Saates Aasta põllumees ja Rahva põllumees: meile on mahe loomakasvatus ainuvõimalik valik

Airi Külveti sõnul aitab loomade portsjonkarjatamine looduslikel- ja püsirohumaadel liigirikkust suurendada.

2023. aastal pälvisid põllumajandussektoris kaks tublit naist kõrge tunnustuse: Aasta põllumeheks valiti mahe lihaveisekasvataja Airi Külvet ja rahva hääletuse põhjal sai Rahva põllumeheks mahe meierei pidaja Mirjam Pikkmets.

Aasta põllumees Külvet ütles, et ökosüsteemide protsesside toimimisest on vaja rohkem rääkida. „Sellest teemast on vähe räägitud ja isegi põllumajandusmaastikul vajab see rohkem selgitamist, et tekkiks ühtne arusaam,” rääkis veiste portsjonkarjatamise eestvedaja Külvet.

„Loomakasvatuses on alati olnud veel teisi aspekte ja kunagi pole olnud küsimus loomas, vaid viisis kuidas loomi kasvatatakse. Näiteks kariloomade looduslikul- ja püsirohumaadel kasvatamisega toome põllumajanduskeskkonda rohkem elurikkust, seome süsinikku mulda ja ka loomade tervis on kordades parem,” kinnitas ta.

Mahe lambakasvataja ja meierei perenaine Pikkmets on seda meelt, et tarbijale ongi vaja rohkem rääkida, mismoodi toit taldrikule jõuab ja kuidas loomad kasvavad.

„Kuula „Põllult taldrikule” saates mida räägivad toidutootmisest ja loomakasvatusest kaks hakkajat naist: Aasta põllumees Airi Külvet ja Rahva põllumees Mirjam Pikkmets.

Sündmus toimub MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames. Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). 

Eelmine luguIiri ühistu pingutused loomasööda osas väärivad tunnustust
Järgmine luguPõllumajandus-Kaubanduskoda täpsustas tegevusplaane