Copa-Cogeca kokkuvõtted 2020

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte
2020      
16.01.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
29.01.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) + CCC Päevakord Kokkuvõte
04.02.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
05.02.2020 COPA-COGECA maaelu arengu töögrupp Päevakord Kokkuvõte
13.02.2020 COPA-COGECA presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
04.03.2020 Piimanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.03.2020 Teravilja töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
12.03.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord Kokkuvõte
03.04.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord Kokkuvõte
09.04.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Monthly)  Päevakord  Kokkuvõte
15.04.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
22.04.2020 COPA-COGECA presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
30.04.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord Kokkuvõte
08.05.2020 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek Päevakord Kokkuvõte
20.05.2020 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek Päevakord  Kokkuvõte
02.06.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord Kokkuvõte
03.06.2020 Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriva Komitee (CCC) koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.06.2020 Copa-Cogeca toiduainete töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
09.06.2020 Teravilja töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
10.06.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Weekly) Päevakord Kokkuvõte
18.06.2020 COPA-COGECA presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
01.07.2020 Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriva Komitee (CCC) koosolek Päevakord Kokkuvõte
02.07.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) ja CCC Päevakord  Kokkuvõte
09.07.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Weekly) Päevakord  Kokkuvõte 
03.09.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
07.09.2020 Copa-Cogeca teravilja töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
09.09.2020 Põllumajandusühistute koordineeriva komitee igakuine koosolek Päevakord  Kokkuvõte
17.09.2020 Cogeca presiidiumi koosolek Päevakord  Kokkuvõte
17.09.2020 Copa-Cogeca presiidiumide kohtumine DG AGRI peadirektori Wolfgang Burtscheriga Päevakord Kokkuvõte
18.09.2020 Copa presiidiumi koosolek Päevakord   Kokkuvõte
18.09.2020 Copa-Cogeca sealiha töögrupi ad hoc koosolek Päevakord Kokkuvõte
30.09.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee nädalakoosolek (POCC Weekly) Päevakord  Kokkuvõte
01.10.2020 COPA-COGECA mahepõllumajanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
08.10.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
15.10.2020 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
28.10.2020 Copa-Cogeca „Talust toidulauale“ töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
02.11.2020 Põllumajandustoodete kvaliteedi ja promotsiooni tsiviildialoogi töögrupi koosolek (CDG) Päevakord Kokkuvõte
03.11.2020 Copa-Cogeca keskkonna töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
03.11.2020 Copa-Cogeca lamba- ja kitsekasvatuse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
04.11.2020 Copa-Cogeca linnukasvatuse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
05.11.2020 CDG Põllumajanduse rahvusvahelised aspektid Päevakord Kokkuvõte
06.11.2020 Copa-Cogeca teravilja töögrupp Päevakord Kokkuvõte
10.11.2020

Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly)

Päevakord  Kokkuvõte
18.11.2020

Copa-Cogeca Brexiti töögrupi koosolek

Päevakord Kokkuvõte
23.11.2020

COPA-COGECA metsanduse töögrupi koosolek

Päevakord Kokkuvõte
24.11.2020

Euroopa Komisjoni metsanduse tsiiviildialoogi töögrupi koosolek (CDG)

Päevakord Kokkuvõte
26.11.2020 Copa ja Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
03.12.2020 Copa-Cogeca presiidiumide kohtumine komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga Päevakord Kokkuvõte
07.12.2020 Copa-Cogeca toiduainete töögrupp Päevakord Kokkuvõte
10.12.2020 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
10.12.2020 Copa-Cogeca ÜPP töögrupp ja Euroopa Komisjoni nõuandev grupp Päevakord Kokkuvõte
15.12.2020 Copa-Cogeca presiidiumide kohtumine volinik Mairead McGuinnessiga Päevakord Kokkuvõte
15.12.2020 Copa-Cogeca teadus- ja arendustegevuse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte