Haridus ja tööturg

Metsandus

MIKS ÕPPIDA METSANDUST? Metsanduserialal õppimist alustasin Kaarepere Sovhoostehnikumis (praegune Luua Metsanduskool) ning pärast seda lõpetasin Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsanduse eriala. Tegelen metsakasvatusega ning olen ka...

Töökohapõhine õpe on paindlik võimalus uute töötajate koolitamiseks

Kriisist tingitud olukorras, mil paljudel põllumajandusettevõtetel väljaõppinud töökäsi napib, jääb võimalus endale sobivad töötajad ise koolitada. Üheks selliseks paindlikuks võimaluseks on kutseõppeasutuste ja ettevõtete...

Praktika kui kolmepoolne koostöö

Praktikajuhtum 1 Ettevõttel on kiired ajad ja vähe töötajaid. Kaks ettevõttesse loomakasvatuspraktikale saabunud asjalikku noormeest pannakse kolmeks nädalaks lehmade asemetelt roobiga sõnnikut tõmbama. Juhendada kellelgi aega...

Täienduskoolitused ja ümberõpe

Kui soovid õppida kasvatama taimi või loomi, harima aeda või valmistama toitu järgides kõiki hügieeni- jm reegleid – põllumajanduse, toidutootmise, aianduse ja metsanduse valdkonnas...

Palgainfo

KESKMINE BRUTOPALK JA TÖÖJÕUKULU  (EUR) Vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele oli keskmine brutopalk põllumajanduses, täpsemalt põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis kaalutud keskmine 2021.aastal 1294 eurot kuus ehk...

UUEMAD LOOD

KASULIK