Taimekaitsevahendile Danadim 40 EC on väljastatud eriluba kasutamiseks sügishooajal

Foto: shutterstock.com

Põllumajandusamet rahuldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja taotluse ning väljastas eriloa taimekaitsevahendi Danadim 40 EC kasutamiseks 2020. aasta sügishooajal. Eriloa kohaselt võib olemasolevaid Danadim 40 EC laovarusid kasutada ajavahemikul 20. juuli 2020 kuni 20. oktoober 2020, luba on väljastatud taimekaitsevahendi kasutamiseks talinisul, talirukkil, taliodral ja talitritikalel.

„Seni kehtiva loa kohaselt oli Danadimi kasutamine lubatud kuni 30. juunini 2020. Olukorras, kus taliteraviljade külvipinnad Eestis on aasta aastalt suurenenud, on oluline, et põllumeeste tööriistakastis oleks vahendid kahjurite edukaks tõrjumiseks. Enne taimede talvituma minekut on vajalik tagada võimalikult heas elujõus taimik, mis on kahjuritest ja haigustest vaba,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna esimees Olav Kreen.

Kreeni sõnul on talivilja kaitsmine oluline, sest seoses soodsate ilmastikutingimustega on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud teraviljakahjuri rootsi kärbse osakaal, kes on varajasel kahjustusel võimeline hävitama kogu taimiku. Kuna rootsi kärbest saab tõrjuda ainult süsteemsete toodetega ning alternatiivide puudumise tõttu on Danadimi erikasutusloa pikendamine põllumeestele suureks abiks eelseisval sügishooajal.

„Põllumajanduskoda tänab ametnikke ja maaeluministrit, kes on mõistnud probleemi tõsidust ning lubanud selle erisuse rakendamist,“ ütles koja teraviljatoimkonna juht.

Siinkohal rõhutab põllumajanduskoda veelkord, et taimekaitsevahendite kasutamisel on oluline rakendada teadlikku ja säästlikku lähenemist. Tuleb tagada kehtivatest eeskirjadest kinnipidamine ning taimekaitsevahendi hoolikas ja õige kasutamine. Koda tunnustab Eesti põllumeeste seni tehtud ja jätkuvaid pingutusi selle nimel, et nende tootmine oleks jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik. Taimekaitsevahendeid ei kasutata põhjenduseta, vaid ainult saagi päästmise eesmärgil ja ikka selleks, et kindlustada Eesti toiduga varustatus.

Enne kasutamist tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda Danadimi eriloas esitatud tingimustega ning toote infolehega, mis on leitav Põllumajandusameti kodulehelt.

TAUST

Teraviljale on täna Eestis kasutada lubatud sisuliselt vaid kaks süsteemset putukatõrjevahendit – Danadim 40 EC (dimeteoaat) ja Proteus OD (tiaklopriid). Danadimi kasutamine tavaloa alusel on lubatud kuni 30.06.2020 ja Proteus OD kasutamine kuni 03.11.2020.

Viimaste aastate üks olulisim teraviljakahjur on rootsi kärbes, keda on võimalik tõrjuda vaid süsteemsete toodetega ning kes kahjustab teravilju peamiselt sügisel, kui Danadim 40 EC kasutamise luba on lõppenud. Hetkel on Eestis ainus samadele kasutusaladele registreeritud süsteemse toimega putukatõrjevahend Proteus OD, mis sisaldab toimeainet tiaklopriid. Proteus OD toime jääb aga rootsi kärbse tõrjel nõrgaks ning toime pikkus lühikeseks.

Lisaks vähendatakse nii dimeteoaadi kui tiaklopriidi ehk eri toimemehhanismidega süsteemsete putukatõrjevahendite kasutamisel järgnevate putukapopulatsioonide resistentsuse riski teket. Eri toimemehhanismiga vahendid on vajalikud ka teiste varjatud eluviisiga putukkahjurite tõrjeks, kelle levik ja arvukus on kliimamuutuste valguses viimastel aastatel suurenenud.

Eelmine luguPraktika kui kolmepoolne koostöö
Järgmine luguTöökohapõhine õpe on paindlik võimalus uute töötajate koolitamiseks