Veisekasvataja, tase 4

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotleja!

Loe kõigepealt läbi loomakasvataja, tase 4 kutsestandard.

Kui sa soovid saada veisekasvataja, tase 4 kutsetunnistust, siis oleks asjakohane tutvuda looma- ja taimekasvatuse kutsete kutseandmise korraga ja veisekasvataja hindamisstandardiga.

Kui sa oled kursis veisekasvataja, tase 4 alusdokumentidega, pane tähele järgmist:

 1. Jälgi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehte, kus antakse teada, millal toimub järgmine kutseeksamite voor. Info kodulehele ilmub tavaliselt 2-3 kuud enne eksamit. NB! Jälgi dokumentide esitamise tähtaega!
   
  Reeglina toimuvad veisekasvataja, tase 4 kutseeksamid veebruaris või juunis. Toimumise kohtadeks on Järvamaa KHK Särevere õppekoht ja Olustvere TMK.

 2. Saada meile oma dokumendid kutse taotlemiseks. Selleks on kaks võimalust:
   
  a) täida vormikohane töömapp, avaldus, tee oma kehtivast isikut tõendavast dokumendist ja kutse taotlemise tasu tõendavast maksekorraldusest koopia. Loomakasvataja, tase 4 kutse taotlemise tasu kohta loe täpsemalt siit: eksamitasu.

  VÕI

  b) kui sa oled lõpetanud või lõpetamas loomakasvataja (veisekasvataja), tase 4 õppekava, siis kool saadab meile kinnituskirja õpiväljundite saavutamise kohta. Sina pead lisama avalduse ja isikut tõendava dokumendi koopia.

 3. Kui dokumendid on laekunud kutse andjale (EPKK), vaatab kutsekomisjon dokumendid läbi ja vajadusel palub neid täiendada. Kui dokumentidega on kõik korras, saab taotleja kinnituse, et ta on eksamile lubatud. Lisaks antakse täpsemalt teada kuhu ja mis kell ta on oodatud eksamile.
    
 4. Eksamil hindavad taotlejat vähemalt 3 hindajat, kelle ettepaneku alusel teeb kutsekomisjon otsuse kutse andmise kohta. Oluline on teada, et taotleja peab tõendama kõik kutsestandardis kirjas olevad kompetentsid. Otsusest teavitatakse kindlasti ka kutse taotlejat.
    
 5. Peale kutsekomisjoni otsust kutse andmise kohta kannab kutse andja (EPKK) kutsetunnistuse andmed Kutsekoja kutseregistrisse. Kutsetunnistuse kehtivus on veisekasvataja, tase 4 kutsel tähtajatu. Kui soovid kutsetunnistust saada ka paberkandjal, tuleb selle kohta teha märge kutse taotlemise avaldusele ning tasuda lisaks 2.50€.

Julget pealehakkamist!

Lisainfot saad:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast
tel 600 9349
info@epkk.ee