Veterinaaria

Foto: Adobe Stock

MIKS ÕPPIDA VETERINAARIAT?

Minu õpingud loomaarsti tudengina algasid 1990. aastal. Selleks ajaks ei olnud Türi Sovhoostehnikumis omandatud zootehniku elukutse minu jaoks enam piisav väljakutse. Loogilise jätkuna läksin õppima loomaarstiks. Loomaarsti elukutse paelus mind läbi erinevate loomaarstindust kajastanud filmide ja raamatute ning nähes päris elus loomaarsti tegemas oma tänuväärset tööd. Kodus olid olemas koerad, kassid, lehmad, lambad, sead, kanad jne.

Loomaarstiks ja loomaarsti abiliseks pürgija peab olema väga õpihimuline, omama empaatiavõimet ja armastama loomi. Mõlemad elukutsed on väga vastutusrikkad, me vastutame loomade heaolu ja ohutu toidu eest.

Järvamaa Kutsehariduskeskuses omandatud  oskused ja teadmised tulevad kasuks ka Eesti Maaülikooli loomaarstiõppesse õppima asudes.

Priit Koppel DVM, loomaarst, Eesti Loomaarstide Ühingu president, EPKK loomaarsti abilise kutsekomisjoni esimees


KUS ÕPPIDA VETERINAARIA VALDKONNA SPETSIALISTIKS?

Järvamaa Kutsehariduskeskus (Särevere õppekoht) 

Kutseõppe 4. tase
LOOMAARSTI ABILINE (päevane õpe / sessioonõpe, õppeaeg 1 aasta 6 kuud)

Loomaarsti abilise õppekaval omandatakse teadmisi nii suurloomast kui väikeloomast. Praktilist kogemust saadakse koolis õppefarmist ja tallist, osaletakse varjupaikade ja väikekliinikute töös.

Loomaarsti abilise tööülesandeks on loomaarsti abistamine erinevate manipulatsioonide tegemisel. Ta suhtleb klientidega ja tagab loomaarsti praksise töö sujuvuse, osaledes tulemuslikult meeskonnatöös. Tema peamisteks tööülesanneteks on loomadele diagnostiliste protseduuride tegemine, loomade hooldamine ja raviprotseduuride läbiviimine loomaarsti järelvalve all.

Õppekava aluseks on Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandard ja Loomaarsti abiline riiklik õppekava.

Lisainfo:
Aive Kupp /Juhtõpetaja/, aive.kupp@jkhk.ee, tel 508 3459


Eesti Maaülikool

Loomaarstiõpe
VETERINAARMEDITSIIN (päevane õpe)

Loomaarstiõpe on üheastmeline, kestab kuus aastat ning annab magistrikraadile vastava kvalifikatsiooni.

Lõpetajad leiavad tööd:

  • loomaarstina suur- või väikelooma meditsiini valdkonnas;
  • riigiteenistuses, näiteks põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonnas;
  • veterinaar- ja toiduametis ning ravimiametis, veterinaar- ja toidulaboratooriumis;
  • ravimite tootmise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes;
  • loomakasvatusega seonduvate toodete turustuseettevõtteis, näiteks söödafirmades;
  • EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis.

Lisainfo:
Eesti Maaülikool vastuv@emu.ee, tel 731 3048

Eelmine luguKalandus
Järgmine luguToiduainete töötlemine