Hobuhooldaja, tase 4

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotleja!

Loe kõigepealt läbi hobuhooldaja, tase 4 kutsestandard.

Kui sa soovid saada hobuhooldaja, tase 4 kutsetunnistust, siis oleks asjakohane tutvuda hobuhooldaja kutseandmise korraga.

Kui sa oled kursis hobuhooldaja, tase 4 alusdokumentidega, võiksid tähele panna järgmisi asju:

 1. Jälgi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehte, kus antakse teada, millal toimub järgmine kutseeksamite voor. Info kodulehele ilmub tavaliselt 2-3 kuud enne eksamit. NB! Jälgi dokumentide esitamise tähtaega!
   
  Reeglina toimub hobuhooldaja, tase 4 kutseeksam juunis. Toimumise kohaks on Järvamaa KHK Särevere õppekoht.
   
 2. Saada meile oma dokumendid kutse taotlemiseks. Selleks on kaks võimalust:
   
  a) täida vormikohane töömapp, avaldus, tee oma kehtivast isikut tõendavast dokumendist ja kutse taotlemise tasu tõendavast maksekorraldusest koopia. Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemise tasu kohta loe täpsemalt siit: eksamitasu.
   
  VÕI
   
  b) kui sa oled lõpetanud või lõpetamas hobuhooldaja, tase 4 õppekava, siis kool saadab meile kinnituskirja, selle kohta, et taotleja kõik õpiväljundid on saavutatud. Sina pead sinna lisama avalduse ja isikut tõendava dokumendi koopia.
   
 3. Kui dokumendid on laekunud kutseandjale (EPKK), vaatab kutsekomisjon dokumendid läbi ja vajadusel palub neid täiendada. Kui dokumentidega on kõik korras, saab taotleja kinnituse, et ta on eksamile lubatud. Lisaks antakse täpsemalt teada kuhu ja mis kell ta on oodatud eksamile.
   
 4. Eksamil hindavad taotlejat vähemalt 3 hindajat, kelle ettepaneku alusel teeb kutsekomisjon otsuse kutse andmise kohta. Oluline on teada, et taotleja peab tõendama kõik kutsestandardis kirjas olevad kompetentsid. Otsusest teavitatakse kindlasti ka kutse taotlejat.
   
 5. Peale kutsekomisjoni otsust kutse andmise kohta kannab kutse andja (EPKK) kutsetunnistuse andmed Kutsekoja kutseregistrisse. Kutsetunnistuse kehtivus on hobuhooldaja, tase 4 kutsel tähtajatu. Kui soovid kutsetunnistust saada ka paberkandjal, tuleb selle kohta teha vastav märge kutse taotlemise avaldusele ning tasuda lisaks 2,50€.

Julget pealehakkamist!

Lisainfot saad:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast
tel 600 9349
info@epkk.ee