Võimalused koostööks teadusasutustega

Soovime tutvustada EPKK liikmetele võimalusi koostööks teadusasutustega. Alljärgnevalt on võimalik videotutvustuste abil saada ülevaade kahe tehnoloogiaarenduskeskuse (TAK) tööst.


Tehnoloogiaarenduskeskused (TAK) on ülikoolide ja ettevõtete pikaajalisele koostööle orienteeritud teadusasutused, mis tegelevad uute tehnoloogiate arendamisega. Keskustes töötavad tippteadlased otsivad uusi ja innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi just partnerettevõtetele olulistes valdkondades. Lisaks leiate videotest ka info, kuidas EAS saab rahaliselt teie koostööd TAKidega toetada. 

TFTAK - Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse eesmärk on uudsete toidu- ja biotehnoloogiate ning toodete väljatöötamine ja kasutuselevõtmine.

BioCC - Biokompetentsi keskuse teenused on suunatud ettevõtjatele, kes soovivad luua uusi teaduspõhiseid lisandväärtusega tooteid nagu funktsionaalsed toidud, toidulisandid, loomasöödad.

Eesti Maaülikooli toiduainete tehnoloogia osakond (video valmimisel) pakub teaduskoostööd vastvalminud lihatehnoloogia laboris, mikromeierei ja jookide laboris, pagari- ja kondiitritoodete laboris, sensoorika laboris ning analüüside laboris ja õppeklassis.

Täpsem info SIIT >>

Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus koos teadus- ja arenduskeskusega PlantValor on avatud koostööle aianduslikust toorainest saadavate bioaktiivsete ühendite kasutamisel funktsionaalsete jookide ja toiduainete, toidulisandite, kodukeemia ja looduskosmeetika ning looduslike taimekaitsevahendite tootearenduses.

Täpsem info SIIT >>

Kuhu Eesti Maaülikoolis viljeldavad teadused liiguvad?

Vastuse EMU teadusarenduste kohta leiab vihikust, kuhu on koondatud taimeteaduse, loomateaduse, metsateaduse, keskkonnateaduse, majandusteaduse, ehitusteaduse, energiateaduse ja tehnikateaduse uurimissuunad.

Vaata SIIT >>

Kuidas leida koostööpartner mõnest teisest Eesti teadusasutusest?

Esita oma päring 15-sse Eesti teadusasutusse ADAPTER koostöövõrgustiku kaudu SIIT >>.

LOE, milleni on viinud teadlaste ja ettevõtete koostöö Adapteri abil.