Laenud, käendused ja maakapital aitavad leevendada põllumajandussektori probleeme

Valitsus on esitanud Riigikogule eelnõu, mille järgi on kavas Maaelu Edendamise Sihtasutusele eraldada 200 miljonit eurot käenduste ja laenude pakkumiseks ning maakapitali käivitamiseks. Põllumajanduskoja hinnangul on valitsus astunud sellega olulisi samme, et leevendada põllumajandus- ja toidusektoris terendavaid suuri probleeme. Sektori olukorra leevendamiseks on oluline ka valitsuse kava langetada nii tavalise kui erimärgistatud diislikütuse aktsiisi.

„Valitsus on viimastel nädalatel teinud olulisi ettepanekuid, mis aitavad põllumajandus- ja toidusektori kriisi leevendada. Oluline on mõista, et kui osasid majandussektoreid tabasid eriolukorra tõttu kehtestatud piirangud väga kiiresti, siis põllumajandusse jõuavad üleilmse majanduskriisi mõjud mõningase viitajaga. Kahjuks on piimaturul juba toimunudki tugev langus, teraviljasektori olukorda saame hinnata alles saagikoristuse järel. Seetõttu on väga oluline, et oleme ka ennetavalt nendeks probleemideks valmis,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Eelmised kriisid on meile õpetanud, et ühepäevapoliitikal on toidutootmisele väga rängad tagajärjed. Mõne aasta taguses kriisis kaotasime üle veerandi kodumaisest seakasvatusest ja ligi kuuendiku maailma tippu kuuluvast Eesti piimakarjast, sest puudusid vajalikud vahendid toidutootmise kestlikkuse kindlustamiseks. Riigikogus tehtud ettepanek vähendada väga suures mahus Maaelu Edendamise Sihtasutusele kavandatud vahendeid näitab, et eelmise kriisi valusad kogemused on juba meelest läinud,“ ütles Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on positiivne, et valitsuserakonnad mõistsid ka Eestis ajutiselt viibiva välistööjõu kriitilist tähtsust kodumaise põllumajandustootmise käigus hoidmisel. Eelkõige Ukrainast pärit hooajaliste töötajate töötamise lubamine kuni 31. juulini on elutähtis just piimakarja- ja laiemalt loomakasvatuses. Põllumajanduskoja värske küsitlus näitab, et Eesti piimafarmides töötab ligikaudu 400 Ukraina töölist, kellest umbes pooled on piimatootmise seisukohalt võtmetähtsusega lüpsjad. Lähikuudel oleks umbes pooltel piimafarmide välistöötajatel töötamise luba lõppenud.

Põllumajandustootjate esindusorganisatsioonide hinnangul on vaja pikemaajalist plaani Eesti tööturul vabanevate kodumaiste töötajate ümberõppeks põllumajandus- ja toidusektori oskustöölisteks ning jätkuvalt kiireid lahendusi kohaliku tööjõu motiveerimiseks põllumajanduses töötama, et lahendada ka akuutne tööjõuprobleem aiandussektoris.

Taust:

Riigikogus on riigieelarve eelnõusse tehtud ettepanek vähendada 140 miljoni euro võrra Maaelu Edendamise Sihtasutusele käenduste ja laenude andmiseks eraldatud vahendeid. Valitsuse plaan on MES-ile käendusteks, laenudeks ja maakapitali käivitamiseks eraldada 200 miljonit eurot. Maakapital võimaldab põllumajandustootjatel tootmise jätkamiseks vajalike käibevahendite saamise eesmärgil põllumajandusmaa sihtasutusele müüa ning hiljem see kapitalirendi maksete kaudu tagasi osta.

Eelmine luguToeta omasid: Kodumaiste toidutootjate info
Järgmine lugu09.04.2021 – Veebiseminar “Nutika toidu päev”