Põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid pöördusid Vabariigi Valitsuse poole

Eesti Noortalunikud MTÜ, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit pöördusid Eesti Peaminister Kaja Kallase ja Eesti Vabariigi valitsuse poole murega Eesti põllumajandussektori hetkeolukorra ja tuleviku vaates.

Nii nagu kogu Euroopas, on Eesti põllumajandustootjad väga keerulises olukorras kuna nende sissetulekud on tänases majandusolukorras vähenenud, tootmise omahind ja riskid sisendite jm kulude suurenemise tõttu oluliselt kasvanud ning ebastabiilsus tegevuste planeerimisel tulenevalt kriisidest, sõjast ja positsioonist rohepöörde eesmärkide elluviijana
märkimisväärselt suurenenud.

Aastal 2023 oli ettevõttetulu sektoris – (miinus!) 72 miljonit eurot ja see on kõige kehvem
tulemus alates EL-iga liitumisest. Samuti on valdkonnal tarnijate ees märkimisväärne
võlgnevus, mis on läinud üle maksetähtaja, ning ulatub hinnanguliselt 60-70 miljoni euroni.
Need asjaolud on tekitanud akuutse vajaduse likviidsusprobleemi lahendamiseks.
Põllumajandus on väga kõrge riskiga ja finantseerimismahukas tegevusvaldkond, hetkel on
sektoris tervikuna teravad likviidsusprobleemid, mis tähendab et ka laenuraha ei ole paljudele tootjatele kättesaadav. Toidutootmine kui strateegiliselt oluline tegevusvaldkond, kuhu on ka riiklikult palju panustatud, vajab täna kriiside ületamiseks kõiki vahendeid ja võimalusi, sh ühist arusaama poliitikutega jätkusuutlikest tootmispraktikatest ja eesmärkidest.

Pöördumisega on võimalik tutvuda SIIN

Eelmine luguKojaga liitus supertoiduainete tootja Vinkymon OÜ
Järgmine luguMahesektor vajab koostööd ja selgeid sihte