Seakasvatustöötaja, tase 3

Seakasvatustöötaja, tase 3 kutse taotleja!

Loe kõigepealt läbi loomakasvatustöötaja, tase 3 kutsestandard.

Kui sa soovid saada seakasvatustöötaja, tase 3 kutsetunnistust, siis oleks asjakohane tutvuda looma- ja taimekasvatuse kutsete kutseandmise korraga ja seakasvatustöötaja hindamisstandardiga.

Nüüd, kus sa oled kursis seakasvatustöötaja, tase 3 alusdokumentidega võiksid tähele panna järgmisi asju:

 1. Jälgi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehte, kus antakse teada, millal toimub järgmine kutseeksamite voor. Info kodulehele ilmub tavaliselt 2-3 kuud enne eksamit. NB! Jälgi dokumentide esitamise tähtaega!
   
  Reeglina toimuvad seakasvatustöötaja, tase 3 kutseeksamid veebruaris ja juunis. Toimumise kohtadeks on Järvamaa KHK Särevere õppekoht ja Olustvere TMK.
   
 2. Saada meile oma dokumendid kutse taotlemiseks. Selleks on kaks võimalust:
   
  a) täida vormikohane töömapp, avaldus, tee oma kehtivast isikuttõendavast dokumendist ja kutse taotlemise tasu tõendavast maksekorraldusest koopia. Loomakasvatustöötaja, tase 3 kutse taotlemise tasu kohta loe täpsemalt siit: eksamitasu.
    
  VÕI
   
  b) kui sa oled lõpetanud või lõpetamas loomakasvataja (seakasvatustöötaja), tase 3 õppekava, siis kool saadab meile kinnituskirja, selle kohta, et taotleja kõik õpiväljundid on saavutatud. Sina pead sinna lisama avalduse ja isikuttõendava dokumendi koopia.
   
 3. Kui dokumendid on laekunud kutseandjale (EPKK), vaatab kutsekomisjon teie dokumendid läbi ja vajadusel palub neid täiendada. Kui dokumentidega on kõik korras, saab taotleja kinnituse, et ta on eksamile lubatud. Lisaks antakse täpsemalt teada kuhu ja mis kell ta on oodatud eksamile.
   
 4. Eksamil hindavad taotlejat vähemalt 3 hindajat, kelle ettepaneku alusel teeb kutsekomisjon otsuse kutse andmise kohta. Oluline on teada, et taotleja peab tõendama kõik kutsestandardis kirjas olevad kompetentsid. Otsusest teavitatakse kindlasti ka kutse taotlejat.
   
 5. Peale kutsekomisjoni otsust kutse andmise kohta, tellib kutseandja (EPKK) Kutsekojalt, taotleja andmetega, kutsetunnistuse. Kutsetunnistuse kehtivus on seakasvatustöötaja, tase 3 kutsel tähtajatu.

Julget pealehakkamist!

Lisainfot saad:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast
tel 600 9349
info@epkk.ee