Palgainfo

Foto: pixabay.com

KESKMINE BRUTOPALK JA TÖÖJÕUKULU  (EUR)

Vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele oli keskmine brutopalk põllumajanduses, täpsemalt põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis kaalutud keskmine 2021.aastal 1294 eurot kuus ehk bruto tunnipalk 7,41 eurot. Kõige enim küündis keskmine brutopalk üle 1350 euro ja tunnipalk üle 7,4 euro. Aastaga kasvas aasta keskmine kuupalk 92 eurot. Sarnane tendents on jätkunud viimased viis aastat järjest.

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük  

2020

2020 I kvartal

2020 II kvartal

2020 III kvartal

2020 IV kvartal

Keskmine brutokuupalk

1 202 1 159 1154

 

1222

1279

Keskmine brutotunnipalk

6,97

6,70

6,96

6,95

7,29

 

2021

2021 I kvartal

2021 II kvartal

2021 III kvartal

2021 IV kvartal

Keskmine brutokuupalk

1294

1270

1288

1263

1354

Keskmine brutotunnipalk

7,41

7,49

7,46

7,30

7,41

Hõlmatud on enam kui 49 töötajaga majandusüksused  

Allikas: Statistikaamet

SEKTORI MEDIAANPALK ERIALADE KAUPA 2021 (IV kvartal)

Ametinimetus vastavalt klassifikaatorile

Mediaanpalk (EUR)

Aednik

980

Aedviljakorjaja

927

Aianduse lihttööline

960

Aiasaaduste kasvataja

1116

Farmi lihttööline

1015

Farmijuhataja

1195

Hobusekasvataja

1195

Istikukasvataja

980

Karjatalitaja

1015

Kartulikasvataja

1079

Karusloomakasvataja

1127

Köögiviljakasvataja

1079

Lambakasvataja

1144

Linnuaretaja

1127

Linnukasvataja

1127

Linnutalitaja

1127

Loomakasvataja

1144

Marjakorjaja

882

Mesinik

1127

Munatootja

1127

Puuviljakasvataja

949

Puuviljakorjaja

882

Põllumajandusmasinate seadistaja ja hooldaja

1554

Põllumajanduse oskustöötaja (loomakasvatus)

1144

Põllumajanduse oskustöötaja (segapõllumajandus)

949

Põllumajanduse oskustöötaja (taimekasvatus)

1079

Põllumajandusmasinate remondimehhaanik

1554

Seakasvataja

1144

Seemnekasvataja

889

Segapõllumajanduse lihttööline

788

Taimekasvataja

949

Talupidaja

949

Teraviljakasvataja

1079

Allikas: https://andmestikud.stat.ee/ametipalk/

EDUKAMAD PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTED VASTAVALT KESKMISELE PALGALE

Võrdluseks võiks tuua Äripäeva TOP ettevõtted põllumajanduses ja metsanduses. Palgatabelit juhivad metsanduse ning masinate ning seadmete müügiga tegelevad ettevõtted, kuid edukad põllumajandusettevõtted leiab küllaltki kõrgelt kohalt.

2018 küündis teraviljakasvatuse ettevõtte keskmine brutopalk 1566 euroni, piimandusega seotud ettevõtetes 1560 euroni. Juhtivates aiandusettevõtetes ületab keskmine brutopalk 1050 eurot, jäädes üldjuhul siiski 1000 euro piirimaile või pisut alla selle. Samal tasemel on ka linnukasvatusettevõttevõtted. Pisut tagasihoidlikum palk on seakasvatuses, jäädes edukamates ettevõtetes pisut 1000 euro peale, valdavalt siiski 900 euro peale.  Kuna tegu on keskmisega, siis hõlmab mainitud palgatase nii juhte, spetsialiste kui lihttöölisi. Seega võib väita, et erialane haridus tagab edu, ühtlasi ka parema palga.

 

Ettevõte

Keskmine brutotasu töötaja kohta kuus 2018 (EUR)

1

Männiku Piim OÜ

2 196

2

Dava Foods Estonia AS

1 723

3

Aru Põllumajanduse OÜ

1 566

4

Kõljala Põllumajanduslik OÜ

1 560

5

Rannu Seeme OÜ

1 549

6

Vändra OÜ

1 543

7

Taimekasvatusühistu “Mäksa Seeme” TÜH

1 492

8

Perevara AS

1 486

9

Krootuse Agro AS

1 483

10

Vao Agro OÜ

1 481

11

Kaska-Luiga OÜ

1 479

12

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu TÜH

1 477

13

Voore Farm Teenused OÜ

1 466

Allikas: Äripäeva TOP

PALGAD CV ONLINE PAKKUMISTE PÕHJAL PÕLLUMAJANDUSES 2018

Karjaspetsialist – kuni 1493 EUR
Loomade talitaja – kuni 1058 EUR
Lüpsja – kuni 1254 EUR
Põllumajandusinsener / agronoom – kuni 1671 EUR
Põllumajandusseadmete operaator – kuni 1149 EUR
Põllumajandustehnik – kuni 1415 EUR

Vaadates CV.ee tööpakkumisi, siis kõige kõrgem palgatase on loomakasvatuses, küündides karjaspetsialistil kuni 1500 euroni, lüpsjal 1250 euroni ning loomade talitajal 1050 euroni. Agronoomi palk ületab 1600 eurot ning põllumajandustehnikul 1400 eurot. Põllumajandusseadmete operaatorit otsitakse enam kui 1100 eurose palga eest. Ka siin võib väita, et parem haridus tagab parema töö ning ka palga.

Eelmine lugu13.05.2021 – EPKK Aretuskonverents 2021
Järgmine luguTaimekaitsetöödel peavad ohutusnõudeid järgima kõik kasutajad