Bakuu põllumajandusmess kujunes Eestile edukaks

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) osales koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) ning Soome ja Läti koostööpartneritega Bakuus, Aserbaidžaanis regiooni suurimal põllumajandusmessil “CaspianAgro 2024”, millest võttis osa üle 300 ettevõtte 24 riigist, peamiselt Euroopast ja Aasiast.

Aserbaidžaan on Eesti tõuloomasektorile oluline sihtturg, kuhu eksporditakse nii piima- kui ka lihaveiseid. Eesti piimaveised on Aserbaidžaanis väga kõrgelt hinnatud. EPKK projektijuhi Triin Tintse sõnul ületas kohalikelt farmeritelt messil saadud tähelepanu kõiki ootusi. „Lahkusime messilt kotitäie kontaktidega, nüüd järgneb kodutöö koostöövõimaluste täpsustamisega,“ ütles Tintse.  

ETKÜ juhatuse esimehe Tanel-Taavi Bulitko väitel toimib Aserbaidžaaniga hea koostöö juba viimased kolm aastat. “Messil osalemine oli väga tähtis, see võimaldas täpsemalt tunnetada klientide vajadusi, külastada nende farme ning vaagida uusi koostööplaane. Väga oluline on koguda kohapealset tagasisidet meie loomade kvaliteedi kohta. Messi eesmärgiks oligi otsekontaktide hankimine ja neid saime arvukalt nii piima- kui lihaveisekasvatajate hulgast,” rääkis Bulitko, kes lisas, et kümmekond uut kontakti kohalike farmerite ja edasimüüjate hulgast avaldasid soovi tulla tutvuma Eesti farmidega.

Ka Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindaja Mihkel Olt tundis heameelt kohalike farmerite suurest huvist meie lihaveiste vastu. “Aserbaidžaanil on kindlasti potentsiaali kujuneda oluliseks sihtturuks lisaks piimaveiste sektorile ka Eesti lihaveisekasvatajate jaoks. Meie hindadest olid nad juba vägagi teadlikud,“ tõdes Olt.

Messil osalenud OÜ Agrovarustus esindaja Assar Tops sõlmis olulisi kontakte kohalike teadusasutustega, kes tegelevad loomade söötmisnõustamise ja laiemalt loomakasvatuse teemadega. „Messil osalemine andis huvitavat ja kasulikku teavet kohaliku turu eripära kohta. Näiteks selgus, et koos lisandsöötadega on oluline pakkuda ka Eesti kõrgel tasemel oskusteavet söödaratsioonide koostamise osas.“

Aserbaidžaanil oleks huvi ja valmisolek ka Eestis toodetud seemendusdooside vastu, mille müügiks sealsel turul kahjuks hetkel ekspordisertifikaat puudub. Loodame, et see takistus vastavate riigiasutuste koostöös juba lähiajal ületatakse.

Käesoleva aasta teise poolde on kavandatud Aserbaidžaani farmerite ja edasimüüjate tutvumisreis Eestisse, Soome ja Lätti. „Eestis tahame näidata meie piima- ja lihaveisefarme, tutvustada ETKÜ aretusmaterjali tootmislabori tegevust ning kavandada pikemaajalist koostööd Eesti kõrgetasemelise aretusmaterjali ja oskusteabe müügiks sealsele turule, valgustas Triin Tintse.

Messil “CaspianAgro 2024” osalemine toimus INTERREG Kesk-Läänemere Programmist rahastatud projekti “BreedExpo2” raames. Projekti eesmärgiks on leida uusi ekspordivõimalusi Eesti, Läti ja Soome tõuloomasektorile Aserbaidžaani, Usbekistani ja Türgi sihtturgudel.

Eelmine luguEesti tõuveiste aretus läheb Bakuu messile koostöövõimalusi laiendama
Järgmine luguUsbekid tunnevad huvi Eesti tõuloomakasvatuse vastu