Jätkusuutlik silotootmine – põllupäev Hummuli Agros

Silotaimede kasv oli pärast vihmaperioodi üsna hea. Foto: S. Lehtpuu

31. juulil korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) projekti „Sustainable Silage – Jätkusuutlik silotootmine“ raames põllupäeva Hummuli Agros, Valgamaal, kus tutvustati silotootmise parimaid praktikaid ja räägiti looduskeskkonna hoidmisest läbi loomakasvatuse vaatenurga.

Päeva esimeses osas selgitas projekti koordinaator Silja Lehtpuu (EPKK) projekti tausta ja vajalikkust põllumajandussektorile. „Projekti eesmärgiks on parimate teadmiste ja praktikate kombineerimine Kesk-Läänemere piirkonnas. Käsitlemist leiab kogu silotootmise ahel koostöös projektipartneritega Soomest ja Lätist,“ lausus Lehtpuu.

Kalvi Tamm (METK) tutvustas projekti raames silomahlaga läbiviidavaid katseid, kus uuritakse silomahla mõju rohumaa mullale ning taimikule. Tamm selgitas, et silomahla, mulla ja taimede proove kogutakse pilootfarmidest, nende põhjal koostatakse konkreetsed soovitused lähtuvalt analüüside tulemustest.

EPKK piimatoimkonna esinaine Pilleriin Puskar tegi lühikokkuvõtte 20. juulil Jõgeval toimunud infopäevast. Puskar selgitas, et võrreldes eelnevate aastatega on suurim probleem silotoomises silo puudus ja vastavalt ilmastiku muutusele tuleb teha ka sööda tootmises kiireid otsuseid.

Päeva viis läbi Hummuli Agro juht Are Selge, kes tutvustas ettevõtte põhimõtteid, kogemusi ning tegevusi. Selge sõnul on hetkel kõige tähtsamaks taime-ja loomakasvatuse valdkondade omavaheline koostöö, et tagada kvaliteetne sööt ning piimatoodang. Samuti tutvustas Hummuli Agro juht silomahlade ja -jääkide kogumise lahendust farmi territooriumilt mikrolaguunidesse, mis välistab toitainete lekked looduskeskkonda. Üheskoos külastati ettevõtte rohumaid ja silohoidlat ning arutleti, milliseid ettevõtte häid praktilisi kogemusi saaksid kasutada ka teised põllumajandustootjad.

Infopäev toimus projekti „Sustainable Silage/Jätkusuutlik silotootmine“ raames, mida kaasrahastab INTERREG Kesk-Läänemere programm 2021-2027. Projekti raames viiakse aastatel 2023-2025 läbi seminare, õppereise ja põllupäevi.

Eelmine luguUued taimekaitsevahendid teraviljale ja rapsile
Järgmine luguSaaremaa Piimatööstus alustas juustu eksporti Jaapanisse