Praktika kui kolmepoolne koostöö

Praktikajuhtum 1

Ettevõttel on kiired ajad ja vähe töötajaid. Kaks ettevõttesse loomakasvatuspraktikale saabunud asjalikku noormeest pannakse kolmeks nädalaks lehmade asemetelt roobiga sõnnikut tõmbama. Juhendada kellelgi aega ei ole, vihjatakse, et nagunii te ei oska. Palka töö eest ei maksta ja muid ülesandeid ka ei pakuta. Ettevõte tahaks ka edaspidi praktikante saada, aga keegi ei taha enam minna. 

Praktikajuhtum 2

Farmi saabuv praktikant on väga oodatud. Eelnevalt on ettevõtte juhatus ja praktikandile määratud juhendaja teinud endale selgeks, mida praktikandilt oodatakse ja mida on ettevõttel talle pakkuda. Praktikant saab korraliku sissejuhatuse töösse, koos tehakse läbi ka riskianalüüs. Praktikant saab osaleda erinevates tegevustes, sh tõmmata roobiga sõnnikut, sööta loomi, osaleda söödaratsiooni kalkuleerimises ning ettevõttes kavandatavate arendustega seotud aruteludes. Konkreetsete ülesannete täitmise eest on praktikandile määratud ka sümboolne hüvitis.  Praktikant on väga rahul oma praktikaperioodi ja mitmekülgsete praktiliste kogemustega, ettevõte saab praktikandi poolt väga head tagasisidet ning jääb jätkuvas heas koostöös koolidega praktikabaasina ootama järgmisi motiveeritud praktikante.

Praktika õnnestumine oleneb paljudest erinevatest asjaoludest. Ehkki kahtlemata on kõigi osapoolte ühine soov, et praktika oleks positiivne ja motiveeriv kogemus.


MILLELE MÕELDA ENNE PRAKTIKA KAVANDAMIST?

  • Kas ettevõttes on võimalik praktikandile anda tööülesandeid, mis aitaksid kinnistada ja süvendada teoreetilise õppe käigus saadud teadmisi, oskusi ja hoiakuid?
  • Kas on olemas sobilik juhendaja?
  • Mis on kooli seatud praktikaeesmärk ja konkreetse praktika õpiväljundid? Kas need on saavutatavad?  
  • Millal oleks ettevõttele / praktikandile / koolile sobilik aeg praktikaks?
  • Missugused peaksid olema võimaliku praktikandi eelteadmised ja oskused?
  • Kas ettevõttel on võimalik tagada praktikandile ohutu ja nõuetele vastav töökeskkond?
  • Kas ettevõttel on võimalik praktikandile pakkuda ööbimisvõimalusi? Jne

Rohkem ettevõtjale suunatud praktikalast infot pakub Eesti Tööandjate Keskliidu praktika lehekülg. Rohkesti huvitavat ja vajalikku teavet leidub ka Innove praktikalehel.


KUIDAS LEIDA PRAKTIKANTI? 

Praktikandi leidmiseks tuleb teha koostööd vastava valdkonna erialasid õpetavate koolidega. Kuna praktika on õppekavas pikalt ette planeeritud, siis tuleb selle koostööga alustada võimalikult varakult. Ja sageli kujuneb praktikaalasest koostööst välja juba koolide ja ettevõtet pikaajaline partnerlus. Siinkohal toome ära põllumajanduserialasid õpetavate koolide praktikaalased kontaktid.


Eesti Maaülikool 

Julgustame kõiki ettevõtjaid, kellel on soov pakkuda praktikavõimalust tudengitele võtma ühendust vastava valdkonna praktikakoordinaatoritega.

Eesti Maaülikool korraldab igal kevadel Tudengimessi, kuhu on oodatud kõik valdkondlikud ettevõtted ja asutused, kes soovivad maaülikooli üliõpilaste seast leida endale sobivat praktikanti või töötajat. Aastatel 2014–2020 on Tudengimessil osalenud sõltuvalt aastast 40–50 ettevõtet, kes on leidnud endale maaülikooli tudengkonnast tubli praktikandi ja/või töötaja.


Järvamaa Kutsehariduskeskus

Praktikaalane info ja koostööpakkumised:
Aive Kupp, põllumajanduse juhtõpetaja, aive.kupp@jkhk.ee, tel 5083459


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool  

Praktikaalane info ja koostööpakkumised:
Miralda Paivel, taimekasvatuse juhtõpetaja, miralda.paivel@olustvere.edu.ee, tel 5157739 
Riho Kala, õppetalu juhataja, riho.kala@olustvere.edu.ee, tel 5133 703

Eelmine luguTäienduskoolitused ja ümberõpe
Järgmine luguTaimekaitsevahendile Danadim 40 EC on väljastatud eriluba kasutamiseks sügishooajal