Uus põllumajandusaasta algas Brüsselis süsiniku aruteluga

Foto: pixabay.com

Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon hääletas oma 30. augustil jätkunud istungil parlamendiliikme Martin Hlaváčeki (Renew, CZ) ettepanekut eemaldada süsinikku tootmist puudutavad kohustused sertifitseerimisraamistikust, kiites selle suure häälteenamusega heaks. See hääletus saatis põllumajanduskomisjonilt selge sõnumi: süsiniku tootmine on osa lahendusest ja selle uue mudeli keskmes peavad olema põllumehed/metsamehed.

Tšehhi raportööri juhtimisel saavutas komitee kompromisside komplekti, mis tagavad tervikliku lähenemisviisi süsiniku tootmisele põllumajandusettevõtetes või metsades. Heakskiidetud arvamusega muudeti komisjoni ettepanekut, lisades leevendus- ja kohanemistegevused. Komitee on ELi põllumajandustootjate selle taotluse ära kuulanud. See võimaldab tasuda täiendavaid keskkonnamõjusid ja tagada olemasolevate süsiniku tootmise kavade järjepidevus lihtsustatud protsessi kaudu, mis ei tekita tarbetut halduskoormust. On oluline, et tunnustataks kõiki põllumeeste, metsameeste ja põllumajandusühistute juba tehtud jõupingutusi, soodustades seeläbi üleminekut.

Copa ja Cogeca organisatsioonide esindajad tervitasid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise tunnustamist reguleerimisala piires, maade hõivamise tõkestamiseks võetud meetmeid (metsameeste ja põllumeeste asetamine süsteemi keskmesse), põllumajandusühistute rolli tunnustamist, samuti süsinikukasvatuse omaduste adekvaatsema lähtetaseme selgitamist.

Keskkonnakomisjon, kelle vastutusalas see ettepanek on, peaks seda arvamust enne 2. oktoobril 2023 toimuvat hääletust nõuetekohaselt arvesse võtma. „Loodame parlamendiliikmete toetusele, et tagada Euroopa põllumajandus- ja metsandussektori osa lahendus kliimamuutuste vastu võitlemisel, säilitades süsiniku pinnasesse ja biomassi,“ seisab põllumajandusorganisatsioonide ühispöördumises.

Eelmine luguVaata, kes on kandidaadid parima taimekasvataja konkursil
Järgmine luguKoda: tarbijaid ei tohi sorava jutuga petta