Taimekasvatustootja, tase 5

Taimekasvatustootja, tase 5 kutse taotleja!

Loe kõigepealt läbi taimekasvatustootja, tase 5 kutsestandard.

Kui sa soovid saada taimekasvatustootja, tase 5 kutsetunnistust, siis oleks asjakohane tutvuda  looma- ja taimekasvatuse kutsete kutseandmise korraga ja taimekasvatustootja hindamisstandardiga.

Kui sa oled kursis taimekasvatustootja, tase 5 alusdokumentidega, pane tähele järgmist:

 1. Jälgi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehte, kus antakse teada, millal toimub järgmine kutseeksamite voor. Info kodulehele ilmub tavaliselt 2-3 kuud enne eksamit. NB! Jälgi dokumentide esitamise tähtaega!
   
  Reeglina toimuvad taimekasvatustootja, tase 5 kutseeksamid veebruaris või juunis. Toimumise kohtadeks on Järvamaa KHK Särevere õppekoht ja Olustvere TMK.
   
 2. Saada meile oma dokumendid kutse taotlemiseks. Selleks on kaks võimalust:
   
  a) täida vormikohane töömapp, avaldus ja koosta vormikohane äriplaan, tee oma kehtivast isikut tõendavast dokumendist ja kutse taotlemise tasu tõendavast maksekorraldusest koopia. Taimekasvatustootja, tase 5 kutse taotlemise tasu kohta loe täpsemalt siit: eksamitasu.
   
  VÕI
   
  b) kui sa oled lõpetanud või lõpetamas taimekasvatustootja, tase 5 õppekava, siis kool saadab meile kinnituskirja, selle kohta, kas kõik õpiväljundid on saavutatud. Sina pead sinna lisama vormikohase äriplaani ja isikut tõendava dokumendi koopia.
   
 3. Kui dokumendid on laekunud kutse andjale (EPKK), vaatab kutsekomisjon dokumendid läbi ja vajadusel palub neid täiendada. Kui dokumentidega on kõik korras, saab taotleja kinnituse, et ta on eksamile lubatud. Lisaks antakse täpsemalt teada kuhu ja mis kell ta on oodatud eksamile.
   
 4. Eksamil hindavad taotlejat vähemalt 3 hindajat, kelle ettepaneku alusel teeb kutsekomisjon otsuse kutse andmise kohta. Oluline on teada, et taotleja peab tõendama kõik kutsestandardis kirjas olevad kompetentsid. Otsusest teavitatakse kindlasti ka kutse taotlejat.
   
 5. Peale kutsekomisjoni otsust kutse andmise kohta kannab kutse andja (EPKK) kutsetunnistuse andmed Kutsekoja kutseregistrisse. Kutsetunnistuse kehtivus on taimekasvatustootja, tase 5 kutsel tähtajatu. Kui soovid kutsetunnistust saada ka paberkandjal, tuleb selle kohta teha märge kutse taotlemise avaldusele ja tasuda lisaks 2,50€.

Julget pealehakkamist!

Lisainfot saad:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast
tel 600 9349
info@epkk.ee