Karusloomakasvatustootja, tase 5

Karusloomakasvatustootja, tase 5 kutse taotleja!

Loe kõigepealt läbi loomakasvatustootja, tase 5 kutsestandard.

Kui sa soovid saada karusloomakasvatustootja, tase 5 kutsetunnistust, siis oleks asjakohane tutvuda looma- ja taimekasvatuse kutsete kutseandmise korraga ja karusloomakasvatustootja hindamisstandardiga.

Kui sa oled kursis karusloomakasvatustootja, tase 5 alusdokumentidega, pane tähele järgmist:

 1. Jälgi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehte, kus antakse teada, millal toimub järgmine kutseeksamite voor. Info kodulehele ilmub tavaliselt 2-3 kuud enne eksamit. NB! Jälgi dokumentide esitamise tähtaega! NB! 2020. aastal karusloomakasvatustootja kutseeksameid planeeritud ei ole!
   
 2. Saada meile oma dokumendid kutse taotlemiseks. Selleks on kaks võimalust:
   
  a) täida vormikohane töömapp, avaldus, vormikohane äriplaan, tee oma kehtivast isikut tõendavast dokumendist ja kutse taotlemise tasu tõendavast maksekorraldusest koopia. Loomakasvatustootja, tase 5 kutse taotlemise tasu kohta loe täpsemalt siit: eksamitasu.

  VÕI

  b) kui sa oled lõpetanud või lõpetamas Loomakasvatustootja (karusloomakasvatustootja), tase 5 õppekava, siis kool saadab meile kinnituskirja õpiväljundite saavutamise osas. Sina pead sinna lisama avalduse, vormikohaselt täidetud äriplaani ja isikut tõendava dokumendi koopia.
    

 3. Kui dokumendid on laekunud kutseandjale (EPKK), vaatab kutsekomisjon need läbi ja vajadusel palub neid täiendada. Kui dokumentidega on kõik korras, saab taotleja kinnituse, et ta on eksamile lubatud. Lisaks antakse täpsemalt teada kuhu ja mis kell ta on oodatud eksamile.
    
 4. Eksamil hindavad taotlejat vähemalt 3 hindajat, kelle ettepaneku alusel teeb kutsekomisjon otsuse kutse andmise kohta. Oluline on teada, et taotleja peab tõendama kõik kutsestandardis kirjas olevad kompetentsid. Otsusest teavitatakse kindlasti ka kutse taotlejat.
    
 5. Peale kutsekomisjoni otsust kutse andmise kohta, tellib kutseandja (EPKK) Kutsekojalt, taotleja andmetega, kutsetunnistuse. Kutsetunnistuse kehtivus on karusloomakasvatustootja, tase 5 kutsel tähtajatu.

Julget pealehakkamist!

Lisainfot saad:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast
tel 600 9349
info@epkk.ee