Kutse andmine

Foto: Kutsekoda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab kutse andmist järgmiste kutsete ja osakutsete osas:

Väljastatavad kutsed:

Hobuhooldaja, tase 4
Kalakasvataja, tase 4
Loomaarsti abiline, tase 4
Loomakasvatustöötaja, tase 3
Loomakasvataja, tase 4
Loomakasvatustootja, tase 5
Taimekasvataja, tase 4
Taimekasvatustootja, tase 5

Väljastatavad osakutsed:

Lüpsja, tase 3
Lüpsja, tase 4

Kutsevaldkonna infot EPKK kodulehel

Kutse andmise konkursid
Kutsed ja kutsestandardid
Kutsekomisjonid
Eksamitasu

Rohkem infot Eesti kutsesüsteemi kohta

Kutsekoja koduleht
Kutsesüsteemi tutvustus
Kutseregister