RMK puidumüügi kestvuslepingud muutuvad avalikuks

RMK puidumüügi kestvuslepingud muutuvad avalikuks. Foto: RMK

Alates 1. jaanuarist 2024 on kõik RMK sõlmitavate kestvuslepingute tingimused avalikud. Kohaliku puidu väärindamiseks ja paberipuidu töötlemise arenguks sõlmib RMK edaspidi kestvuslepinguid vaid Eestis puitu töötlevate ettevõtetega.

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul on RMK kui Eesti riigimetsa hoidja ja majandaja eesmärk olla maksimaalselt avatud. „Puit on Eesti kõige tähtsam loodusvara ning sellega tehtavad tehingud peavad olema avalikud. Sama oluline on, et riigimetsast tulev puit looks Eestis maksimaalselt väärtust ja seda tehtaks keskkonda hoidvalt. Just seetõttu on alates 2024. aastast kestvuslepingute sisu avalik ning lepinguid sõlmime nende ettevõtetega, kes valmistavad puidust pikemaealisi tooteid, annavad kohalikele inimestele tööd ja tagavad riigile täiendava maksutulu,“ selgitas Marran.

RMK müüb kuni 85% puidust kestvuslepingute alusel, lisaks müüakse puitu ka enampakkumistega. RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi sõnul on tänu RMK kestvuslepingutele tagatud Eesti puiduturu stabiilsus. „Ettevõtted on julgenud teha investeeringuid siinsesse metsa- ja puidutööstusesse. Meil on korralikult välja arendatud sae- ja vineeritööstus. Samuti on investeeritud ka kütte- ja paberipuitu kasutavasse tööstusesse. Kohalikud paberipuitu töötlevad ettevõtted tarbivad hetkel aga vaid ligi kolmandiku RMK toodetavast paberipuidust. Suuremaks mahuks puudub Eestis vajalik töötlemisvõimsus, mistõttu on RMK seni müünud paberipuitu kestvuslepingutega peamiselt Soome ja Rootsi. Selleks, et paberipuidutöötlemine Eestis areneks, müüb RMK 2024. aastast paberipuitu kestvuslepingute alusel ainult kohalikele ümbertöötlejatele,“ lisas Kaubi.

TASUB TEADA

RMK müüb valdava osa ehk kuni 85% puidust kestvuslepingute alusel. Ülejäänud kogus puitu müüakse teisi müügiviise kasutades, peamiselt enampakkumistega. Kestvuslepingud sõlmitakse üldjuhul viieks aastaks, sealjuures lepitakse puidu kogus ja hind kokku igal aastal igaks tarneperioodiks eraldi. Kokku on aastas kolm tarneperioodi ja enne iga perioodi esitavad ettevõtjad RMK-le omapoolsed hinnapakkumised. RMK selgitab välja kõrgeimad hinnad, et saada puidu eest parimat turuhinda. Võrdselt koheldakse nii suuri kui väikeseid ettevõtjaid, mistõttu on müüdavad puidu kogused paarisajast tihumeetrist üle saja tuhande tihumeetrini. RMK-l on hetkel kehtivaid kestvuslepinguid 101 ettevõttega.  

Alates 2024. aastast on kõik sõlmitavad kestvuslepingud avalikud. Aastane üleminekuaeg on vajalik selleks, et ettevõtjatel oleks võimalik vajadusel oma tegevust ümber korraldada.

Eelmine luguRootsi põllumehed vaatavad murelikult tulevikku
Järgmine luguKeskkonnaminister saatis metsanduse arengukava kooskõlastusringile