Türgi turg on Eesti tõuloomasektorile avatud ja suure potentsiaaliga

Eesti, Läti ja Soome põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid jätkavad projekti „BreedExpo2“ raames koostööd uute eksportturgude leidmiseks väljaspool Euroopa Liitu. Üheks sihtturuks on valitud Türgi, mis omab suurt potentsiaali lisaks elusloomadele ka aretusmaterjalide müügiks.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esindajad koos Soome ja Läti kolleegidega külastasid 30.01-01.02.2024 Izmiri piirkonda Türgis, sh käidi kohalikes farmides. Külastuste käigus saadi hea ülevaade Türgi loomakasvatussektori hetkeolukorrast ja tuleviku väljavaadetest. Delegatsioon külastas ka Izmiris toimuvat regiooni suurimat põllumajandusmessi AgroExpo, mille raames toimus mitmeid kohtumisi kohalike koostööpartneritega. Järgmisel aastal on kavas osaleda Izmiri AgroExpo messil projekti „BreedExpo2“ raames kolme riigi ühisstendiga.

Eesti tugevuseks Türgi turul on see, et meie karjatervise seisund on hea eriti nakkushaiguste vallas. Oluline on, et loomad jõuaks nakkusvabana ka sihtriiki. Ca 90% kohalikest piimafarmeritest kasutavad kunstlikku seemendust, seega on Türgi väga suure potentsiaaliga turg aretusmaterjali ekspordiks. Esimesed vastavad kokkulepped ja tehingud on sõlmimisel. Teiste sihtriikidega võrreldes on Türgi piimafarmide tase kõrgem nii looma heaolu kui söötmise osas. Farmerid püüdlevad piimatootmisel kõrgema kuivainesisalduse poole, eriti need, kes töötlevad enda toodetud piima lõpptooteks. See võimaldab piimatootmisel meie riikidest eksporditud tõuloomade potentsiaali hästi ära kasutada. Külastatud farmide eesmärgiks on tulevikus pakkuda karjatäiendust ka teistele Türgi farmidele. Lihaveisesektori jaoks on hetkel Türgi riiklikest otsustest lähtuvalt loomade import Euroopa riikidest peatatud.

Põhjamaad koos Eestiga on maailma üks edukamaid piirkondi piimakarja kasvatuses. See omakorda tähendab, et loomakasvatuse ja tõuaretuse sektoris on kõige tervemad lehmad, loomadel on suurepärane geneetika, kõrgeim piimatoodang ning kasutatakse kõige vähem antibiootikume ja hormoone.

Eesti, Läti ja Soome koostöö toimub INTERREG Kesk-Läänemere programmist rahastatava projekti „BreedExpo2“ raames. Projekti eesmärgiks on uute ekspordivõimaluste leidmine veiste aretusmaterjali, oskusteabe ja loomakasvatuseks vajalike tarvikute müügiks Türgi, Aserbaidžaani ja Usbekistani turgudel.

Lisainfo: Triin Hallap, BreedExpo2 projektijuht, triin@epkk.ee

Eelmine luguKojaga liitus seeneekstraktide tootja ja turustaja Natural Chaga OÜ
Järgmine luguKojaga liitus Eesti Erametsaliit