Põllumajandus

Kevadised rändlinnud toovad rõõmu kõrval ka muresid

Kevad on käes ja Eestimaa põldudele on saabunud juba esimesed rändlinnud. See tekitab ühelt poolt heameelt, aga põllumeestele ka muret, sest põldudest ja karjamaadest...

Koda palub riigil rakendada meetmeid viirusriski maandamiseks toidusektoris

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pöördus 25. märtsil tervise- ja tööministri Tanel Kiige, Maaeluministeeriumi, Riigikantselei ja Riigikogu Maaelukomisjoni poole, et meelde tuletada oma varasemaid palveid nimetada põllumajanduses...

Mahetootmise kasv loodetakse saavutada turunõudluse toel

Euroopa Komisjon tutvustas täna uut mahepõllumajandusliku tootmise arendamise tegevuskava. Selle üldine eesmärk on edendada mahepõllumajanduslike toodete tootmist ja tarbimist, saavutada 2030. aastaks eesmärk, mille...

Siseministeeriumi infohommikul räägiti töörändega seotud väljakutsetest

18. märtsil toimus interaktiivne Siseministeeriumi korraldatud infohommik „Töörändega seotud väljakutsed“, millest võtsid osa erinevad ettevõtjate esindusorganisatsioonid. Infohommiku eesmärk oli anda ettevõtjatele infot seoses välistööjõu...

Aiandushooaja algus: sektor vajab pandeemia tingimustes tuge

Täna, 16. märtsil toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja traditsiooniline Aiandusfoorum 2021 virtuaalselt, kus käsitletakse olulisi ühise põllumajanduspoliitika arenguid, kodumaiste aiandussaaduste turustamist ja kättesaadavust ning välistööjõu kasutamist...

Väärtuslik põllumaa saab seadusliku kaitse

Riigikogu maaelukomisjon arutas 15. märtsi istungil eelnõu, millega seatakse keskmisest viljakamate muldadega põllumajandusmaa kaitseks kitsendused, millega kohalik omavalitsus peab üld- või detailplaneeringu koostamisel arvestama....

Euroopa Komisjon andis põllumajanduse erakorralise toetuse maksmiseks rohelise tule

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks riigiabiloa taotluse, mis võimaldab maksta põllumajandustootjatele seoses COVID-19 levikuga eraldatud 15,8 miljoni euro suurust erakorralist toetust.  „Ka Euroopa Komisjonilt on...

EPKK liikmed kohtusid PRIA esindajatega

Teisipäeval, 9. märtsil toimus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmete videokohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) esindajatega, et saada vastuseid ettevõtjate jaoks olulistele küsimustele ja rohkem...

Valitsus kinnitas maaelu arengukava muudatuse, mis toob täiendavalt ligi 260 miljonit...

Valitsus kinnitas neljapäeval Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 muudatusettepanekud, et lisada arengukavasse täiendavalt 258,5 miljonit eurot Euroopa Liidu poolset rahastust ning muuta meetmete rakendamise...

MES pakub ka tänavu COVID-19 paketi raames tagatisi ja laene

Valitus otsustas jätkata Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu koroonakriisi mõjude leevendamiseks maaettevõtjatele suunatud meetmete rakendamist ka sel aastal. „Kuigi MESi kaudu rakendatavad COVID-19 mõjude leevendamise...

UUEMAD LOOD

KASULIK