Põllumajanduskoja koroonapäevik

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on liikmetele olnud toeks seoses koroonaviiruse leviku tõkestamise tõttu tekkinud olukorraga. Olukord on kiiresti muutuv ning püüame olla liikmetele igati abiks keerulise seisu leevendamisel. Palun pöörduge tekkivate probleemide korral julgesti koja poole! Järgnevalt lühike ülevaade senistest tegevustest.

13. märts

 • Koda saatis kirja kaupmeeste liidule, milles rõhutatakse, et tarneraskuste korral ei tohiks tootjate suhtes rakendada leppetrahve. Rõhutati ka, et toidujulgeoleku tähtsust. Koda tegi selle kohta ka pressiteate, mis avaldati neljas meediaportaalis.
 • Koda saatis liikmetele Maaeluministeeriumi küsimused seoses toidu varustuskindluse tagamisega. Küsimustele vastas 15 koja liiget.

16. märts

 • Koja juhatuse esimees Roomet Sõrmus osales Maaeluministeeriumis toimunud nõupidamisel seoses toiduainete varustuskindluse tagamisega, millel andis ülevaate liikmete tagasisidest. Kohtumise järel saatis Maaeluministeerium pressiteate, milles kinnitatakse, et Eestis on piisav toiduvaru.
 • Koja juhatuse esimees andis olukorrast ülevaate ajalehele Maa Elu, mille põhjal avaldas 18. märtsil Postimehe portaal artikli seoses Ukraina tööjõu probleemiga. Põhjalikum ülevaade ilmus 19. märtsi paberväljaandes.

17. märts

 • Koda saatis Maaeluministeeriumile kirjaliku ülevaate toidutootjate tagasisidest seoses tekkinud probleemidega ning ettepanekud olukorra leevendamiseks.
 • Koda saatis toidutööstustele täiendava küsimustiku seoses toiduainete varustuskindluse tagamisega (isikukaitsevahendite, desoainete jms kättesaadavus) ning teiste riikide julgeolekuvaru tagamisega. 19. märtsiks oli küsitlusele vastanud 12 ettevõtet. Kokkuvõte edastatakse Maaeluministeeriumile.
 • Liikmetelt tuli info, et probleeme esineb toiduohutuse tagamiseks vajalike laborite töös. Koda teavitas probleemist Maaeluministeeriumi kantslerit ja palus riigil tagada toiduohutuse seisukohalt oluliste laborite töö.
 • Maaeluminister Arvo Allerile on edastatud soov vabastada põllumajanduskoolide taustaga õpilased ja üliõpilased tööjõu mure leevendamiseks kaitseväest.
 • Mitmed liikmed pöördusid koja poole, et kaupade vedu üle riigipiiri on takistatud. Probleemiks oli nt piimaautode läbipääs. Koja juhatuse esimees suhtles sellel teemal Maaeluministeeriumi kantsleriga. Koja juhatuse liige Vahur Tõnissoo suhtles maaeluminister Arvo Alleri, siseminister Mart Helme ning politsei- ja piirivalveameti juhtidega.
 • Koda saatis pressiteate, milles rõhutatakse, et piirikontroll ei tohi takistada toidukaupade vedu. Koja teade avaldati viies meediaportaalis.

18. märts

 • Koostöös vedajatega saadeti politseile piimaveokite numbrimärgid, kellele tuleks piiril tagada eelisjärjekorras piiriületus. Olukord Eesti piiril normaliseerus ja valitsus otsustas leevendada veoautode tervisedeklaratsioonide nõuet.
 • Koja juhatuse esimees selgitas piiriületusega seotud probleeme Kuku Raadio saatele Raadioekspress. Intervjuud saab kuulata siit.
 • Koda algatas liikmete küsitluse seoses probleemidega võõrtööjõu riiki pääsemisel. Õhtuks andis tagasiside 56 ettevõtet ja koda saatis küsitluse esmased tulemused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Maaeluministeeriumile. 23. märtsiks  on küsimustikule vastanud 75 ettevõtet – lähema kuu jooksul lõppeb ajutine tööluba ligi 100 töötajal ning enne mai algust oli kavas palgata 400 töötajat teistest riikidest, peamiselt Ukrainast. Välistööjõu teemal on koda tegevust koordineerinud ka Aiandusliiduga. Oluline on pikendada Eestis viibivate välistöötajate töölubasid ja leida lahendus hooajatööliste riiki pääsemisele.
 • Liikmetelt tuli info, et probleeme esineb põllumajandusmasinate registreerimisega Maanteeametis (v.a traktorid), sest ARK teenindusbürood on suletud ja kõiki toiminguid ei saa teha e-teenuste kaudu.

