Õppimisvõimalused Eestis

Foto: shutterstock.com

Võimalused omandada kutse- või kõrgharidus põllumajandus-, toidu- või metsandussektoriga seotud erialadel on Eestis mitmekesised.

Kutsekoolid pakuvad laia erialavalikut, kust leiavad endale sobiva õppekava erinevas vanuses õppurid, olgu nende huviks taimekasvatus, loomakasvatus, mesindus, kalakasvatus, veterinaaria, toiduainete töötlemine, aiandus või metsandus.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus räägib sissejuhatuseks lühidalt töötamise väljavaadetest maaettevõtluse valdkonnas.


Järvamaa Kutsehariduskeskus

Järvamaa Kutsehariduskeskus on kireva ajaloo ja suurima põllumajanduserialade valikuga kutseõppekeskus, mille visiooniks on olla tuntud, tunnustatud ja hinnatud elukestva kutseõppe keskus. Põllumajanduserialade õpetamine on koondunud Särevere mõisakompleksi ümber, kuhu on rajatud mitmekesine õppetaristu – õppemajand ca 500 ha haritava maaga, õppefarm, ratsakompleks, kalamaja.

Õppe valdkonnad: Taimekasvatus, loomakasvatus (veisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, hobusekasvatus, linnukasvatus, küüliku- ja karusloomakasvatus), kalakasvatus, hobuhooldaja, loomaarsti abiline  ja mitmed teised valdkonnad 


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool on pikkade traditsioonidega põllumajanduskool, mis on erinevate nimede all tegutsenud 1914. aastast kuni tänaseni. Käesoleval ajal ühendab kool kolm maaelu valdkonda ühtseks toiduainete ahelaks alates tooraine tootmisest, jätkates töötlemise ja toiduvalmistamise ning lõpetades teenindusega. Koolile kuulub ka Baltikumi kõige täiuslikumalt säilinud mõisakompleks 29 ehitise ja rajatisega.

Õppe valdkonnad: Taimekasvatus, loomakasvatus (veisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus), mesindus, toiduainete töötlemine ja mitmed teised valdkonnad


Räpina Aianduskool

Räpina Aianduskool asub Võhandu jõe kaldal, keset kaunist lossiparki ja kollektsioonaedasid. 1924. aastatast alates on kool andnud kõrgetasemelist aiandusalast haridust. Kooli õpetajad on oma ala entusiastlikud asjatundjad ning õppetöö toimub looduses, tipp-sisseseadega kasvuhoones, töökojas ja parima erivarustusega klassides. Aianduskooli on oodatud õppima kõik, kes soovivad rohkem teada, oma kätega luua ja tunda rõõmu looduslähedasemast elust. Kooli lõpetanute edu räägib iseenda eest!

Õppe valdkonnad: Aiandus, maastikuehitus, keskkond, tekstiilkäsitöö


Luua Metsanduskool

Luua Metsanduskool on ainus Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv kutsehariduskool Eestis, kust saavad parima praktilise hariduse kõik metsanduse ja loodusvaldkonna tulevikutegijad. Kooli pidevalt täiustuvatest ja tehnoloogiliselt kõrgel tasemel õppe- ja praktikabaasidest siirduvad tööturule oodatud eriala spetsialistid: metsakasvatajad ja -majandajad, arboristid, metsamasinajuhid, matkajuhid, maastikuehitajad, puittaimede hindajad, haljaalade hooldajad. Luua Metsanduskoolil on Eestis ainsa koolina oma mets – võimsalt 9000 hektaril laiuv metskond pakub esimesi praktilisi kogemusi kõikidele õppuritele.

Õppe valdkonnad: metsandus, aiandus, loodusturism


Eesti ülikoolid pakuvad mitmekülgseid võimalusi kõrghariduse omandamiseks põllumajanduse, toiduainete tehnoloogia, veterinaaria, kalanduse, aianduse või metsanduse erialadel.

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 50 parima ülikooli edetabelisse, olles 48. kohal.

Eesti Maaülikooli vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika- ja inseneriteaduste koostoimes. Maaülikool loob ja jagab teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks.

Õppe valdkonnad: põllumajandus, metsandus, kalandus, keskkonnahoid, loomameditsiin, inseneeria, jt maamajandusega seotud erialad.


 

 

Tallinna Tehnikaülikool

TalTech on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning –hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses.

TalTechi missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis. Toidutehnoloogia eriala jätkab ülikooli 60-aastast toiduõppe traditsiooni.

Õppe valdkonnad: inseneri, IT, äri, merenduse ja loodusteaduste valdkonnad, sh toidutehnoloogia


Kuidas ettevõtjad ja tööandjad saavad kaasa rääkida haridusvaldkonna arengus?

Haridussüsteemi tööturuga sidumiseks on loodud kutsekvalifikatsiooni süsteem. Kutsestandardites kirjeldatakse tööturu ootused töötajate oskustele ja teadmistele. Standardid on omakorda aluseks koolitusprogrammide ja õppekavade koostamisele.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on kutse andjaks põllumajandusvaldkonnas. Kutse andmise protsess käib tihedas koostöös kõigi kutsesüsteemi osapooltega – koolid, ettevõtjad, kutse andjad. Tulevikuvaadet tööjõu- ja oskuste vajadusele põllumajanduses ja toiduainetööstuses kajastavad OSKA uuringu tulemused.  

Kõik head mõtted Eesti põllumajandus-, toidu või metsandussektori hariduse arengule kaasaaitamise teemal on oodatud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja meiliaadressile info@epkk.ee, mõtleme koos!

Eelmine luguLoomakasvatus ja mesindus
Järgmine luguAeg saab otsa: Välismaa põllutöölised tuleb erandkorras Eestisse lubada