Liivimaa Maitsed

Liivimaa toidupärimusel põhineva turismitoote loomine ja turundamine

2017. aasta mais sai alguse rahvusvaheline koostööprojekt Liivimaa Toidutee, mis kestab kolm aastat ja mille käigus luuakse uus turismitoode – Eestit ja Lätit ühendav toidutee. Uus toidutee põhineb meie toiduga seotud pärimusel, ühisel ajalool ja traditsioonidel, mis ulatuvad 13. sajandisse, kui Eesti ja Läti alad kandsid Liivimaa nimetust ning võib öelda, et sai alguse meie toidukultuur.

Loodav toidutee koondab enda alla ligikaudu 250 kohaliku toidu tootjat ja pakkujat Eestist (Hiiumaalt, Saaremaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt, Viljandimaalt, Jõgevamaalt, Tartumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt, Põlvamaalt) ning Vidzeme, Kurzeme ja Pieriga piirkonnast Lätist.

Peamised eesmärgid, mida soovime projektiga saavutada:

  • Soovime tugevdada piiriülest koostööd turismi- ja toitlustuseettevõtjate ning kohalike toidutootjate ja -pakkujate vahel, edendada kohaliku tooraine kasutamist ja väärtustada kohapeal valmistatud toitu. Projekti käigus luuakse tugevad piirkondlikud koostöövõrgustikud turismi-/toitlustusettevõtjate ja kohalike toidutootjate/põllumeeste vahel. Uue toidutee liikmeks saavad olema just need toidutootjad ja -pakkujad, kes kasutavad kohalikku toorainet ja väärtustavad oma toidupärandit. Toome välja erinevate piirkondade köögi ja toidukultuuri omanäolisuse ning tutvustame toidupiirkondi eelkõige nende traditsioonide kaudu.
  • Tutvustame uut Liivimaa toidukultuurile pühendatud toiduteed ja piirkondlikku Via Hanseatica toidumarsruuti „TasteHanseatica´t“ sise- ja välisturgudel kui atraktiivseid toiduturismi sihtkohti. Tuues välja kohalike köökide sarnase ajaloo, kuid nüansside erinevused sõltuvalt piirkonnast, toetame maapiirkondade toiduga seotud identiteedi tugevdamist ning muudame piirkonnad külastust väärivateks sihtkohtadeks nii välis- kui siseturistide hulgas.

Peamised tegevused:

Toidupärimusel põhineva turismitoote loomine. Ühise toidutee loomiseks lepime kokku toidutee liikmetele kehtivad kriteeriumid, valime välja potentsiaalsed kohaliku toidu tootjad ja pakkujad (sh turismiettevõtted), kes võiksid olla uue toidutee liikmed ning alustame tööd ühise brändi/turismitoote kujundamisega. Lisaks uuele brändile luuakse ka regionaalne toidutee „TasteHanseatica,“ mis tutvustab just Via Hanseatica piirkonnaga seotud toidupärimust.

Pärimuskultuuri ja toiduajalugu kasutavate ettevõtjate võrgustiku tugevdamine ning teenuste kvaliteedi tõstmine läbi võrgustiku liikmete teadmiste ja oskuste suurendamise. Efektiivse teenusepakkumise eeltingimuseks on koostöö ja teadmised. Projekti raames korraldatakse mitmeid praktilisi seminare ja toiduvalmistamise töötubasid turismi- ja toitlustusettevõtetele, et anda edasi erinevate spetsialistide oskusteavet, mis on seotud nii spetsiifiliste pärimustoidu teemade kui ka toiduturismiga üldisemalt.

Lisaks loome regionaalsed tootjate-pakkujate võrgustikud, õpime teiste piirkondade kogemusest, kogume ja jagame infot oma kulinaaria ajaloo kohta (käsiraamatute koostamine, retseptide kohandamine) jne.

Turundustegevused. Uus toidutee saab olema äratuntav bränd nii sise- kui välisturgudel. Kuna tänapäeva reisivalikud põhinevad paljuski emotsioonidel ja jagatud kogemustel, siis kutsume uuele toiduteele siin pakutavast osa saama nii (toidu)blogijaid, valdkonna ajakirjanikke kui ka reisikorraldajaid. Just nende jagatud lugude ja emotsioonide kaudu loodame jõuda võimalikult suure ja õige sihtgrupini. Ja loomulikult saavad uut toiduteed külastajatele tutvustama ka mitmed prinditud ja online versioonis kättesaadavad turundusmaterjalid.

Tegevusi viivad ellu: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Maaturism, Läti Maaturismi Ühendus “Lauku ceļotājs”, Vidzeme planeerimisregioon, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, SA Tartumaa Turism, SA Valgamaa Arenguagentuur.

Projekti kestvus

01.05.2017 – 30.04.2020 (36 kuud)

Projekti eelarve

Projekti kogueelarve on 1 059 789 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on 900 821 eurot.

Kontakt

Sille Talvet, projekti koordinaator, sille.talvet@gravitas.ee
Evi Randpere, EPKK toiduvaldkonna juht, evi@epkk.ee
Eneken Viks, EPKK projektijuht, eneken@epkk.ee

 

VAATA UUDISEID >>