19. märts

 • Koja juhatuse liige Vahur Tõnissoo suhtles 19. märtsil Maanteeameti peadirektori Priit Saukiga, kelle sõnul töötatakse paari päeva jooksul põllumajandusmasinate müüjatele ja põllumajandusettevõtetele vajalik lahendus välja – masinast tuleb teha pilt, mis tuleb saata koos deklaratsiooniga Maanteeametisse. Süsteemi muutus tähendab taotleja vastutuse suurenemist õigete andmete esitamisel.
 • Koja toiduvaldkonna nõunik Meeli Lindsaar saatis Eesti Kaubandus-Tööstuskojale info ja ettepanekud seoses HoReCa sektori probleemidega. Toidutööstustel on tekkimas tõsine probleem seoses toitlustusasutuste maksejõuetusega. Tarnijate nõuded peaksid saama antud olukorras rahuldatud enne riiginõudeid.
 • Koja Brüsseli esindaja Ene Kärner koondas Eestit puudutava info Copa-Cogeca jaoks ning edastas selle Euroopa põllumeeste ja ühistute katusorganisatsioonile. Oluline teema on kaubavahetuse toimimine ja probleemid rahvusvaheliste piiride ületamisel. Samuti koondas koda infot seoses metsanduse probleemidega. Copa-Cogeca esindaja sai sõna 23. märtsil toimunud ELi põllumajandusministrite kohtumisel.
 • Liikmed pöördusid koja poole murega, et PRIA on peatanud kohapealsete kontrollide tegemise, mille tulemusel ei toimu ka valminud investeeringuobjektide väljamakseid. Koja juhatuse liige Vahur Tõnissoo sai PRIA peadirektori asetäitjalt Jaanus Hämmalilt info, et PRIA pöördus olukorra lahendamiseks ettepanekutega Maaeluministeeriumi poole, kes saatis ettepanekud edasi Euroopa Komisjoni, kust oodatakse vastust. Näiteks on üks ettepanek, et kontrolli võiks teostada Skype teel. Teine ettepanek on, et traktorite puhul piisaks sõiduki registreerimistunnistusest ja traktori pildist jne.
 • Maaleht avaldas pika artikli toidujulgeolekust, milles räägivad mitmed koja liikmesettevõtete juhid ning viidatakse koja tegevusele seoses piiriületuse probleemiga.

20. märts

 • Ajalehes Äripäev ilmus koja nõukogu aseesinaise Anu Hellenurme artikkel toidujulgeoleku tähtsusest.
 • Tööjõupuuduse leevendamiseks ja kohaliku tööjõu kasutamise võimaluste väljaselgitamiseks suhtles koda Töötukassaga ja saatis liikmetele info kohaliku tööjõu värbamiseks.

23. märts

 • Koja esindajad arutasid välistööjõu probleeme Riigikogu maaelukomisjoni liikmetega. Koda tegi ettepaneku, et juba riigis viibivate ajutiste välistöötajate lubasid pikendatakse.

24. märts

 • Koda saatis pöördumise maaeluminister Arvo Allerile, milles palutakse leida lahendus põllumajandus- ja toidusektoris kasutatava välistööjõu probleemile (töölubade pikendamine ja uute lubada mentelemine). Samuti palus koda ministrilt, et Lätist Eestisse tööle käivad inimesed saaksid piiri ületada lähima piiriületuskoha kaudu.
 • Koda kutsus liikmesettevõtteid üles pöörduma tööjõuprobleemidele lahenduste leidmiseks Töötukassa poole.

25. märts

 • Põllumajanduskoda ja taluliit saatsid peaminister Jüri Ratasele ettepaneku, et Eestis viibivate ajutiste välistöötajate töölubasid pikendataks olukorra normaliseerumiseni ning jätkataks uute lubade menetlemist, võimaldades karantiini nõudega riiki sisenemine.
 • Välistööjõu teema leiab meedias erinevates väljaannetes palju kajastust. Vaata Aktuaalse Kaamera uudist. Koja poole pöördub kümneid tööotsisjaid, kes on kaotanud töö teeninduses ja restoranides.

