BreedExpo2

Projekt BreedExpo2 (Aretusmaterjali, oskusteabe ja tõuloomade eksport uutele turgudele)

Loomakasvatuse sektoris tegutsevad ettevõtted peavad leidma uusi ja paremaid võimalusi kõrge kvaliteedi ja lisandväärtusega toodete müügiks, sest traditsiooniliste põllumajandussaaduste hinnad on volatiilsed ja turul valitseb tugev konkurents. Eesti, Läti ja Soome on heas turupositsioonis aretusmaterjali ja oskusteabe ekspordiks väljaspoole Euroopa Liitu, kuna Kesk-Läänemere piirkond omab regioonis juhtivat rolli tõuaretuses. Selle põhjuseks on kõrge teaduslik-tehnoloogiline tase kogu tõuaretuse sektoris.

Projekti BreedExpo2 peamine eesmärk on toetada Kesk-Läänemere piirkonna tõuaretuse sektorit sisenemisel uutele turgudele – Usbekistan, Türgi ja Aserbaidžaan.  Peamised pakutavad tooted ja teenused on aretusmaterjal (sperma, embrüod), seemenduse oskusteave ning tõuaretuses kasutatavad töövahendid ja seadmed, samuti tõuloomad. Oodatavalt saavutavad vähemalt 6 tõuaretuse sektoris tegutsevat ettevõtet reaalseid müügitulemusi uutel turgudel, ning ca 50 ettevõtet osalevad tõuloomade ekspordis. Projekti jooksul töötatakse välja ja rakendatakse ellu praktiline koostöömudel kolme riigi tõuaretussektori vahel.

Projekti tööplaan sisaldab järgmisi tegevusi: turuanalüüs ning strateegia, B2B kohtumiste ja kontaktreiside korraldamine sihtturgudele, osalemine valdkondlikel messidel, ettevõtete külastuste ning seemendustehnoloogia alase koolitusprogrammi korraldamine potentsiaalsetele klientidele meie riikides. Loomakasvatuse ja tõuaretusega tegelevatele põllumajandustootjatele korraldatakse kolmes partnerriigis õppevisiite ning praktilisi seminare selleks, et nad oleksid paremini valmis eksporttegevuses osalemiseks. Projekti eesmärgiks on liikuda väärtusahelas edasi järgmisele tasemele ning tõuloomade müügi kõrval kasvatada ka aretusmaterjali ning oskusteabe müüki.

Projekti kaasrahastab INTERREG Kesk-Läänemere Programm 2021-2027.

Projekti partnerid: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Läti Farmerite Parlament, Varsinais-Suomi Põllumajandustootjate Liit ning Satakunta Põllumajandustootjate Liit.

Projekti elluviimise periood: 01.01.2023-31.12.2025.

Projekti kogueelarve on 1 129 063,90 EUR, sh. ERDF rahastus 903 251,12 EUR.

Kontaktid:

Projekti koordinaator Silja Lehtpuu, silja.lehtpuu@epkk.ee, +372 5157724

Ekspordispetsialist, projektijuht Triin Hallap, triin@epkk.ee, +372 55615149