Põllumeeste ja mesinike hea koostöö kannab vilja

Traditsioonilisel mesinduse ümarlaual tõdeti, et möödunud aasta oli mesinike jaoks edukas. Rõõmu teeb, et juba viiendat aastat ei ole kinnitatud ühtegi juhtumit taimekaitse tõttu hukkunud mesilaste kohta. 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas said esmaspäeval, 1. aprillil kokku mesinikud, taimekasvatajad ja teemaga seotud ametnikud, et vaadata tagasi 2023. aastale ning seada eesmärke eelolevaks hooajaks.

„Eelmisel aastal jõudis PTA-sse teavitus kuuest mesilaste hukkumisega seotud juhtumist, kuid ühelgi juhul ei olnud hukkumise põhjuseks taimekaitsevahendite kasutamine,“ ütles PTA taimekaitse osakonna juhataja Tiina Kärner. „Sellele vaatamata saame aru, et mesilaste hukkumine, mis tahes põhjusel on probleem ning amet teeb kõik endast oleneva, et põhjused välja selgitada. Kahjuks mõnel juhul on keeruline ühte kindlat põhjust tuvastada,“ täiendas Kärner.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna esindaja Olav Kreeni sõnul tunneb ta heameelt tulemusliku koostöö üle, millest võidavad kõik:  nii mesilased, taimed, keskkond kui tarbijad. „Põllumehed on taimekaitsetöödel tähelepanelikud ja suure hulga erinevate nõuete täitmisel äärmiselt kohusetundlikud. Taimekasvatajatele on oluline, et tolmeldajate tervislik seisund ei kannataks ning sellepärast ongi eriti oluline tegutseda nõuetele vastavalt“, lisas Kreen. 

Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige Aado Oherd jagas heameelt: „Me näeme, et taimekaitsetööde tegijad on tõesti püüdlikud ja saame neid selle eest tänada.“ Oherdil jagus kiidusõnu ka ametnike tööle: “PTA reageerib teavitustele kiirelt, oleme tänulikud, et iga juhtumit võetakse tõsiselt ning pingutatakse põhjuste välja selgitamisel. Koostöö on tõesti ladus.“

Ministeeriumi esindaja kinnitas, et nemadki on väga rahul arengusuundadega, mis näitavad, et taimekaitse ei ole põhjustanud mesilaste hukkumist. „Seda suunda tuleb ka edaspidi hoida, et tagada mesilaste ohutus,“ lausus kohtumisel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi taimekaitse valdkonnajuht Relika Raja.

Põllumajandustootjate esindajad, mesinikud ja valdkonna ametnikud on juba aastaid teinud aktiivset koostööd. Kõik pooled panustavad maksimaalselt, et hoida mesilaste ja teiste tolmeldajate tervist. Sealjuures on oluline saavutada põllumeeste ja mesinike hea koostöö ning aktiivne suhtlus kohalikul tasandil.

EPKK on viimased kuus aastat juhtinud ümarlauda, mille eesmärgiks on suurendada veelgi taimekasvatajate teadlikkust mesilaste kohta ja hoida ära mesilasperede hukkumist taimekaitsevahendite tõttu. Esmaspäevasel kohtumisel osalesid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, Põllumajandus- ja Toiduameti ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.

 

Foto:pixabay

Eelmine luguOLULINE INFO: Hanede heidutus ja seire
Järgmine luguLihaveisekasvatajad kogunesid arutlema keskkonnasõbraliku söödatootmise teemadel