Loomakasvatus ja mesindus

Autor: MENU Meedia

MIKS ÕPPIDA LOOMAKASVATUST?

Loomakasvatust tasub sellepärast õppida, et saad loomade söötmise ja hooldamise kohta rohkem reaalset infot, numbreid, juhtumeid. Eestis on kitse- ja lambakasvatus täis jutte ja inimesi, kes räägivad oma “ma olen 20 aastat kitsi pidanud” tõde, aga megadžaulidest ei tea midagi, et palju ja mida peaks lüpsikits sööma. Samuti on väga olulised kontaktid ja tuttavad, mis koolist saad. Tasub tunda nii loomi kui inimesi.

Mart Kase, kitsekasvataja, Olustvere TMK lamba- ja kitsekasvatustootja eriala 5. taseme kutseõppe õpilane

 


KUS ÕPPIDA LOOMAKASVATUST?

Kutseharidustasemel on Eestis kaks kooli, kes pakuvad loomakasvatusalast koolitust – Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. 


Järvamaa Kutsehariduskeskus (Särevere õppekoht)

Loomakasvatuse õppekavadel on võimalik spetsialiseeruda veisekasvatusele (piimakari, lihaloomad), linnukasvatusele, lamba/kitsekasvatusele, küülikukasvatusele. Praktiline õpe toimub kooli õppefarmis (olemas on piimakari, lihaveised, lambad) ning valdkonna ettevõtetes. Õpetajad on praktilise kogemusega erialal tegutsevad ettevõtjad.

Kutsekeskharidusõpe (4. tase)
PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA
(statsionaarne õpe, õppeaeg 3 aastat 6 kuud)

Kutseõpe (4. tase)

LOOMAKASVATAJA:
Veisekasvataja

Lamba- ja kitsekasvataja
Linnukasvataja
Küüliku- ja karusloomakasvataja
(sessioonõpe, õppeaeg 1 aasta)

Kutseõpe (4. tase, töökohapõhine õpe)

LOOMAKASVATAJA: osakutse LÜPSJA
(sessioonõpe, töökohane õpe, õppeaeg 4 kuud)

Kutsehariduse jätkuõpe (5. tase)
LOOMAKASVATUSTOOTJA:
Veisekasvatustootja

Lamba- ja kitsekasvatustootja
Linnukasvatustootja
Küülikukasvatustootja
Hobusekasvatustootja
(sessioonõpe, õppeaeg 6 kuud)

Lisainfo:
Aive Kupp / Juhtõpetaja, aive.kupp@jkhk.ee, tel 508 3459


Hobuhooldaja erialal õpitakse süvendatult vajalikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi hobustega töötamiseks. Õppekava sisaldab suures mahus praktilisi töid kooli tallis ja ettevõtetes. Õppetöö kvaliteetseks läbiviimiseks on koolil hobused, kolm talli, maneež ja suur ratsaväljak.  

Kutsekeskharidusõpe (4. tase)
HOBUHOOLDAJA
(statsionaarne õpe, õppeaeg 3 aastat)

Kutseõpe (4. tase)

HOBUHOOLDAJA
(sessioonõpe, õppeaeg 2 aastat)

Lisainfo:
Külli Marrandi / Juhtõpetaja kylli.marrandi@jkhk.ee, tel. 5345 0406


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Loomakasvatusvaldkonnas on kool spetsialiseerunud veisekasvatuse ning lamba- ja kitsekasvatuse õpetamisele. Praktiline õpe viiakse läbi peamiselt kooli õppetalus, kus on olemas mitmekülgsed võimalused (põld, masinad) erialade õpetamiseks kaasaegsel tasemel. Koolile kuuluvas mõisakompleksis on ka oma hobusetall ja lambalaut. Õpetamisel on kaasatud või külastatakse ka mitmeid erinevaid valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid.

Kutsekeskharidusõpe (4. tase)
PÕLLUMAJANDUS 
(statsionaarne õpe, õppeaeg 3 aastat 6 kuud)

Kutseõpe (4. tase)

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA:
Veisekasvataja

Lamba- ja kitsekasvataja
(sessioonõpe, õppeaeg 1 aasta)

Kutsehariduse jätkuõpe (5. tase)
PÕLLUMAJANDUSTOOTJA:
Veisekasvatustootja

Lamba- ja kitsekasvatustootja
(sessioonõpe, õppeaeg 6 kuud)


Mesinduse alast koolitust pakub Olustvere TMK ainsana Eestis. Koolil on ka oma mesila.

Kutseõpe (4. tase)
Mesinik
(sessioonõpe, õppeaeg 1 aasta)

Lisainfo:
Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär, metoodika@olustvere.edu.ee, tel 437 4244
Valmar Lutsar / Mesinduse eriala juhtõpetaja, valmar.lutsar@olustvere.edu.ee


Eesti Maaülikool  

Loomakasvatuse eriala saab Eestis kõrgharidustasemel nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes õppida ainult Eesti Maaülikoolis. Õppekava võimaldab omandada baasteadmised ja oskused põllumajandusest ja loomakasvatusest. Loomakasvatuse õppijad on mõtteviisilt keskkonna hoidjad, maaelu ja maakultuuri säilitajad ning edendajad.

Bakalaureuseõpe
Loomakasvatus (päevane õpe)
Magistriõpe
Loomakasvatus (sessioonõpe)

Lisainfo:
Eesti Maaülikool vastuv@emu.ee, tel 731 3048

Eelmine luguTaimekasvatus
Järgmine luguÕppimisvõimalused Eestis