KUTSEREGISTER