Metsandus

Autor: MENU Meedia

MIKS ÕPPIDA METSANDUST?

Metsanduserialal õppimist alustasin Kaarepere Sovhoostehnikumis (praegune Luua Metsanduskool) ning pärast seda lõpetasin Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsanduse eriala. Tegelen metsakasvatusega ning olen ka metsanduse valdkonna konsulent.

Kui keegi praeguseks mitu aastat kestnud metsasõja taustal küsiks, kas valiksin metsanduse eriala uuesti, siis vastus on: JAH!

Olla loodusega Sina-peal on imeline! Teades looduse eluringi, kaob hirm metsa ees ja nii märkad palju rohkem, kui juhuslik külaline matkarajal. Istutada puu ja jälgida tema kasvamist, kujundada ise saage käes hoides tulevikupuistu oma äranägemise järgi, see on privileeg. Kohtuda metsloomade- ja lindudega nende elukeskkonnas on elamusi pakkuv ja rõõmustav. Ja kuigi metsatöö ei ole kergete killast ning leidub ka ohte, on see võimalus olla osake loodusest ka päriselt. Pean oluliseks teadmistepõhist lähenemist metsakasvatusele, kasutusele ning kaitsele. Teadmised annavad võime mõista, oskuse otsustada ja tarkuse kaasa rääkida!

Ülle Läll, metsaomanik, ühistegevuse edendaja, metsanduskonsulent ja EPKK nõukogu liige ning Luua Metsanduskooli metsanduseriala vilistlane 


KUS ÕPPIDA METSANDUST?

Luua Metsanduskool 

Luua Metsanduskooli pidevalt täiustuvatest ja tehnoloogiliselt kõrgel tasemel õppe- ja praktikabaasidest siirduvad tööturule oodatud eriala spetsialistid: metsakasvatajad ja -majandajad, arboristid, metsamasinajuhid, matkajuhid, maastikuehitajad, puittaimede hindajad, haljaalade hooldajad.

Kutsekeskharidusõpe (4. tase)
METSATEHNIK, FORVARDERIOPERAATOR, HARVESTERIOPERAATOR
(päevane õpe, õppeaeg 3 aastat)

Kutseõpe (4. tase)

METSATEHNIK, FORVARDERIOPERAATOR, HARVESTERIOPERAATOR
(päevane õpe, õppeaeg 2 aastat)

Kutseõppe jätkuõpe (5. tase)
METSAMAJANDUSE SPETSIALIST, PUITTAIMEDE HINDAJA
(sessioonõpe, õppeaeg 1 aasta)

Lisainfo:
Luua Metsanduskool, vastuvõtt@luua.ee, tel 776 2126


Eesti Maaülikool

Metsanduse õppijad on oma olemuselt keskkonda väärtustavad, laiemalt maaelu ja taastuvaid ressursse hindavad inimesed. Metsanduse valdkond on üheks Eesti majanduse ja meie rahva heaolu nurgakiviks. Tark ressursikasutus ja teadlikud otsused saavad alguse maaülikoolist.

Bakalaureuseõpe
METSANDUS (päevane õpe)
Magistriõpe
METSAMAJANDUS (päevane õpe)
METSATÖÖSTUS (sessioonõpe)

Lisainfo:
Eesti Maaülikool vastuv@emu.ee, tel 731 3048

Eelmine luguTöökohapõhine õpe on paindlik võimalus uute töötajate koolitamiseks
Järgmine luguAiandus