Toiduainete töötlemine

Autor: MENU Meedia

KUS ÕPPIDA TOIDUAINETE TÖÖTLEMIST?

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olles kompetentsikeskuseks toiduainete tehnoloogias, võimaldab kool õppida praktiliselt kõikide loomsete ja taimsete saaduste töötlemist ja väärindamist, kasutades vastavaid seadmed. Olgu see väikevahend käsitöö jaoks või suuremamahuline poolautomaatne seade – kasutatavad  seadmed on suurtööstuste seadmete väiksemad koopiad. Nii ollakse kindlad, et õpilane on saanud aluseid seadmetest ja protsessidest enne, kui ta hakkab tööle suures ettevõttes või alustab oma ettevõtlusega. Õpetajad on oma eriala spetsialistid, kes teevad koostööd ettevõtetega ning täiendavad ennast koolitustel nii kodu- kui ka välismaal.

Kutsekeskharidusõpe (4. tase)
TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA (statsionaarne õpe, õppeaeg 3 aastat, põhihariduse baasil)
PAGAR-KONDIITER (statsionaarne õpe, õppeaeg 3 aastat, põhihariduse baasil)
PAGAR-KONDIITER (statsionaarne õpe, õppeaeg 2 aastat, keskhariduse baasil)
Kutseõpe (4. tase)
KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA (sessioonõpe, õppeaeg 1 aasta)
JOOKIDE TEHNOLOOGIA  (sessioonõpe, õppeaeg 1 aasta 6 kuud)
LIHATOODETE TEHNOLOOGIA (sessioonõpe, õppeaeg 1 aasta 6 kuud)

Lisainfo:
Õppeosakonna sekretär, tel 4374244, metoodika@olustvere.edu.ee
Toiduainete töötlemise valdkonna koordinaator, malle.peterson@olustvere.edu.ee


 

Eesti Maaülikool

Toiduainetööstus on Eesti üks olulisemaid tööstusharusid, mis annab tööd ligi 22 000 inimesele. Toiduainete tehnoloogi elukutse on elulähedane ja selle sisu võib lühidalt kirjeldada kui keemia, füüsika, bioloogia, mikrobioloogia ja tehnikaalaste teadmiste rakendamist selleks, et toota tööstuslikult joogi-, liha- piima-, pagari- ja kondiitritooteid, maiustusi ning konserve – kõike seda, millest kodus toitu tehakse või mida tarbitakse valmisproduktina.

Bakalaureuseõpe
TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA (päevane õpe)
Magistriõpe
TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA (sessioonõpe)

Lisainfo:
Eesti Maaülikool vastuv@emu.ee, tel 731 3048


Tallinna Tehnikaülikool 

Toidutehnoloogia eriala jätkab ülikooli 60-aastast toiduõppe traditsiooni. Eriala keskendub endiselt kahele üksteisest lahutamatule valdkonnale: toidu tehnoloogiale ja toitumisele. Esiteks saad teadmised sellest, kuidas toitu toodetakse ning milliseid erinevaid tehnoloogiaid ja valmistusviise selleks kasutatakse. Samuti saad selgeks tootearenduse põhimõtted. Teiseks tutvud tervisliku toitumisega väga erinevate nurkade alt – kas taimetoitlus ikka on kasulik; mida süüa diabeedi või kõrge vererõhu puhul; kui palju soola on hea; mis peaks olema last ootava naise või hoopis sportlase menüüs? Kuna kõik eelnev on tihedasti seotud ka toidu kvaliteediga, siis saad õppides teada, millised on toidu põhilised kvaliteedinäitajad ning kuidas neid hinnata.

Bakalaureuseõpe
RAKENDUSKEEMIA, TOIDU- JA GEENITEHNOLOOGIA (päevane õpe)
Magistriõpe
TOIDUTEHNOLOOGIA JA -ARENDUS (sessioonõpe)

Lisainfo:
Tallinna Tehnikaülikool, vastuvott@taltech.ee, tel 620 3504

Eelmine luguVeterinaaria
Järgmine luguTaimekasvatus