26. märts

 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit teevad toetusavalduse põllumeeste nõudmistele seoses välistööjõu probleemidega.
 • Üleskutse põllumajandusettevõtetesse tööle minna teeb Eesti Ametiühingute Keskliit.
 • Põllumajanduskoja juhatuse esimees selgitab tööjõu ja toiduaineteturu probleeme Äripäeva raadios.
 • Põllumajanduskoja juhatuse liikmed selgitavad välistööjõu probleeme Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi juhtkondadele ning maaeluminister Arvo Allerile. Valitsuskabinet arutab töölubade teemat 27. märtsi istungil.

27. märts

 • Aasta põllumehed saatsid 26. märtsil presidendile, Riigikogule, valitsusele ja avalikkusele pöördumise, milles rõhutatakse, et põllumajandustootmise jätkumiseks peab valitsus tegema jooksvalt olulisi ja vajalikke otsuseid, et toidutootjatel oleks tulevikku vaadates kindlustunne ja lühemas vaates võimalus oma tegevust jätkata.
 • Koja juhatuse liige suhtleb saab Maanteameti peadirektorilt info, et põllumajandusmasinate registreerimine jätkub paari päeva pärast, kui amet saab vajalikud isikukaitsevahendid.
 • Koda koostab koostöös toiduliiduga nimekirja elutähtsatest toidutööstustest, kelle kriitilise tähtsusega töötajad saavad võimaluse teha viiruse teste.
 • Koja juhatuse esimees selgitab tööjõu probleemidega  seotud teemasid Delfi TV-s.
 • Valitsus teatas, et ettevõtjad peaksid lühiajaliste töölubade lõppemisel välistöötajate asemele leidma kohalikud töötajad.

28. märts

 • Põllumajanduskoda saatis rahandusminister Martin Helmele kirja, milles palutakse põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatava eriotstarbelise kütuse aktsiisi langetamist vähemalt Läti tasemele (praeguselt 133 eurolt 50 eurole), üleminekutoetuste eelarve suurendamist sellel aastal 10 miljonilt eurolt 15 miljoni euroni ja üleminekutoetuste maksmiseks vajalike vahendite kavandamist järgmise aasta riigieelarvesse (15,3 miljoni euro ulatuses). Valitsus tegi 2. aprillil Riigikogule ettepaneku põllumajanduskütuse aktsiis lagetada 100 euro tasemele.
 • EPKK nõukogu liige Margus Muld räägib Vikerraadios tööjõu probleemidest.

30. märts

 • EPKK nõukogu pidas erakorralise videokohtumise, millel arutati Maaelu Edendamise Sihtasutuse kavandatavaid meetmeid seoses koroonakriisiga.
 • Koja juhatuse esimees Roomet Sõrmus osales Riigikogu rahanduskomisjoni koosolekul, millel arutati MESi poolt kavandatavaid kriisimeetmeid. Koja juht rõhutas, et selles kriisis on oluline ennetada eelmiste kriiside vigasid. Valitsuse pakett, sh maakapitali loomine on väga olulised, kuigi probleemid põllumajandussektorisse jõuavad viitajaga. Riigikogu liikmed küsisid ka tööjõu probleemide kohta – rõhutasime vajadust ajutiselt pikendada siin viibivate välistöötajate töölubasid.
 • Koda teavitas Maaeluministeeriumit, et ka suuremate piimakarja- ja seakasvatusettevõtete töötajate koroonatestid peaksid olema prioriteet loomafarmide riskide ennetamiseks.

31. märts

 • Koda viis läbi küsitluse, et välja selgitada kaitseväes viibivad noormehed, keda vajatakse tekkinud eriolukorras põllumajandusettevõtetesse tööle. Kogutud info edastati Maaeluministeeriumile.
 • Koja juht rääkis TV3 Seitsmestes Uudistes välistööjõuga seotud probleemidest.
 1. aprill
 • EPKK ja taluliit saatsi valitsuse liikmetele kirja, milles tehakse ettepanekud põllumajandus- ja toiduvaldkonna tööjõuprobleemide lahendamiseks.
 • EPKK liikme Saidafarmi juht Juhan Särgava kirjutab Postimehe arvamusküljel, miks põllumajandusettevõtetes vajatakse välistööjõudu.

