Palgainfo

Foto: pixabay.com

KESKMINE BRUTOPALK JA TÖÖJÕUKULU  (EUR)

Vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele oli keskmine brutopalk põllumajanduses, täpsemalt teraviljakasvatuse, loomakasvatuse ja jahinduse kaalutud keskmine 2019.aastal 1185 eurot kuus ehk bruto tunnipalk 6,97 eurot. Suvekuudel küündis keskmine brutopalk üle 1200 euro ja tunnipalk üle 7 euro. Aastaga kasvas aasta keskmine kuupalk 78 eurot ehk 6,6%. Sama tendents on jätkunud viimased viis aastat järjest.

Taime- ja loomakasvatus, jahindus  

2018

2018 I kvartal

2018 II kvartal

2018 III kvartal

2018 IV kvartal

Keskmine brutokuupalk

1107

990

1140

1143

1151

Keskmine brutotunnipalk

6,52

6,16

6,64

6,58

6,66

 

2019

2019 I kvartal

2019 II kvartal

2019 III kvartal

2019 IV kvartal

Keskmine brutokuupalk

1185

1041

1241

1251

1196

Keskmine brutotunnipalk

6,97

6,54

7,24

7,06

7,01

Hõlmatud on enam kui 49 töötajaga majandusüksused  

Allikas: Statistikaamet

SEKTORI MEDIAANPALK ERIALADE KAUPA 2019

Ametinimetus vastavalt klassifikaatorile

Mediaanpalk (EUR)

Aednik

850

Aedviljakorjaja

834

Aianduse lihttööline

734

Aiasaaduste kasvataja

850

Farmi lihttööline

834

Farmijuhataja

1018

Hobusekasvataja

1018

Istikukasvataja

850

Karjatalitaja

830

Kartulikasvataja

850

Karusloomakasvataja

1018

Köögiviljakasvataja

850

Lambakasvataja

1018

Linnuaretaja

1018

Linnukasvataja

1018

Linnutalitaja

1018

Loomakasvataja

108

Marjakorjaja

834

Mesinik

1018

Munatootja

1018

Puuviljakasvataja

850

Puuviljakorjaja

834

Põllumajandusmasinate seadistaja ja hooldaja

1237

Põllumajanduse oskustöötaja (loomakasvatus)

1018

Põllumajanduse oskustöötaja (segapõllumajandus)

859

Põllumajanduse oskustöötaja (taimekasvatus)

850

Põllumajandusmasinate remondimehhaanik

1237

Seakasvataja

1018

Seemnekasvataja

850

Segapõllumajanduse lihttööline

834

Taimekasvataja

850

Talupidaja

859

Teraviljakasvataja

850

Allikas: https://andmestikud.stat.ee/ametipalk/

EDUKAMAD PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTED VASTAVALT KESKMISELE PALGALE

Võrdluseks võiks tuua Äripäeva TOP ettevõtted põllumajanduses ja metsanduses. Palgatabelit juhivad metsanduse ning masinate ning seadmete müügiga tegelevad ettevõtted, kuid edukad põllumajandusettevõtted leiab küllaltki kõrgelt kohalt.

Nii küündis teraviljakasvatuse ettevõtte keskmine brutopalk 1566 euroni, piimandusega seotud ettevõtetes 1560 euroni. Juhtivates aiandusettevõtetes ületab keskmine brutopalk 1050 eurot, jäädes üldjuhul siiski 1000 euro piirimaile või pisut alla selle. Samal tasemel on ka linnukasvatusettevõttevõtted. Pisut tagasihoidlikum palk on seakasvatuses, jäädes edukamates ettevõtetes pisut 1000 euro peale, valdavalt siiski 900 euro peale.  Kuna tegu on keskmisega, siis hõlmab mainitud palgatase nii juhte, spetsialiste kui lihttöölisi. Seega võib väita, et erialane haridus tagab edu, ühtlasi ka parema palga.

 

Ettevõte

Keskmine brutotasu töötaja kohta kuus 2018 (EUR)

1

Männiku Piim OÜ

2 196

2

Dava Foods Estonia AS

1 723

3

Aru Põllumajanduse OÜ

1 566

4

Kõljala Põllumajanduslik OÜ

1 560

5

Rannu Seeme OÜ

1 549

6

Vändra OÜ

1 543

7

Taimekasvatusühistu “Mäksa Seeme” TÜH

1 492

8

Perevara AS

1 486

9

Krootuse Agro AS

1 483

10

Vao Agro OÜ

1 481

11

Kaska-Luiga OÜ

1 479

12

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu TÜH

1 477

13

Voore Farm Teenused OÜ

1 466

Allikas: Äripäeva TOP

PALGAD CV ONLINE PAKKUMISTE PÕHJAL PÕLLUMAJANDUSES

Karjaspetsialist – kuni 1493 EUR
Loomade talitaja – kuni 1058 EUR
Lüpsja – kuni 1254 EUR
Põllumajandusinsener / agronoom – kuni 1671 EUR
Põllumajandusseadmete operaator – kuni 1149 EUR
Põllumajandustehnik – kuni 1415 EUR

Vaadates CV Online tööpakkumisi, siis kõige kõrgem palgatase on loomakasvatuses, küündides karjaspetsialistil kuni 1500 euroni, lüpsjal 1250 euroni ning loomade talitajal 1050 euroni. Agronoomi palk ületab 1600 eurot ning põllumajandustehnikul 1400 eurot. Põllumajandusseadmete operaatorit otsitakse enam kui 1100 eurose palga eest. Ka siin võib väita, et parem haridus tagab parema töö ning ka palga.