Põllumajandusvaldkonna töötajate vaimne tervis vajab tähelepanu

ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustik on loonud töögrupi, mille tegevuse eesmärgiks on edendada põllumajandusvaldkonna töötajate ning nendega seotud inimeste vaimset tervist ja heaolu. Koda on nimetatud töögrupi liige, Kaisa Vahtmäe osales meie poolt sel nädalal Brüsselis toimunud kohtumisel, kust ta tuli tagasi hea ülevaatega praktikatest, mida mujal Euroopas on juba rakendatud ning mida võiks Eestiski kasutusele võtta. Vaimse heaolu probleemidega tegelemisel paistavad silma Iirimaa, Soome, Belgia, Saksamaa.

Eestis pööratakse põllumajandussektoris tegutsevate inimeste vaimse tervise probleemidele vähe tähelepanu. Mõnedes riikides on aga kogemust üle 10 aasta. Näiteks Belgias alustati 15 aastat tagasi anonüümse abiliiniga, mis on mõeldud raskustes olevatele põllumeestele abipakkumiseks enne kui on hilja. Iirimaal toimuvad tootjatel näost-näkku kohtumistega mentorklubid, lisaks on loodud õppeprogrammid vaimsete probleemide märkamiseks. Belgias on antud teema üks osa kohustulikust valdkonna õppeprogrammist, et anda ülevaade, kuidas enda heaolu eest hoolitseda ning tagada vaimne tasakaal. Saksamaal ja Austrias toimivad sarnaselt Belgiale abiliinid, kust saavad nii sektori töötajad kui nende lähedased vajadusel abi küsida. Riikides on kasutusel erinevaid praktikaid, mille seast tuleks välja sõeluda sobivaimad lahendused Eesti tootjatele.

Töögrupi kohtumisel käsitleti eraldi probleemide märkamist, sest tihti tootjad ise ei saagi aru, et nad vajaksid abi. Ühe variandina on võimalus tootjate enda teadlikkuse tõstmine läbi koolituste ja infopäevade. Aga palju tähelepanu pöörati mõttele, et koolitada ka nõustajaid selliseid olukordi märkama ning abi pakkuma. Plaan ei ole konsulentidest terapeute vormida, vaid anda neile esmased teadmised vaimse tervise probleemidest ning abivõimalustest, mida tootjale pakkuda.

Lähenemisi erinevates riikides on palju. Loodetavasti saame ka Eestis hakata järkjärgult teadlikkust kasvatama ning rakendama meetmeid, mis aitavad põllumajandustöötajate elukvaliteeti tõsta.

Kohtumise eesmärkideks olid:

  • Leida ja jagada tõhusaid strateegiaid vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmiseks ja põllumajandustootjate kogukondades toetuse pakkumiseks.
  • Jagada parimaid praktikaid talunike vaimse tervise probleemide lahendamisel.
  • Teha kindlaks, kuidas edukaid lähenemisviise saab rakendada ja korrata teistes piirkondades või liikmesriikides.
  • Töötada välja peamised poliitikasoovitused, eesmärgiga täiendada meetmeid põllumajandustootjate vaimse tervise probleemidega tegelemiseks.
Eelmine luguEPKK korraldab põneva niidutehnika demopäeva
Järgmine luguNiidutehnika demopäev tõi kokku üle 100 huvilise