2. aprill

 • Ajalehe Postimees juhtkiri kirjutab, et piimandus on Eesti põllumajanduse alustala. Siseministril on õigus, isegi poolte piimafarmide seiskumine ei ohustaks Eesti toidujulgeolekut. Küll aga kahjustaks see tõsiselt kõige tugevamat põllumajandusharu. Hävinud piimakarja taastamine­ ei ole lihtsalt investeeringu küsimus. Samas lehes on pikk ülevaade välistööjõu probleemidest.
 • EPKK saadab Terviseametile kirja, et loomakasvatustöötajad (piimakari, kodusead, kodulinnud) lisataks eesliinil töötajate nimekirja, kellel on parem võimalus teha koroona viiruse teste.
 • EPKK juhatuse liikmed osalevad Skype nõupidamisel maaeluminister Arvo Alleriga, kes annab ülevaate valitsuse ja maaeluministeeriumi tegevustest seoses eriolukorraga.
 • EPKK tegi Maaeluministeeriumile ettepaneku, et Euroopa Komisjon peaks piimasektoris turgude tasakaalustamiseks avama eraladustamise meetme.

3. aprill

 • EPKK korraldas maamajanduskoolidega ümarlaua, millel arutati ümberõppe võimalusi ja praktikantidega seonduvat. Ümarlaual osalesid Olustvere TMK, Järvamaa KHK, Maaülikooli ja Maaeluministeeriumi esindajad. Otsustati tootjatele tutvustada ümberõppe võimalusi ja tutvustada laiemalt põllumajanduserialade õppimise võimalusi.
 • EPKK esindaja osales Riigikantselei juures tegutseva innovatsioonitiimi töös, millel otsistakse lahendusi, kuidas ületada põllumajandussektori tööjõumured.

6. aprill

 • EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus osales Riigikogu Maaelukomisjoni istungil, kus arutati välistöötajate probleemi. Maaelukomisjon toetas töötamise lubade pikendamist eriolukorra lõpuni. Vaata täpsemalt siit.

7. aprill

 • EPKK juhid kohtusid president Kersti Kaljulaidiga. Peamisteks teemadeks oli toidujulgeolek, tööturu probleemid ja põllumajandusturgude väljavaated. Loe pikemalt siit.
 • Valitsuserakondade koalitsiooninõukogu otsustas, et Eestis viibivate võõrtööliste töötamisõigus pikendatakse kuni eriolukorra lõpuni. Lisaks sellele veel kaks kuud, kuid mitte kauem kui 31. juulini. See otsus kehtib vaid põllumajandussektoris. 
 • Ilmnenud on probleemid piima ekspordiga Leedu suunal. Tõrgeteta kaubavahetus Euroopa Liidu siseturul on Eesti põllumeeste jaoks võtmetähtsusega. Põllumajanduskoda palus sellel teemal abi nii meie presidendilt, peaministrilt kui maaeluministrilt, et selgitada Leedu kolleegidele olukorra tõsidust. Vaata lisaks ka siit.
 • EPKK esindajad osalesid arutelul Maaelu Edendamise Sihtasutuse meetmete üle tekkinud olukorra leevendamiseks.

8. aprill

 • EPKK juht Roomet Sõrmus selgitas põllumajandussektori olukorda Kuku raadio hommikuprogrammis.
 • EPKK esindaja osales Riigikantselei juures tegutseva innovatsioonitiimi töös, millel otsistakse lahendusi, kuidas ületada põllumajandussektori tööjõumured.
 • EPKK esindajad osalesid arutelul maaeluminister Arvo Alleriga, millel nad rõhutasid teemasid seoses kohaliku tööjõu värbamisega, tunnustasid valitsust seoses hooajaliste töötajate töötamise lubade pikendamisega ja maaeluministrit seoses Leedu piiriületuse probleemiga tegelemise eest, tõstatasid lambakasvatajate mure seoses väiketapamajade lihtsustatud nõuetega.
 • Vikerraadio Reporteritund käsitleb välistöötajatega seotud probleeme.

9. aprill

 • EPKK saatis pressiteate, milles rõhutatakse, et valitsuse kavandatavad kriisimeetmed (laenud, tagatised, maakapital; kütuse aktsiisi langetus) aitavad leevendada põllumajandussektori probleeme.