Avaleht Keskkond Lehekülg 3

Keskkond

Iiri teadlased jagavad head nõu

Kuula Iiri teadlaste (Teagasc - Ireland Agriculture and Food Development Authority) arutelu erinevatest strateegiatest, kuidas suurendada Iiri farmide kestlikkust läbi metaani emissioonide vähendamise, tõhusama...

Euroopa Komisjon avalikustas kliimameetmete paketi

Kolmapäeval, 14. juulil tuli Euroopa Komisjon välja ambitsioonika kliimapaketiga, mille eesmärgiks on tõsta Euroopa Liidu üldist 2030. aasta kliimaeesmärki seniselt 40%-lt 55%-ni ning saavutada...

Kui kliimasõbralik on Eesti põllumajandus?

Euroopa Komisjon avalikustab 14. juulil uuendatud kliima- ja energiaseaduste paketi, mis sisaldab ka õigusaktide muudatusettepanekuid, kuidas tõsta Euroopa Liidu üldist 2030. aasta kliimaeesmärki seniselt...

Lehmad võitluses kliimamuutuste vastu

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja arendusnõunik Triin Hallap annab ülevaate 28. juunil toimunud Euroopa Piimandusassotsiatsiooni veebiseminarist, millel otsiti lahendusi, kuidas muuta karjakasvatus kliimasõbralikumaks ja vähendada kasvuhoonegaaside heidet....

Maainimesed peaministrile: piirangute mõjusid tuleb põhjalikult hinnata

Viie maamajandusega seotud organisatsooni - põllumajanduskoja, taluliidu, erametsaliidu, jahimeeste seltsi ja Liivi lahe kalanduskogu - esindajad kohtusid 8. juunil Stenbocki majas peaminister Kaja Kallasega,...

Põllumees ja mesinik, vasta küsitlustele!

Mesilaste ja mesilaste tervisega seotud Horizon 2020 projekti „PoshBee“ soovib nii mesinike kui põllumeeste abi informatsiooni kogumisel. Valminud on kaks küsitlust, millele palume teie sisendit: avalda...

Maaeluministeeriumis tutvustatakse uue põllumajanduspoliitika eelarveliste vahendite jaotust

Täna toimuval Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava juhtkomisjoni 9. istungil tutvustatakse komisjoni liikmetele esmast ettepanekut ÜPP strateegiakava eelarvejaotuse kohta aastateks 2023-2027. Juhtkomisjonile antakse...

„Tere tulemast minu metsa!“

Euroopa metsandusorganisatsioonide ühine meediakampaania tutvustab metsaomaniku tööd ja metsade tegelikku olukorda „Euroopa metsad kaovad.” "Meie metsad on kohutavas, kohutavas seisus!" "Metsade hävitamine on ka Euroopa...

Digitaliseerimine aitab ka loomakasvatussektorit rohelisemaks muuta

Tänasel päeval kutsutakse Euroopas kõiki sektoreid järgima ELi rohelist kokkulepet. Oma roll selles on nii loomakasvatajatel kui ka põllumajandus- ja toiduainesektoril laiemalt. Loomatervishoiusektor on...

Koda tunnustab valitsuse ettepanekut vähendada veeseaduse muudatustega põllumajandustootjate bürokraatiat

Kui Riigikogu muudatused vastu võtab, siis jäetakse veeseadusest välja vedelsõnniku laotamisplaani esitamise kohustus, mis puudutas umbes 40 Eesti suuremat piimakarja- ja seakasvatajat. Ära jääb...

UUEMAD LOOD

KASULIK